Slik kobler du til Internett med Mac

Les om hvordan du bruker Wi-Fi, Delt Internett og Ethernet for å koble til Internett.

Bruk Wi-Fi

Les om hvordan du kobler til et åpent, sikkert eller skjult Wi-Fi-nettverk. Du kan også opprette et nytt Wi-Fi-nettverk.

Liste med Wi-Fi-nettverk      

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Klikk på Wi-Fi-symbol i menylinjen, og velg deretter et nettverk. Hvis Wi-Fi er av, klikker du på Wi-Fi av-symbolet, og deretter velger du Slå på Wi-Fi.*

Hvis du kobler til et offentlig Wi-Fi-nettverk, kan det vises et vindu med vilkår som du blir bedt om å godta før du kan koble til.

Koble til et sikkert Wi-Fi-nettverk

Sikre Wi-Fi-nettverk er passordbeskyttede og har Lås-symbol ved siden av navnet. 

  1. Klikk på Wi-Fi-symbolet i menylinjen. Hvis Wi-Fi er av, klikker du på Wi-Fi av-symbolet, og deretter velger du Slå på Wi-Fi.*
  2. Velg et nettverk.
  3. Angi passordet, og klikk deretter på Koble til. Hvis du ikke vet passordet til Wi-Fi-nettverket, kontakter du nettverksadministratoren.

Koble til et skjult nettverk

  1. Klikk på Wi-Fi-symbolet i menylinjen. Hvis Wi-Fi er av, velger du Wi-Fi av-symbolet, og deretter velger du Slå på Wi-Fi.*
  2. Velg Koble til et annet nettverk. 
  3. Angi nettverksnavnet. Sørg for at du skriver inn nettverksnavnet riktig.
  4. Hvis nettverket er sikkert, velger du sikkerhetstypen, og deretter angir du passordet.
  5. Klikk på Koble til.

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan koble til et skjult nettverk.

Opprett et Wi-Fi-nettverk

Hvis du har Internett-tjeneste der du er, kan du koble til en AirPort-basestasjon eller en tredjeparts ruter til modemet for å opprette et Wi-Fi-nettverk. Bruk oppsettsveiledningen for AirPort-basestasjonen din, eller sjekk håndboken for ruteren fra tredjepart for å få hjelp.

* Hvis du ikke ser Wi-Fi-symbolet på menylinjen, kan du legge det tilbake. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, klikk på Nettverk, klikk på Wi-Fi, og velg deretter «Vis Wi-Fi-status i menylinjen».

Bruk Delt Internett

Med de fleste mobilabonnementer kan du dele mobilnettforbindelsen til en iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular) med Mac-maskinen din.

Les om hvordan du konfigurerer Delt Internett.

Bruk Ethernet

Hvis du vil koble til Internett via en kablet forbindelse, må du koble en Ethernet-kabel mellom ruteren din eller modemet ditt og Ethernet-porten Ethernet-symbol på Mac-maskinen din.

Noen Mac-maskiner krever en Ethernet-adapter som Belkin USB-C-til-Gigabit Ethernet-adapter eller Apple Thunderbolt-til-Gigabit Ethernet-adapter.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: