Identifisere Mac mini

Les om hvordan du finner serienummeret og annen informasjon som kan hjelpe deg med å identifisere Mac mini.

Finne serienummeret, modellidentifikatoren og delenummer

Du kan finne serienummeret og andre identifikatorer for Mac mini i macOS, på utsiden av datamaskinen og på emballasjen.

I vinduet «Om denne maskinen»

Med de fleste versjoner av macOS kan du finne serienummeret og modellinformasjonen til datamaskinen i vinduet Om denne maskinen.

Velg Apple-menyen () > Om denne maskinen. Vinduet som åpnes, viser datamaskinens modellnavn – for eksempel Mac mini (sent 2014) – og serienummer. Deretter kan du bruke serienummeret til å sjekke alternativene dine for service og kundestøtte eller finne tekniske spesifikasjoner for modellen din.

Du kan også bruke datamaskinens modellidentifikator til å få mer informasjon. Klikk på Systemrapport i vinduet «Om denne maskinen». I Systeminformasjon-vinduet som åpnes, finner du Modellidentifikator i delen Maskinvareoversikt. Deretter bruker du identifikatoren til å finne Mac mini-maskinen din nedenfor.

På utsiden av Mac mini

Slå av Mac mini, koble fra alle ledninger og kontakter, og snu den rundt. På Mac mini-modeller fra 2010 og nyere er serienummeret på undersiden av datamaskinen, i nærheten av forskriftsmerkene.

På Mac mini-modeller produsert før 2010 er serienummeret på et merke på kanten av datamaskinens underside, mellom strekkoder.

På den originale produktemballasjen eller kvitteringen

Hvis du ennå har originalemballasjen til Mac mini-maskinen, kan du finne serienummeret på strekkodeetiketten på esken.

Emballasjen viser også Apple-delenummeret – for eksempel MGEM2xx/A. Match dette nummeret med et i listen nedenfor for å finne Mac mini-modellen din. 
I Apple-delenummer er «xx» før skråstreken variabler som varierer etter land eller område.

Serienummeret, modellnummeret og konfigurasjonsdetaljer for Mac mini-maskinen kan også vises på kvitteringen eller fakturaen.

Mac mini-modeller

Klikk på hver modell for å få tekniske spesifikasjoner.

2014

   


Mac mini (sent 2014)

Modellidentifikator:
Macmini7,1

Delenummer:
MGEM2xx/A
MGEN2xx/A
MGEQ2xx/A

   

2012

   


Mac mini (sent 2012)

Modellidentifikator:
Macmini6,1

Delenummer:
MD387xx/A


Mac mini (sent 2012)

Modellidentifikator:
Macmini6,2

Delenummer:
MD388xx/A
MD389xx/A

2011

   


Mac mini (midten av 2011)

Modellidentifikator:
Macmini5,1

Delenummer:
MC815xx/A


Mac mini (midten av 2011)

Modellidentifikator:
Macmini5,2

Delenummer:
MC816xx/A
MC936xx/A

2010

   


Mac mini (midten av 2010)

Modellidentifikator:
Macmini4,1

Delenummer:
MC438xx/A
MC270xx/A

   

2009

   


Mac mini (sent 2009)

Modellidentifikator:
Macmini3,1

Delenummer:
MC238xx/A
MC239xx/A
MC408xx/A


Mac mini (tidlig 2009)

Modellidentifikator:
Macmini3,1

Delenummer:
MB464xx/A
MB463xx/A

Publiseringsdato: