Grunnleggende om Mac: Koble Mac-maskinen til Internett

Det er flere måter å opprette forbindelse med Internett på, slik at du kan surfe på nettet, laste ned oppdateringer og spille online-spill.

Få forbindelse

Hvordan du kobler deg til Internett, er avhengig av hvor du er. På jobben har du kanskje en Ethernet-tilkobling for datamaskinen. Når du bruker en bærbar datamaskin på en kafé, kan du bruke en trådløs Wi-Fi-tilkobling.

Bruke Ethernet

Hvis Internett-leverandøren tilbyr en Ethernet-tilkobling (kablet) til Internett, kan du koble denne til Ethernet-porten på Mac-maskinen. Se etter en port på Mac-maskinen som er merket med dette symbolet: ethernet-symbol. Hvis Mac-maskinen ikke har en innebygd Ethernet-port, kan du bruke en adapter til å koble Ethernet-kabelen til USB- eller Thunderbolt-porten på datamaskinen.

ethernet-tilkobling

Når du har koblet til Ethernet-kabelen, konfigurerer OS X automatisk forbindelsen ved bruk av DHCP. Hvis Internett-forbindelsen ikke fungerer, forhører du deg med Internett- eller nettverksleverandøren for å se om det er nødvendig med ekstra konfigurering, for eksempel for en PPoE-tilkobling. 

Hvis du har en trådløs (Wi-Fi) ruter, for eksempel en AirPort-basestasjon, vil du kanskje koble Ethernet-kabelen fra Internett-leverandøren til ruteren i stedet. Se neste avsnitt for å få informasjon om tilkobling av Mac-maskinen ved bruk av Wi-Fi.

Bruke Wi-Fi

Med AirPort-maskinvare kan du konfigurere et Wi-Fi-nettverk for å koble enheter trådløst til Internett-leverandøren. Vær oppmerksom på at AirPort ikke sørger for Internett-tjeneste i seg selv, men er en måte å opprette et trådløst nettverk på, slik at du kan koble deg til leverandørens Internett-tjeneste. 

Wi-Fi-tilkobling

Hvis du ikke allerede har et trådløst nettverk, kan du bruke en AirPort-basestasjon for å opprette et. Når du skal konfigurere en AirPort-basestasjon, kobler du Ethernet-tilkoblingen til WAN-porten på basestasjonen. Basestasjonen oppretter i sin tur en trådløs Wi-Fi-forbindelse til Internett. Slå opp i dokumentasjonen til AirPort-basestasjonen for å finne mer informasjon om hvordan du konfigurerer den trådløse forbindelsen. Når du har et Wi-Fi-nettverk tilgjengelig, bruker du denne framgangsmåten for å få Mac-maskinen til å koble seg til det:

  1. Klikk på Wi-Fi-menysymbolet airport-symbol og velg ditt Wi-Fi-nettverk fra listen over tilgjengelige nettverk.
  2. Skriv inn passordet for Wi-Fi-nettverket hvis du blir bedt om det.
  3. Marker "Husk dette nettverket" for å få Mac-maskinen til å koble seg til hjemmenettverket automatisk. 

Koble til hjemme

Internett-leverandøren kan være identisk med kabel-TV-selskapet eller telefonselskapet. Det kan også være et annet selskap som kan tilby Internett-tjenester, vanligvis for en månedlig sum.

Internett-leverandøren kan tilby kablet Internett-tilgang ved bruk av en Ethernet-kabel som kobles til datamaskinen eller nettverksruter/modem. Eller leverandøren kan tilby trådløs (Wi-Fi) Internett-tilgang via egen maskinvare. Hvis du ikke er sikker på om Internett-tilkoblingen er kablet eller trådløs, forhører du deg med Internett-leverandøren.

Koble til på jobben

På jobben kan du ha enten en Wi-Fi- eller Ethernet-nettverkstilkobling tilgjengelig. Kontakt bedriftens IT-avdeling eller nettverksadministrator for å få informasjon om hvordan du kobler til bedriftsnettverket og hvilke retningslinjer som gjelder for bruk.

Koble til ute på byen

Trådløse (Wi-Fi) tilgangspunkter virker som hjemme- eller trådløse nettverk, men kan være åpne for allmennheten. Wi-Fi-tilgangspunkttjenester kan være tilgjengelig rundt om i byen på kaffebarer, restauranter, hoteller, bokhandler eller andre butikker. Enkelte byer tilbyr offentlig Internett-tilgang via Wi-Fi.

Å koble seg til et Wi-Fi-nettverk er så enkelt som å klikke på Wi-Fi-menyen airport-symbol og velge et nettverk på listen. Hvis det trådløse nettverket er passordbeskyttet, må du skrive inn passordet.

Noen tilgangspunkter kan kreve ekstra godkjenning før du kan bruke Internett-tjenestene. Når det skjer, kan du få opp en nettside som ber deg om å samtykke i tjenestevilkår før du kobler deg til. Autoriser forbindelsen hvis du samtykker, og åpne deretter nettleseren for å kontrollere at den fungerer. 

Det kan også koste noe å bruke enkelte tilgangspunkter. Pass på å forhøre deg med leverandøren eller lese vilkårene når du kobler deg til.

Koble til med Delt Internett eller iPhone

Noen trådløse operatører og mobiltelefonoperatører tilbyr tjenester som gjør det mulig å dele Internett-forbindelsen som brukes av mobiltelefonen, med datamaskinen. Det kan finnes valg for Internett-tilgang for iPhone, Mac eller iPad når du ikke er hjemme eller på jobben eller i nærheten av et Wi-Fi-tilgangspunkt. Vær oppmerksom på at tilkobling til Internett på denne måten kan medføre ekstra kostnader. Se disse artiklene hvis du vil ha mer informasjon:

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: