Bruke sikkermodus til å isolere problemer med Mac-maskinen

Du kan bruke sikkermodus til å løse problemer som kan hindre Mac-maskinen i å starte, eller til å isolere andre problemer som er relatert til startdisken.

Hva er sikkermodus?

Sikkermodus (kalles noen ganger sikker oppstart) er en måte å starte Mac-maskinen på slik at den utfører bestemte kontroller og hindrer at noe programvare blir automatisk lastet inn eller åpnet. Hvis du starter Mac-maskinen i sikkermodus, skjer følgende:

 • Startdisken blir kontrollert, og det gjøres forsøk på å reparere katalogfeil hvis det er nødvendig
 • Bare nødvendige kjernetillegg blir lastet inn
 • Start- og påloggingsobjekter blir hindret i å åpnes automatisk
 • Brukerinstallerte fonter blir deaktivert 
 • Fontbufre, kjernebufre og andre systembufferfiler blir slettet

Hvis Mac-maskinen har et problem som forsvinner når du starter i sikkermodus, kan du kanskje isolere årsaken.

Start i sikkermodus

Slik starter du i sikkermodus:

 1. Start eller omstart Mac-maskinen, og trykk deretter umiddelbart på Shift-tasten og hold den inne. Apple-logoen vises på skjermen. Hvis du ikke ser Apple-logoen,kan du finne ut hva du må gjøre.
 2. Slipp Shift-tasten når du ser påloggingsvinduet. Hvis startdisken din er kryptert med FileVault, blir du kanskje bedt om å logge på to ganger: en gang for å låse opp startdisken, og enda en gang for å logge på Finder.

Når du skal avslutte sikkermodus, omstarter du Mac-maskinen uten å trykke på noen taster under oppstarten.

Hvis det ikke oppstår noe problem i sikkermodus

Hvis det ikke oppstår noe problem når Mac-maskinen startes i sikkermodus, prøver du å starte den på nytt uten å trykke på noen taster under oppstarten.

 • Hvis problemet oppstår igjen, har du kanskje inkompatible påloggingsobjekter.
 • Hvis problemet ikke oppstår igjen, var årsaken sannsynligvis et buffer- eller katalogproblem med startdisken – et problem som ble løst gjennom sikkermodus.

Hvis Mac-maskinen omstartes eller slås av i sikkermodus

Mac-maskinen din sjekker automatisk katalogen for startdisken når du starter i sikkermodus. Dette er en lignende prosess som når du bruker Diskverktøy til å bekrefte eller reparere disken din. Hvis katalogen er reparert, starter Mac-maskinen på nytt automatisk.

Hvis Mac-maskinen slås av, må du sjekke maskinens strømtilkobling samt stikkontakten. Hvis du bruker en MagSafe-strømadapter, må du sørge for at LED-lampen på strømadapteren lyser gult eller grønt. Deretter starter du i sikkermodus igjen.

Hvis Mac-maskinen startes på nytt gjentatte ganger eller slås av i sikkermodus, kontakter du Apple-kundestøtte eller kontakter en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller Apple Store for å få mer hjelp.

Slik kan du se at Mac-maskinen er startet i sikkermodus

Hvis du ikke er sikker på om Mac-maskinen er startet i sikkermodus, kan du bruke Systeminformasjon til å sjekke dette. Programvare-delen av Systeminformasjon angir at Oppstartsmodus er «Sikker» i stedet for «Normal» når du har startet i sikkermodus.

Påloggingsvinduet viser også «Sikker oppstart» øverst til høyre på skjermen når Mac-maskinen er i sikkermodus.

Noen funksjoner er ikke tilgjengelig i sikkermodus

Noen funksjoner på Mac-maskinen er ikke tilgjengelig når den er startet i sikkermodus:

 • Du kan ikke spille av filmer i DVD-spiller.
 • Du kan ikke ta opp video i iMovie og enkelte andre videoapper.
 • Noen lydenheter (inn eller ut) fungerer kanskje ikke.
 • Noen USB-, FireWire- og Thunderbolt-enheter er kanskje ikke tilgjengelige.
 • Wi-Fi-nettverk kan være begrenset eller utilgjengelig, avhengig av Mac-maskinen og macOS-versjonen du bruker.
 • Tilgjengelighetsfunksjoner som VoiceOver fungerer kanskje ikke som forventet.
 • Fildeling er deaktivert.

Sikkermodus i OS X Leopard v10.5 og nyere deaktiverer også akselerert grafikk. Det betyr at OS X-menylinjen virker ugjennomskinnelig selv om «Gjennomskinnelig menylinje» eller «Reduser gjennomsiktighet» er valgt under Systemvalg. Skjermen kan også se ut til å «blinke» eller «ha rivninger» når Mac-maskinen er startet i sikkermodus.

Hvis Mac-maskinen din ikke har et tastatur for å starte i sikkermodus eller du ikke kan bruke Shift-tasten

Hvis Mac-maskinen ikke har noe tastatur tilgjengelig for å starte i sikkermodus, men du har fjerntilgang til maskinen, kan du konfigurere den for å starte i sikkermodus ved å bruke kommandolinjen.

 1. Få tilgang til kommandolinjen ved å åpne Terminal eksternt eller ved å logge på datamaskinen ved bruk av SSH.
 2. Bruk følgende Terminal-kommando:
  sudo nvram boot-args="-x"

  Hvis du i stedet vil starte i detaljert modus, bruker du denne kommandoen:
  sudo nvram boot-args="-x -v"

 3. Når du har brukt sikkermodus, bruker du denne Terminal-kommandoen for å gå tilbake til normal oppstart:
  sudo nvram boot-args=""
Publiseringsdato: