macOS High Sierra

Ik ben het inlogwachtwoord vergeten

Als je het inlogwachtwoord bent vergeten, kun je de volgende oplossingen proberen:

  • Als je tijdens het inloggen je wachtwoord niet meer weet, klik je op het vraagteken in het wachtwoordveld om een aanwijzing te zien. Als je geen vraagteken ziet, is er geen wachtwoordaanwijzing ingesteld. Zie Aanwijzing voor het wachtwoord toevoegen voor meer informatie.

  • Als je de naam en het wachtwoord van een beheerder moet invoeren, maar deze gegevens niet weet, vraag je de persoon die de Mac heeft geconfigureerd om hulp. Als je de Mac zelf hebt geconfigureerd, is de gebruiker die je tijdens de configuratie hebt aangemaakt de beheerder.

  • Als er geen aanwijzing voor je wachtwoord is ingesteld, of als je ook met de aanwijzing niet meer op je wachtwoord kunt komen, kun je je wachtwoord opnieuw instellen. Zie Het inlogwachtwoord van de Mac opnieuw instellen voor meer informatie.