Om statuslyset på AirPort-basestasjoner

LED-statuslampen på AirPort Time Capsule, AirPort Extreme og AirPort Express-basestasjonen blinker eller endrer farge for å indikere statusen til basestasjonen.

Når du kobler AirPort-basestasjonen til strømnettet, blinker statuslyset på fremsiden av basestasjonen grønt i ett sekund, og deretter lyser den gult mens basestasjonen starter. Hvis basestasjonen er konfigurert riktig og kan koble til internett, lyser den grønt etterpå. Hvis det er et problem, blinker statuslyset gult.

Statuslys Beskrivelse

Av

Ingen strøm

Lyser gult

Fullfører startsekvensen

Lyser grønt

Fungerer normalt

Blinker gult Oppstarten er fullført, men basestasjonen har oppdaget en tilstand som krever at du undersøker nærmere.

Lyser blått*

Klar til å gi en trådløs klient tilgang til nettverket via Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Blinker grønt*

I noen eldre versjoner av AirPort-verktøy kan du velge Blink ved aktivitet fra Statuslys-lokalmenyen under innstillingene for den aktuelle basestasjonen. Blinkende grønt indikerer normal aktivitet.

Bytter mellom gult/grønt* I noen eldre versjoner av AirPort-verktøy kan du velge basestasjonen og deretter Basestasjon > Identifiser fra menylinjen, noe som gir denne lyssekvensen med skiftende farger. Den gjør det enklere å identifisere den valgte basestasjonen når flere basestasjoner er tilgjengelig. 

* Tilgjengelig på 802.11a/b/g/n-modeller av AirPort Time Capsule og AirPort Extreme.

Hvis statuslyset blinker gult

Dette er noen vanlige grunner til at statuslyset blinker gult:

 • Basestasjonen er ikke konfigurert, eller den har blitt tilbakestilt og må konfigureres på nytt. Bruk AirPort-verktøy til å konfigurere basestasjonen.
 • En firmwareoppdatering er tilgjengelig for basestasjonen.
 • Basestasjonen er satt opp for å bruke Fjerntilgang til min Mac, men Fjerntilgang til min Mac eller passordet er feil. Fra 1. juli 2019 er tjenesten Fjerntilgang til min Mac ikke lenger tilgjengelig.
 • Basestasjonen kan ikke koble til internett, som for eksempel når internettjenesten er nede hos deg, når basestasjonen ikke kan hente en IP-adresse fra hovedruteren eller når WAN Ethernet-tilkoblingen til ruteren ikke fungerer.
 • Basestasjonen er konfigurert til å trådløst utvide rekkevidden til nettverket ditt, men den er for langt unna den primære Wi-Fi-basestasjonen.
 • Hvis basestasjonen er en AirPort Time Capsule, har den interne harddisken et problem som krever reparasjon.

 

Sjekk basestasjonens innstillinger

For å løse et problem som er relatert til basestasjonens innstillinger, kan du enten endre innstillingen eller be AirPort-verktøy om å ignorere det. Når du ignorerer et problem, løses det ikke, men det gjør at statuslyset slutter å blinke for det aktuelle problemet.

 1. Åpne AirPort-verktøy, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 2. I AirPort-verktøyvinduet klikker du på basestasjonen for å se en lokalmeny med detaljer med mer informasjon om problemet. Du kan enten velge innstillingen for å ignorere problemet, eller du kan klikke på Rediger for å åpne innstillingsvinduet.
 3. Gjør eventuelle nødvendige endringer i innstillingene, og klikk deretter på Oppdater for å ta i bruk endringene og omstarte basestasjonen.

Gjenta disse trinnene ved behov til alle problemer som er relatert til innstillingene, er løst eller ignorert.

Les mer

 • Når du kobler en Ethernet-kabel til en Ethernet-port på basestasjonen, lyser statuslyset ovenfor denne porten grønt.
 • Den originale 802.11 b/g-modellen av AirPort Extreme-basestasjonen hadde tre statuslys i stedet for ett. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du lese brukerhåndboken for AirPort Extreme-basestasjonen (PDF).
Publiseringsdato: