AirPort-basestasjoner: Om statuslamper (LED) på AirPort-basestasjoner

Lær om statuslamper (LED&rpar på AirPort-basestasjoner.

Statuslampene på AirPort-basestasjoner gir statusinformasjon om den aktuelle tilstanden til AirPort-basestasjonen gjennom en serie av farger og/eller blinkende mønstre. En statuslampe omtales også som en LED (lysdiode).

Alle nyere AirPort Extreme- og AirPort Time Capsule-basestasjoner har én enkelt statuslampe som kan lyse oransje, grønt eller blått.

Når du kobler strømmen til AirPort-basestasjonen, blinker statuslampen grønt i ett sekund mens den starter opp. Når AirPort-basestasjonen har startet helt opp, blinker statuslampen oransje til AirPort-basestasjonen har blitt oppdatert med de riktige innstillingene. Statuslampen lyser grønt etter at AirPort-basestasjonen er riktig satt opp og er koblet til Internett eller et nettverk. Når du kobler Ethernet-kabler til Ethernet-portene, lyser lampene over disse grønt.

AirPort Extreme, AirPort Time Capsule (802.11 a/b/g/n)

5.png

Statuslampe Beskrivelse

Av

Ingen strøm

Lyser oransje

Fullfører oppstartssekvens

Lyser grønt

Fungerer normalt

Lyser blått

Klar til å gi en trådløs klient tilgang til nettverket via WPS (Wi-Fi Protected Setup). AirPort-verktøy vil indikere at statuslampen lyser grønt.

Blinker grønt

Hvis du velger Blink ved aktivitet fra Statuslampe-lokalmenyen (i Basestasjon-panelet under AirPort-innstillinger i AirPort-verktøy), vil statuslampen blinke grønt for å indikere normal aktivitet.

Blinker oransje

Oppstart er fullført, men Wi-Fi-basestasjonen har oppdaget en tilstand som krever inngripen fra deg. Hvis du har en blinkende gul statuslampe, klikker du her for å få vite mer. Start AirPort-verktøy for å finne ut hvilke tilstander som rapporteres.

Vekslende oransje/grønt

Når flere Wi-Fi-basestasjoner er tilgjengelig under oppsett, kan du utløse denne virkemåten ved å bruke Identifiser-funksjonen i AirPort-verktøy.

AirPort Express 802.11n (2. generasjon)

6.png

Det er én enkelt statuslampe som kan lyse oransje eller grønt.

Når du kobler strømmen til AirPort Express-basestasjonen, blinker statuslampen grønt i ett sekund mens AirPort-basestasjonen starter opp. Når AirPort-basestasjonen har startet helt opp, blinker statuslampen oransje til basestasjonen har blitt oppdatert med de riktige innstillingene. Statuslampen lyser grønt etter at AirPort-basestasjonen er riktig satt opp og er koblet til Internett eller et nettverk. Når du kobler Ethernet-kabler til Ethernet-portene, lyser lampene over disse grønt.

Statuslampe Beskrivelse

Av

Ingen strøm

Lyser oransje

Fullfører oppstartssekvens

Lyser grønt

Fungerer normalt

Blinker grønt

Hvis du velger Blink ved aktivitet fra Statuslampe-lokalmenyen (i Basestasjon-panelet under AirPort-innstillinger i AirPort-verktøy), vil statuslampen blinke grønt for å indikere normal aktivitet.

Blinker oransje

Oppstart er fullført, men Wi-Fi-basestasjonen har oppdaget en tilstand som krever inngripen fra deg. Hvis du har en blinkende gul statuslampe, klikker du her for å få vite mer. Start AirPort-verktøy for å finne ut hvilke tilstander som rapporteres.

 

AirPort Express (802.11 a/b/g)

HT4600-2.png 

Den opprinnelige AirPort Express (802.11 a/b/g) Wi-Fi-basestasjonen har en enkelt statuslampe som kan skifte til oransje, gult eller grønt.

Når du kobler strøm til AirPort Express, blinker statuslampen grønt i ett sekund og deretter oransje mens den starter opp. Når AirPort Express har fullført oppstarten, blinker statuslampen oransje inntil AirPort Express har blitt oppdatert med de riktige innstillingene. Statuslampen lyser grønt etter at AirPort Express er riktig satt opp og er koblet til Internett eller et nettverk.

Statuslampe Beskrivelse

Av

Ingen strøm

Lyser oransje

Fullfører oppstartssekvens

Lyser grønt

Fungerer normalt

Blinker grønt

Hvis du velger Blink ved aktivitet fra Statuslampe-lokalmenyen (i Basestasjon-panelet under AirPort-innstillinger i AirPort-verktøy), vil statuslampen blinke grønt for å indikere normal aktivitet.

Blinker oransje

Oppstart er fullført, men AirPort Express har oppdaget en tilstand som krever inngripen fra deg. For å finne ut av tilstander med blinkende oransje statuslampe klikker du her for å få vite mer. Start AirPort-verktøy for å finne ut hvilke tilstander som rapporteres.

Vekslende oransje/grønt

Når flere Wi-Fi-basestasjoner er tilgjengelig under oppsett, kan du utløse denne virkemåten ved å bruke Identifiser-funksjonen i AirPort-verktøy.

 

AirPort-basestasjon (802.11 b/g)

HT4600-1.png

AirPort Extreme-basestasjon (802.11 b/g) har tre hvite lysdioder (LED) som ikke skifter farge. 

Når du kobler strøm til AirPort-basestasjon (802.11 b/g), vil de tre statuslampene blinke alternerende i rekkefølge fra høyre mot venstre. Dette indikerer at basestasjonen starter opp

 

Venstre

Midten

Høyre

Status/beskrivelse

Av

Av

Av

Ingen strøm

Av

Basestasjonen er i selvtestmodus.

Blinker

Blinker

Blinker

Selvtesten ved oppstart mislyktes. Kontakt en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Av

Blinker langsomt

Av

Myk nullstilling-modus1.

Av

Blinker tre ganger

Av

Hard nullstilling-modus1.

Av/blinker

Av/blinker

Venstre og høyre LED blinker ved normal nettverksaktivitet. En blinkende venstre LED angir trådløs AirPort-aktivitet, og en blinkende høyre LED angir Ethernet- eller modemaktivitet.

Lær mer

1Klikk her for å få mer informasjon om nullstilling av basestasjonen.

Publiseringsdato: