Hvis Macen ikke kobler til internett via Wi-Fi

Hvis Macen er koblet til et Wi-Fi-nettverk, men ikke kan koble til nettsteder, e-post og alle andre internettjenester, kan du prøve disse løsningene.

Slik kobler du til internett via Wi-Fi:

  1. Macen din må først kobles til et Wi-Fi-nettverk: Åpne Wi-Fi-menyenNo alt supplied for Image i menylinjen eller Kontrollsenter og velg et nettverk. Deretter blir du kanskje bedt om å skrive inn passordet for Wi-Fi-nettverket eller godta vilkårene.

  2. Når du har koblet til et Wi-Fi-nettverk, må nettverket ditt tillate at Macen kobler til internett. Hvis nettsteder, e-post og alle andre internett-tjenester fortsatt ikke er tilgjengelige etter tilkobling til Wi-Fi, kan kanskje de følgende løsningene hjelpe.

Start Macen på nytt

Det kan hjelpe å starte på nytt fordi Macen automatisk fornyer internettadressen den ble tildelt da den ble koblet til Wi-Fi-nettverket. Eller du kan fornye IP-adressen manuelt. Dette er kjent som å fornye DHCP-leien. Hvis leien har utløpt og adressen allerede er i bruk av en annen enhet, tildeles Macen en ny adresse.

Sjekk datoen og klokkeslettet og oppdater macOS

Kontroller at Macen din viser riktig dato og klokkeslett.

Hvis du kan koble til internett via et annet Wi-Fi-nettverk, kobler du til det aktuelle nettverket og oppdaterer deretter macOS på Macen din.

Sjekk VPN eller annen sikkerhetsprogramvare

Hvis du installerte VPN eller annen programvare som overvåker eller samhandler med nettverkstilkoblingene dine, kan denne programvaren påvirke tilgangen til internett. Lær om nettverksproblemer knyttet til VPN og annen programvare.

Bruk de innebygde feilsøkingsverktøyene

Wi-Fi-anbefalinger. Klikk på Wi-FiNo alt supplied for Image i Kontrollsenter eller menylinjen og se etter et menyelement kalt Wi-Fi-anbefalinger. Hvis du ser det, har Macen oppdaget et problem og har anbefalinger. Velg Wi-Fi-anbefalinger for å finne ut mer.*

Wi-Fi-diagnostikk. Trykk på og hold nede Tilvalg-tasten på tastaturet mens du klikker på Wi-FiNo alt supplied for Image i Kontrollsenter eller menylinjen. Deretter velger du Åpne Wi-Fi-diagnostikk i menyen. Lær mer om bruk av Wi-Fi-diagnostikk for å analysere det trådløse miljøet.

Wi-Fi-diagnostikk-vindu som viser diagnostiske resultater

Oppdater Wi-Fi-ruteren

Hvis du administrerer nettverkets Wi-Fi-ruter, installer du de nyeste fastvareoppdateringene for ruteren, som anbefalt av produsenten. Det kan også hjelpe å starte ruteren på nytt og bruke Apples anbefalte innstillinger for Wi-Fi-rutere og tilgangspunkter.

Prøv et annet nettverk eller kontakt internettleverandøren din

Hvis du får tilgang til internett når du er koblet til et annet nettverk eller er usikker, kan du kontakte internettleverandøren eller nettverksadministratoren for å sjekke at nettverket fungerer som det skal og at internett-tjenesteavbrudd.

* Wi-Fi-anbefalinger-funksjonen er ikke tilgjengelig for delt internett eller nettverk som bruker visse bedriftssikkerhetsprotokoller, for eksempel WPA Enterprise eller WPA2 Enterprise.

Publiseringsdato: