Slik konfigurerer du Delt internett på iPhone eller iPad

Med Delt internett kan du dele mobildatatilkoblingen til iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular) når du ikke har tilgang til et Wi-Fi-nettverk.

Konfigurer Delt internett

 1. Gå til Innstillinger > Mobilnett > Delt internett eller Innstillinger > Delt internett.

 2. Trykk på skyveknappen ved siden av Tillat andre å koble til.

Hvis du ikke finner Delt internett-valget, spør du operatøren din om abonnementet ditt gir tilgang til Delt internett.

Koble til Delt internett med Wi-Fi, Bluetooth eller USB

Du kan koble til Delt internett ved hjelp av Wi-Fi, Bluetooth eller USB.  Og med iOS 13 eller nyere forblir enheter koblet til Delt internett selv om skjermen låser seg – noe som betyr at disse enhetene fremdeles mottar varsler og meldinger.

Når du kobler en enhet til Delt internett, blir statuslinjen blå og viser hvor mange enheter som er tilkoblet. Antall enheter som kan kobles til et Delt internett om gangen, er avhengig av operatøren og iPhone-modellen. Hvis andre enheter har koblet til Delt internett ved hjelp av Wi-Fi, kan du bare bruke mobildata til å opprette en internett-forbindelse fra vertsenheten.

Følg disse trinnene for å koble til:

Wi-Fi

På enheten du vil koble til, går du til Innstillinger > Mobilnett > Delt internett eller Innstillinger > Delt internett og sørger for at funksjonen er på. Deretter bekrefter du Wi-Fi-passordet og navnet på telefonen. Bli på denne skjermen til du har koblet enheten til Wi-Fi-nettverket.

På enheten du vil koble til, går du til Innstillinger > Wi-Fi og ser etter iPhone- eller iPad-enheten din i listen. Deretter trykker du på Wi-Fi-nettverket for å koble til. Hvis du blir bedt om det, oppgir du passordet ditt for Delt internett.

Bluetooth

Gå til Innstillinger > Bluetooth og bli på skjermen for å sørge for at iPhone eller iPad kan bli funnet. På Mac følger du deretter leverandørens instruksjoner for konfigurering av en Bluetooth-nettverkforbindelse. Finn ut mer om bruk av Delt internett med Bluetooth.

Delt internett støtter Bluetooth-tilkoblinger med Mac andre tredjepartsenheter. Bruk Bluetooth for å koble til en annen iOS-enhet.

iPhone-skjerm som viser Delt internett-linjen.

USB

Påse at du har den nyeste versjonen av iTunes og Finder på Macen. Deretter kobler du iPhone eller iPad til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med enheten. Hvis du ser et varsel med meldingen «Vil du godkjenne maskinen?», trykker du på Godkjenn.

Finn ut mer om kobling av en enhet til Delt internett på iPhone eller iPad.

La familien koble seg til automatisk

Du kan konfigurere familiedeling slik at familien din kan koble seg til det delte internettet ditt automatisk – uten å måtte skrive inn passordet. Gjør dette:

 1. Gå til Innstillinger > Delt internett > Familiedeling på enheten du deler internett fra.

 2. Slå på Familiedeling. Hvis du ikke ser alternativet, kan du lese om hvordan du konfigurerer Familiedeling.

 3. Trykk på navnet til hvert av familiemedlemmene dine. Velg deretter om de trenger å be om godkjenning, eller om de kan bruke det delte internettet ditt automatisk.

Koble fra enheter

Når du skal koble fra en enhet, slår du av Delt internett, slår av Bluetooth eller kobler USB-kabelen fra enheten.

Angi eller endre Wi-Fi-passord

Du må angi et Wi-Fi-passord for å konfigurere Delt internett. For å endre Wi-Fi-passordet går du til Innstillinger > Mobilnett > Delt internett eller Innstillinger > Delt internett og trykker på Wi-Fi-passordet.*

Velg et Wi-Fi-passord som består av minst åtte tegn og bruk ASCII-tegn. Hvis du bruker andre tegn enn ASCII-tegn, kan ikke andre enheter kobles til Delt internett. Andre tegn enn ASCII-tegn inkluderer tegn på japansk, russisk, kinesisk og andre språk. ASCII-tegn omfatter:

 • Alle bokstaver i engelsk, både små og store

 • Tallene 0 til 9

 • Noen skilletegn

* Eventuelle enheter som er tilkoblet, blir koblet fra når du endrer passordet.

Finn ut mer

 • Bestemte apper og funksjoner som krever en Wi-Fi-tilkobling, fungerer kanskje ikke når du bruker Delt internett. Du kan for eksempel kanskje ikke opprette en iCloud-sikkerhetskopi eller laste opp bilder til iCloud-bildebibliotek eller Bildestrøm.

 • Finn ut hvordan du bruker Instant Hotspot på Mac, iPhone, iPad eller iPod touch.

 • Få hjelp med Delt internett på iOS- og iPadOS-enheter.

Publiseringsdato: