macOS High Sierra

De Mac schakelt over naar een ander audioapparaat

Als je een extern beeldscherm gebruikt terwijl er voor de audio-uitvoer of -invoer een ander audioapparaat wordt gebruikt dan het apparaat dat je hebt geselecteerd in het paneel 'Geluid' in Systeemvoorkeuren, voer je een of meer van de volgende stappen uit:

  • Als je een koptelefoon of externe luidsprekers aansluit op een Mac die is aangesloten op een beeldscherm: Als je de ingebouwde luidsprekers van het beeldscherm selecteert in het paneel 'Uitvoer' van het paneel 'Geluid' in Systeemvoorkeuren, is het mogelijk dat de koptelefoon of de set externe luidsprekers weer wordt geselecteerd. Om de luidsprekers van het beeldscherm te selecteren, koppel je eerst de koptelefoon of de externe luidsprekers los en selecteer je daarna het gewenste apparaat.

    Open het paneel 'Uitvoer'

  • Als je een headset aansluit op een Mac die op een beeldscherm is aangesloten: Als je de ingebouwde microfoon van het beeldscherm selecteert in het paneel 'Invoer' van het paneel 'Geluid' in Systeemvoorkeuren, is het mogelijk dat de headset weer wordt geselecteerd. Om de ingebouwde microfoon van het beeldscherm te selecteren, koppel je eerst de headset los en selecteer je daarna het gewenste apparaat.

    Open het paneel 'Invoer'