macOS High Sierra

Geavanceerde afdrukinstellingen opgeven

Voordat je een document afdrukt, kun je in het afdrukvenster opties instellen om aan te geven hoe je je document wilt afdrukken.

Wanneer het afdrukvenster wordt weergegeven, zie je de basisafdrukopties waarmee je bijvoorbeeld kunt aangeven welke pagina's je wilt afdrukken en of je dubbelzijdig wilt afdrukken. Zie Documenten afdrukken voor meer informatie.

Klik op 'Toon details' om meer opties weer te geven. Afhankelijk van het programma dat je gebruikt en de printer die je selecteert, kunnen er opties worden weergegeven waarmee je bijvoorbeeld het papierformaat voor een document kunt wijzigen en het standaardpapierformaat kunt instellen. Als de onderstaande instructies niet overeenkomen met wat je in het programma ziet, raadpleeg je de documentatie van het programma voor meer informatie.

Kies een optie uit het venstermenu met afdrukopties. De afdrukopties onder de scheidingsbalk verschillen per optie.

Het papierformaat van een document wijzigen

Je kunt het papierformaat opgeven voordat je een document afdrukt.

 • Kies 'Archief' > 'Druk af'. Als het afdrukvenster een Papierformaat-menu heeft, kies je een formaat uit dat menu.

In programma's zoals Pages of Microsoft Word kun je ook een paginaformaat voor een document opgeven. Wanneer je het document afdrukt, is het al ingesteld op het geselecteerde papierformaat. Je kunt de grootte van het document echter aanpassen, zodat het op je papier past. Om het papierformaat van het document in te stellen, kies je 'Archief' > 'Pagina-instelling' en kies je een formaat uit het menu 'Papierformaat'.

In de meeste programma's staat in het Papierformaat-menu de optie 'Aangepaste formaten'. Zie Een aangepast papierformaat aanmaken voor meer informatie over deze optie.

Het standaardpapierformaat instellen

Als je meestal een bepaald papierformaat gebruikt, kun je dit instellen als het standaardformaat. Het geselecteerde papierformaat wordt dan automatisch gebruikt wanneer je afdrukt. (Eventueel kun je het papierformaat altijd nog aanpassen in het afdrukvenster.)

Het standaardformaat wordt ook als het paginaformaat gebruikt wanneer je een nieuw document aanmaakt in een programma, zoals Pages. Wanneer je het standaardformaat wijzigt, geldt dit alleen voor nieuwe documenten, niet voor eerder aangemaakte documenten.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Printers en scanners'.

  Open het paneel 'Printers en scanners' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op het venstermenu 'Standaardpapierformaat' en kies vervolgens een papierformaat.

Handmatig papier invoeren tijdens het afdrukken

Je kunt bij het afdrukken van documenten handmatig papier invoeren in plaats van de standaardpapierlade van de printer te gebruiken (als je printer deze optie ondersteunt).

 1. Kies 'Archief' > 'Druk af'.

 2. Als je een knop 'Toon details' ziet, klik je op deze knop.

 3. Klik op het venstermenu met afdrukopties (het venstermenu met een scheidingsbalk) en kies 'Papierinvoer'.

 4. Klik op de knop 'Alle pagina's uit' en kies 'Handmatige invoer' uit het venstermenu.

Mogelijk moet je deze functie opgeven tijdens het configureren van je printer, zodat de optie wordt weergegeven.

Een document ondersteboven afdrukken

Als je wilt afdrukken op materiaal dat je niet in de gewenste richting in de printer kunt invoeren, kun je het materiaal in de omgekeerde richting invoeren en het document vervolgens ondersteboven afdrukken. Je kunt deze methode bijvoorbeeld gebruiken om af te drukken op een envelop waarvan de bovenkant niet als eerste in de printer kan worden ingevoerd of op papier met een afwijkende vorm.

 1. Kies 'Archief' > 'Druk af'.

 2. Als je een knop 'Toon details' ziet, klik je op deze knop.

 3. Klik op het venstermenu met afdrukopties (het venstermenu met een scheidingsbalk) en kies 'Lay-out'.

 4. Selecteer 'Keer paginarichting om'.

Pagina's in omgekeerde volgorde afdrukken

Je kunt de pagina's van een document in omgekeerde volgorde afdrukken.

 1. Kies 'Archief' > 'Druk af'.

 2. Als je een knop 'Toon details' ziet, klik je op deze knop.

 3. Klik op het venstermenu met afdrukopties (het venstermenu met een scheidingsbalk) en kies 'Papierafhandeling'.

 4. Klik op het venstermenu 'Paginavolgorde' en kies 'Omgekeerd'.

 5. Klik op de knop 'Druk af'.

Een document verkleind of vergroot afdrukken

Je kunt een percentage van het oorspronkelijke documentformaat opgeven om documenten vergroot of verkleind af te drukken.

 1. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Kies 'Archief' > 'Pagina-instelling'. Klik op het venstermenu 'Instellingen', kies 'Paginakenmerken', klik op het venstermenu 'Stel in voor' en kies 'Elke printer'. Hiermee stel je de documentgrootte in voor alle documenten die je vanuit dit programma afdrukt.

  • Als 'Pagina-instelling' niet beschikbaar is, kies je 'Archief' > 'Druk af'. Als je een knop 'Toon details' ziet, klik je hierop om alle beschikbare opties te bekijken.

 2. Typ een percentage in het veld 'Vergroot/verklein'.

  • Als je wilt dat het document groter wordt afgedrukt dan het oorspronkelijke formaat, voer je een waarde in die groter is dan 100.

  • Als je wilt dat het document kleiner wordt afgedrukt dan het oorspronkelijke formaat, voer je een waarde in die kleiner is dan 100.

Als je een document groter of kleiner afdrukt, is het verstandig eerst een voorvertoning van het document te bekijken. Zie Documenten afdrukken voor meer informatie.

De grootte van een document aanpassen aan het papier in je printer

Je kunt de grootte van een document aanpassen, zodat het op het papier in de printer past. Je kunt bijvoorbeeld een A4-document automatisch passend maken voor het formaat 8,5 x 11 inch.

 1. Kies 'Archief' > 'Druk af'.

 2. Als je een knop 'Toon details' ziet, klik je op deze knop.

 3. Klik op het venstermenu met afdrukopties (het venstermenu met een scheidingsbalk) en kies 'Papierafhandeling'.

 4. Selecteer 'Pas aan papierformaat aan', klik op het venstermenu 'Doelpapierformaat' en kies vervolgens het formaat van het papier.

  Als je de grootte van het document alleen wilt aanpassen omdat het te groot is voor het papier in de printer, selecteer je 'Verklein alleen'. (Als je deze optie selecteert terwijl het document niet te groot is voor het papier waarop je afdrukt, wordt het document toch op het oorspronkelijke formaat afgedrukt.)

In het afdrukvenster kun je ook een pdf-document of een PostScript-document aanmaken. Zie Een document als pdf bewaren en Een document bewaren in de PostScript-structuur voor meer informatie.