macOS High Sierra

Bestanden en mappen snel weergeven

Met Snelle weergave kun je foto's of de inhoud van bestanden en mappen bekijken zonder dat je de onderdelen hoeft te openen. Je kunt Snelle weergave onder andere gebruiken voor onderdelen die zich in Finder-vensters, op het bureaublad en in e-mailberichten bevinden.

Een afbeelding in het venster 'Snelle weergave', met knoppen om een schermvullende voorvertoning weer te geven, het bestand te openen en het bestand te delen.
 1. Selecteer een of meer onderdelen en druk op de spatiebalk. Je kunt ook met extra druk klikken op een onderdeel.

  Er wordt een venster van Snelle weergave geopend. Als je meerdere onderdelen hebt geselecteerd, wordt het eerste onderdeel weergegeven.

 2. Voer een of meer van de volgende stappen uit in het venster 'Snelle weergave':

  • Het venster handmatig vergroten: Sleep de hoeken.

  • Het onderdeel schermvullend weergeven: Klik op de knop voor de schermvullende weergave  aan de linkerkant. Om terug te keren naar de gewone weergave, klik je op de knop 'Schakel schermvullende weergave uit' .

  • Het volgende of vorige onderdeel weergeven: Klik op de pijlen aan de linkerkant of druk op de toetsen Pijl-links en Pijl-rechts. In de schermvullende weergave kun je op de knop 'Speel af' klikken om de onderdelen als een diavoorstelling te bekijken.

  • De onderdelen bekijken als contactvel: Klik op de knop 'Contactvel'  aan de linkerkant of druk op Command + Return.

  • Het videogedeelte van een Live Photo afspelen: Wanneer je een Live Photo opent in het venster 'Snelle weergave', wordt het videogedeelte van de foto automatisch afgespeeld. Om het videogedeelte opnieuw te bekijken, klik je op 'Live Photo' linksonder in de foto.

  • Het onderdeel openen: Klik op 'Open met [programma]'.

  • Het onderdeel delen: Klik op de deelknop  aan de rechterkant.

 3. Sluit het venster 'Snelle weergave' als je klaar bent. Doe dit door op de spatiebalk te drukken, opnieuw met extra druk te klikken of door op de sluitknop  te klikken.