Slik slår du Mac på eller av

Les om hvordan du slår Mac på eller av, og få hjelp med problemer under oppstart eller avslutning.

Slå på (start) Mac

For å slå på Macen trykker du på av/på-knappen, som vanligvis er merket med universalt symbol for strøm. Noen bærbare Macer slår seg også på når du åpner dem, kobler dem til strøm, trykker på en knapp eller trykker på styreflaten.

Finn ut mer om hvordan du slår på forskjellige Mac-modeller nedenfor.

Stasjonære Macer


Mac mini, iMac og Mac Pro med av/på-knapp

Mac mini

Av/på-knappen  er en rund knapp på baksiden av datamaskinen. Når baksiden av Mac mini er vendt mot deg, er av/på-knappen helt til venstre.

 

iMac og iMac Pro

Av/på-knappen universalt symbol for strøm er en rund knapp på baksiden av datamaskinen. Når baksiden av datamaskinen er vendt mot deg, er av/på-knappen nederst til høyre.

 

Mac Pro

På Mac Pro (2013) er av/på-knappen universalt symbol for strøm en rund knapp på baksiden av datamaskinen, rett ovenfor porten der du kobler til Mac Pro-strømkabelen1.

 

Bærbare Macer

På bærbare Macer med fysiske funksjonstaster (F1–F12) er av/på-knappen universalt symbol for strøm en tast øverst til høyre på tastaturet2

MacBook Air-tastatur med av/på-knapp

 

På MacBook Pro-modeller fra 2016 og nyere er Touch ID (av/på-knappen) på høyre side av Touch Bar øverst på tastaturet.

MacBook Pro-tastatur med av/på-knapp

 

MacBook Pro (2016 eller nyere) og MacBook (Retina, 12-tommers, 2017) slår seg også på når du gjør disse tingene:

  • åpner lokket på Mac, selv om den ikke er tilkoblet strøm
  • kobler Mac til en strømadapter mens den er åpen3
  • kobler Mac til en strømadapter mens den er lukket og koblet til en ekstern skjerm

I tillegg slår MacBook Pro (2018) seg på når du trykker på en tast på tastaturet og trykker på styreflaten.

 

1. På tidligere Mac Pro-modeller er av/på-knappen universalt symbol for strøm en rund knapp på forsiden av datamaskinen, ovenfor hodetelefonutgangen.
2. På tidligere bærbare Mac-modeller er av/på-knappen 
universalt symbol for strøm en rund knapp ved siden av tastaturet.
3. Sørg for at du bruker en strømadapter med tilstrekkelig strøm, lik den som fulgte med datamaskinen, for å starte MacBook Pro eller MacBook ved tilkobling. Batteriet i den bærbare Macen må være litt ladet for at den skal starte når du kobler den til strøm.

Slå av Mac

Den beste måten å slå av Mac på er å velge Slå av fra Apple ()-menyen.

På samme måte som Mac følger en oppstartsprosess når den slås på, følger den en avslutningsprosess før den slås av. Prosessen inkluderer automatisk avslutning av alle åpne programmer og avlogging fra macOS-brukerkontoen din. 

Hvis Mac ikke slår seg av, kan du prøve Tvungen avslutning for å lukke eventuelle programmer som ikke reagerer. Hvis dette ikke fungerer, trykker du på og holder inne av/på-knappen til Mac slår seg av.

Du må kun trykke på og holde inne av/på-knappen for å slå av Mac hvis den ikke reagerer. Du mister endringer som ikke er lagret i eventuelle åpne dokumenter.

Hvis Mac ikke starter

Hvis Macen ikke slår seg på, kontrollerer du strømtilkoblingen, og hvis du bruker en bærbar Mac, må du påse at batteriet har litt strøm. Du kan også prøve å holde nede av/på-knappen i ti sekunder, og deretter trykke på av/på-knappen igjen for å se om Macen slår seg på. Finn ut mer om hva du kan gjøre hvis Mac ikke slår seg på.

Hvis Mac slår seg på, men ikke starter fullstendig, kan du bruke sikkermodus for å isolere problemer med Mac.

Les mer

Publiseringsdato: