macOS High Sierra

Schermdeling configureren en gebruiken

Terwijl je scherm wordt gedeeld met een andere Mac, ziet de gebruiker van de andere Mac wat er op je scherm gebeurt en kan hij of zij bestanden en vensters openen, verplaatsen en sluiten, programma's openen en zelfs de Mac opnieuw opstarten.

Schermdeling configureren

 1. Open de voorkeursinstellingen voor delen. (Kies hiervoor Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Delen'.)

  Open het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren

 2. Schakel het aankruisvak 'Schermdeling' in.

  Als 'Extern beheer' is geselecteerd, moet je deze optie uitschakelen voordat je 'Schermdeling' kunt selecteren.

 3. Om aan te geven met wie je je scherm wilt delen, selecteer je een van de volgende opties:

  • Alleen deze gebruikers: Schermdeling wordt beperkt tot specifieke gebruikers.

 4. Als je 'Alleen deze gebruikers' hebt geselecteerd, klik je op de knop met het plusteken  onder in de lijst met gebruikers en voer je vervolgens een van de volgende stappen uit:

  • Selecteer een gebruiker in 'Gebruikers en groepen'. Hiertoe behoren alle gebruikers van je Mac, met uitzondering van alleen-delengebruikers en gastgebruikers.

  • Selecteer een gebruiker in 'Netwerkgebruikers' of 'Netwerkgroepen'. Hiertoe behoren de gebruikers en groepen met netwerkserveraccounts. Netwerkgebruikers en leden van netwerkgroepen kunnen hun netwerknaam en -wachtwoord gebruiken om voor schermdeling verbinding te maken met je Mac.

 5. Om aanvullende opties voor schermdeling in te stellen, klik je op 'Computerinstellingen' en selecteer je een van de volgende opties of beide opties:

  • Iedereen mag toestemming vragen om het scherm te beheren: Voordat andere computergebruikers het scherm van je Mac delen, kunnen ze om toestemming vragen in plaats van een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

  • VNC-viewers kunnen het scherm beheren met het volgende wachtwoord: Andere gebruikers kunnen je scherm delen met behulp van een VNC-viewerprogramma, bijvoorbeeld op een iPad of een Windows-computer, door het wachtwoord in te voeren dat je hier opgeeft. Als je deze optie selecteert, moet je een zeer veilig wachtwoord aanmaken.

Het scherm van een andere Mac delen

Als je daarvoor toestemming hebt, kun je het scherm van een andere Mac in het netwerk bekijken en bedienen.

Controleer voordat je begint of op de andere Mac schermdeling is ingeschakeld.

 1. Open een Finder-venster. Als in het gedeelte 'Gedeeld' van de navigatiekolom geen gedeelde computers worden vermeld, plaats je de aanwijzer op het woord Gedeeld en klik je op 'Toon'.

 2. Klik op 'Alle' om alle beschikbare computers te zien en klik vervolgens dubbel op de Mac waarvan je het scherm wilt delen.

 3. Klik op 'Deel scherm'.

  Als beide computers met dezelfde Apple ID zijn ingelogd, wordt de schermdelingssessie gestart. Als dat niet het geval is, wordt je gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren van een gebruiker die op die computer toegang tot schermdeling heeft. Je kunt ook toestemming vragen om het scherm te delen als dat op de computer is toegestaan.

 4. Als iemand anders al als externe gebruiker is verbonden met de Mac, verschijnt er een dialoogvenster met de vraag of je het scherm met de andere externe gebruiker wilt delen ('Deel scherm') of gelijktijdig wilt inloggen met een andere gebruikersnaam en een eigen scherm ('Log in').

  Als je 'Log in' kiest, deel je de Mac met de andere externe gebruiker, maar deel je niet hetzelfde scherm.

Als je het IP-adres of de DNS-naam weet van de Mac die je wilt delen, kun je ook een verbinding tot stand brengen door in de Finder de commando's 'Ga' > 'Verbind met server' te kiezen en vervolgens "vnc://[IP-adres]" of "vnc://[Naam.Domein]" in te voeren in het veld 'Serveradres'.

Om het adres van een gedeelde Mac te vinden, open je het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren op die Mac en selecteer je 'Schermdeling'.

Voorkeursinstellingen voor schermdeling opgeven

Wanneer je het scherm van een andere Mac deelt, kun je voorkeuren voor schermdeling opgeven om het formaat en de kwaliteit van het gedeelde scherm te wijzigen.

 1. Start een schermdelingssessie met een Mac in het netwerk.

 2. Kies 'Schermdeling' > 'Voorkeuren' en stel de volgende opties in:

  • Selecteer 'Pas aan beschikbare ruimte aan' of 'Toon op volledige grootte' onder 'Beeldscherm', afhankelijk van de grootte van je scherm en de gewenste grootte van het gedeelde scherm. Met deze optie wijzig je de standaardinstelling voor het delen van het scherm van computers waarmee je niet eerder verbinding hebt gemaakt. Als je de huidige weergave wilt vergroten of verkleinen, kies je 'Weergave' > 'Schakel vergroten/verkleinen uit' of 'Weergave' > 'Schakel vergroten/verkleinen in'.

  • Selecteer onder 'Weergave' een optie bij 'Scherm laten scrollen' om te bepalen hoe het schermdelingsvenster werkt wanneer je de aanwijzer verplaatst. Je kunt de verschillende opties uitproberen door een optie te selecteren en vervolgens de aanwijzer te verplaatsen binnen het venster.

  • Selecteer onder 'Kwaliteit' de optie 'Pas kwaliteit aan netwerkomstandigheden aan (sneller)' om het gedeelde scherm sneller weer te geven of 'Toon scherm met maximale kwaliteit (meer details)' voor een meer gedetailleerde weergave van het gedeelde scherm. Met deze optie wijzig je de standaardinstelling voor het delen van het scherm van computers waarmee je niet eerder verbinding hebt gemaakt. Als je de weergave wilt vergroten of verkleinen, kies je 'Weergave' > 'Aanpaskwaliteit' of 'Weergave' > 'Volledige kwaliteit'.

   Als je Mac is verbonden met een snel netwerk, krijg je de beste resultaten door voor volledige grootte te kiezen, alle gegevens te coderen en maximale kwaliteit in te schakelen.

  • Kies onder 'Geblokkeerde gebruikers' een optie uit het venstermenu 'Sta schermdelingsverzoeken toe van' om je scherm te delen met iedereen die via een Apple ID verbinding probeert te maken met je computer, of om je scherm alleen met je contactpersonen te delen.

   Om te voorkomen dat gebruikers met een bepaalde Apple ID je scherm delen, klik je op de knop met het plusteken , typ je de Apple ID van de gebruiker en klik je op 'Blokkeer'. Om de blokkering van gebruikers op te heffen, selecteer je de gebruikers in de lijst en klik je op de knop met het minteken .

Weergaveopties instellen terwijl het scherm van een andere computer wordt gedeeld

Wanneer je het scherm van een andere Mac deelt, zijn je weergaveopties afhankelijk van je netwerkverbinding en de afmetingen van het scherm dat je deelt.

 1. Start een schermdelingssessie met een Mac in het netwerk.

 2. Stel in het Weergave-menu de volgende opties in:

  • Toon tabbladbalk: Met deze optie kun je de tabbladbalk weergeven of verbergen.

  • Schakel vergroot/verklein in/uit: Als je 'Schakel vergroot/verklein in' kiest, wordt het volledige scherm van de gedeelde Mac op je scherm weergegeven. Als je 'Schakel vergroot/verklein uit' kiest, wordt het gedeelde scherm op maximale grootte weergegeven en moet je mogelijk scrollen om alles te kunnen zien.

  • Schakel over naar observatiemodus/Schakel over naar bedieningsmodus: In de observatiemodus kun je wel zien wat er gebeurt op het gedeelde scherm, maar kun je de aanwijzer niet besturen en kun je ook geen vensters verplaatsen, documenten openen en sluiten, of andere taken uitvoeren. Als je naar een scherm van OS X versie 10.9 of hoger kijkt, kun je het scherm bij de aanwijzer markeren door de muisknop ingedrukt te houden. In de bedieningsmodus kun je het gedeelde scherm bedienen.

  • Aanpaskwaliteit: Gebruik deze optie als je Mac is verbonden met een traag netwerk. De weergavekwaliteit wordt dan aangepast op basis van de netwerksnelheid.

  • Volledige kwaliteit: Gebruik deze optie als je Mac is verbonden met een snel netwerk en je de maximale resolutie wilt gebruiken.

  • Toon/Verberg knoppenbalk: Hiermee kun je de knoppenbalk weergeven of verbergen. Met de knoppen op de knoppenbalk kun je onder andere de schaal aanpassen en het klembord delen.

  • Pas knoppenbalk aan: Sleep knoppen naar of van de knoppenbalk.

  • Schermvullende weergave: Het venster voor schermdeling wordt op het volledige scherm weergegeven. Om de knoppenbalk en de menu's te zien, verplaats je de aanwijzer naar de bovenkant van het scherm.

  • Beeldschermen: Als de Mac waarvan je het scherm deelt meerdere beeldschermen heeft, kun je hier het scherm kiezen dat je wilt zien.

De inhoud van het klembord delen met een andere Mac

Wanneer je het scherm van een computer met een andere computer deelt, kun je via het klembord van de twee computers gegevens uitwisselen. Je kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

 • Tekst en afbeeldingen in documenten op de ene Mac kopiëren en plakken naar documenten op de andere Mac.

 • Tekst en afbeeldingen selecteren op de ene Mac en naar de andere Mac slepen.

 • Een koppeling in je webbrowser kopiëren en plakken in een webbrowser op de andere Mac.

 • Tekst kopiëren uit een document op de ene Mac en naar het bureaublad van de andere Mac slepen om een knipsel aan te maken.

 1. Start een schermdelingssessie met een Mac in het netwerk.

 2. Kies 'Wijzig' > 'Gebruik gedeeld klembord'.

Je kunt ook Universeel klembord gebruiken om tekst, afbeeldingen, foto's en video's van een Apple apparaat te kopiëren naar een ander Apple apparaat.

Bestanden versturen terwijl het scherm van een andere computer wordt gedeeld

Als je het scherm van een computer met een andere computer deelt, kun je bestanden uitwisselen tussen de twee computers.

 1. Start een schermdelingssessie met een Mac in het netwerk.

 2. Selecteer een bestand of map en sleep de onderdelen naar het schermdelingsvenster.