Slik oppretter du en oppstartbar installerer for macOS

Du kan bruke en ekstern stasjon eller et sekundært volum som startdisk for installering av Mac-operativsystemet.

Denne avanserte fremgangsmåten er først og fremst ment for administratorer og andre som er kjent med kommandolinjen. Du trenger ikke en oppstartbar installerer for å installere macOS, men den kan være nyttig hvis du vil installere macOS på flere datamaskiner uten å laste ned installereren hver gang.

Last ned macOS

 1. Last ned en macOS-installerer, f.eks. macOS Mojave eller macOS High Sierra.
  Hvis du skal laste ned macOS Mojave eller High Sierra til dette formålet, laster du ned fra en Mac som bruker macOS Sierra 10.12.5 eller nyere, eller El Capitan 10.11.6. Enterprise-administratorer må laste ned fra Apple, ikke en lokalt driftet programvareoppdateringstjener.
 2. Når macOS-installereren åpnes, lukker du den uten å fortsette installasjonen.
 3. Finn installereren i Programmer-mappen som en enkelt «Install»-fil, som for eksempel Install macOS Mojave.

Bruke kommandoen «createinstallmedia» i Terminal

 1. Når du har lastet ned installereren, kobler du til USB-flashstasjonen eller et annet volum du bruker for den oppstartbare installereren. Kontroller at den har minst 12 GB ledig lagringsplass og er formatert som Mac OS Extended.
 2. Åpne Terminal, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 3. Skriv eller lim inn én av de følgende kommandoene i Terminal. Disse forutsetter at installereren fremdeles er i Programmer-mappen, og MyVolume er navnet på USB-flashstasjonen eller et annet volum du bruker. Hvis den har et annet navn, erstatter du MyVolume med det rette navnet.

  Mojave:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  High Sierra:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  Sierra:
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
  

  El Capitan:
  sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
  

 4. Trykk på returtasten når du har skrevet inn kommandoen.
 5. Angi administratorpassord og trykk på returtasten igjen når du blir bedt om det. Terminal viser ikke noen tegn når du skriver passordet.
 6. Skriv Y for å bekrefte at du vil slette volumet når du blir bedt om det, og trykk deretter på returtasten. Terminal viser fremgangen etter hvert som den oppstartbare installereren opprettes.  
 7. Når Terminal sier at den er ferdig, får volumet samme navn som installereren du lastet ned, som for eksempel Install macOS Mojave. Du kan nå avslutte Terminal og mate ut volumet.

* Hvis du bruker macOS Sierra eller eldre, må du inkludere argumentet --applicationpath. Sierra- og El Capital-kommandoene viser det riktige formatet til dette argumentet.

Bruk den oppstartbare installereren

Når du har opprettet den oppstartbare installereren, følger du denne fremgangsmåten for å bruke den.

 1. Koble den oppstartbare installereren til en kompatibel Mac-maskin. 
 2. Bruk Startup Manager eller startdiskvalgene for å velge den oppstartbare installereren som startdisk, og deretter starter du fra den. Macen starter til macOS-gjenoppretting
  Les om å velge en startdisk, inkludert hva du kan gjøre hvis Macen ikke starter fra den.
 3. Velg foretrukket språk hvis du blir bedt om det.
 4. En oppstartbar installerer laster ikke ned macOS fra Internett, men den krever Internett for å få informasjon om Mac-modellen din, som for eksempel firmwareoppdateringer. Hvis du må koble til et Wi-Fi-nettverk, bruker du Wi-Fi-menyen  i menylinjen. 
 5. Velg Install macOS (eller Install OS X) fra Verktøy-vinduet, og klikk deretter på Fortsett og følg instruksjonene på skjermen.

Les mer

For mer informasjon om kommandoen createinstallmedia og argumentene du kan bruke sammen med den, må du forsikre deg om at macOS-installereren ligger i Programmer-mappen din, og skrive inn denne banen i Terminal:

Mojave:

/Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia

High Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

El Capitan:

/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Publiseringsdato: