Webinnstillinger for Safari på iPhone, iPad og iPod touch

Som standard viser Safari enkelte webfunksjoner som filmer, animasjon og webprogrammer. Du kan aktiver innholdssperringer med tanke på personvern og for å beskytte enheten mot mulig sikkerhetsrisiko på Internett.

Når du skal endre Safari-innstillinger, trykker du på Innstillinger > Safari. Hvis du vil lese mer om Safari i iOS, kan du se brukerhåndboken.

Aktivere antinettfiske og innholdsblokkering

Hvis du vil aktivere antinettfiske, trykker du på Innstillinger > Safari og slår på Advar om forfalsket nettsted. Når den er aktivert, vil antinettfiskefunksjonen i Safari varsle deg hvis nettstedet du besøker, mistenkes for nettfiske. Hvis du vil deaktivere funksjonen, trykker du på Advar om forfalsket nettsted igjen.

Nettfiske er forsøk på å stjele personlige opplysninger som passord, kontoinformasjon eller brukernavn. Et falskt nettsted gir inntrykk av å være ekte, for eksempel for en nettbank, finansinstitusjon eller e-postleverandør.

I iOS 9 leveres Safari med innholdssperringer. Innholdssperringer er tillegg som gjør at Safari på en effektiv måte kan blokkere informasjonskapsler, bilder, ressurser, popup-elementer og annet innhold.

Hvis du vil aktivere innholdssperringer, må du laste ned en app for innholdssperring fra App Store. Trykk på Innstillinger > Safari > Innholdssperringer og aktiver tilleggene du vil bruke. Du kan bruke mer enn én innholdssperring.

Du trenger en iPhone 5s eller nyere for å bruke Innholdssperringer.

Blokkere informasjonskapsler

Når du skal angi om Safari skal blokkere informasjonskapsler i iOS 8 eller nyere, trykker du på Innstillinger > Safari > Blokker infokapsler og velger et av disse alternativene: Blokker alltid, Tillat kun fra gjeldende nettsted, Tillat fra nettsteder jeg besøker eller Tillat alltid. I iOS 7 eller eldre velger du Aldri, Fra tredjeparter og annonsører eller Alltid. 

En informasjonskapsel er en liten datafil som et nettsted plasserer på enheten din. Ved hjelp av informasjonskapsler kan nettsteder huske deg når du besøker dem igjen, og nettsteder kan bli tilpasset for deg på grunnlag av informasjon du har gitt. Enkelte sider virker kanskje ikke hvis du ikke godtar informasjonskapsler. For eksempel:

  • Du får ikke logget deg på et nettsted eller en nettside med riktig brukernavn eller passord.
  • Du får en melding på en nettside om at informasjonskapsler kreves, eller at nettleserens informasjonskapselfunksjonalitet er slått av.
  • Du prøver å bruke en funksjon på et nettsted, men den fungerer ikke som forventet.

Tillate JavaScript

JavaScript er aktivert som standard. Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på Innstillinger > Safari > Avansert og slår JavaScript på eller av. JavaScript brukes av webprogrammerere til å styre elementer på siden. En side som bruker JavaScript, kan for eksempel vise gjeldende dato og klokkeslett eller vise en tilkoblet side på en ny popup-side.

Hvis du deaktiverer JavaScript, kan du kanskje unngå noen uønskede popup-elementer. Men du vil kanskje trenge JavaScript for at noen nettsteder skal fungere.

Fjerne informasjon fra enheten

Hvis du vil fjerne loggen og informasjonskapsler fra Safari i iOS 8 eller nyere, trykker du på Innstillinger > Safari > Tøm logg og nettsteddata. I iOS 7 eller eldre trykker du på Tøm logg og deretter på Tøm logg og data.

Hvis du vil fjerne annen lagret informasjon fra Safari, trykker du på Innstillinger > Safari > Avansert > Nettsteddata > Fjern alle nettsteddata.

Fjerning av loggen, informasjonskapsler og nettleserdata fra Safari vil ikke endre Autoutfyll-informasjonen. 

Hvis du vil besøke nettsteder uten å etterlate en logg, leser du om hvordan du slår privat nettlesing på eller av.

 

Sist endret: