macOS High Sierra

Je logt uit bij iCloud

Als je via het paneel 'iCloud' in Systeemvoorkeuren uitlogt bij iCloud, worden de documenten en gegevens die in iCloud zijn opgeslagen van je Mac verwijderd. Je bladwijzers en leeslijst blijven beschikbaar in Safari, maar dit geldt niet voor de lijst met webpagina's in iCloud-tabbladen die op je andere apparaten zijn geopend.

Je wordt gevraagd of je op je Mac kopieën wilt bewaren van de documenten die in iCloud Drive zijn opgeslagen en van de gegevens die in iCloud voor Contacten, Agenda en Herinneringen zijn opgeslagen. Als je kopieën bewaart, worden deze kopieën niet bijgewerkt met eventuele wijzigingen die op andere apparaten worden aangebracht.

Daarnaast wordt je gevraagd of je foto's en video's wilt downloaden of verwijderen als deze niet volledig vanuit iCloud-fotobibliotheek zijn gedownload naar je Mac. Nadat je bent uitgelogd bij iCloud in het iCloud-voorkeurenvenster, worden de gedownloade foto's en video's niet meer bijgewerkt met wijzigingen die op je andere apparaten worden aangebracht. Als Mijn fotostream foto's bevat die niet op de Mac worden geïmporteerd, worden deze niet meer op je Mac weergegeven.

Documenten en gegevens in iCloud kopiëren voordat je uitlogt

Voordat je uitlogt bij iCloud, kun je de gewenste documenten en gegevens in iCloud kopiëren of archiveren naar je Mac.

Documenten en gegevens die je naar je Mac kopieert, worden niet bijgewerkt met eventuele wijzigingen die op andere apparaten in deze gegevens worden aangebracht.

Nadat je op je Mac bent uitgelogd bij iCloud, heb je nog steeds toegang tot je documenten, gegevens, foto's en video's in iCloud op je andere apparaten waarop iCloud is geconfigureerd en natuurlijk op iCloud.com.

Als je op je Mac opnieuw inlogt bij iCloud, verschijnen je documenten en gegevens in iCloud opnieuw op je Mac. Foto's en video's die je nog niet uit iCloud-fotobibliotheek hebt gedownload, worden ook weergegeven op je Mac.