macOS High Sierra

Spelling en grammatica controleren

In veel macOS-programma's wordt de spelling tijdens het typen gecontroleerd en worden fouten automatisch gecorrigeerd. Je kunt deze functies uitschakelen en tijdens het typen van e-mails, berichten of documenten andere opties gebruiken.

Automatische correctie gebruiken

Wanneer je spelling wordt gecontroleerd, worden verkeerd gespelde woorden rood onderstreept en worden voorgestelde correcties getoond.

 • Suggesties accepteren: Als er slechts één suggestie is, blijf je gewoon doortypen om het woord automatisch te laten corrigeren. Als er meerdere suggesties worden weergegeven, kies je een van die suggesties.

 • Suggesties negeren: Druk op de Escape-toets en ga verder met typen.

 • Automatische correcties ongedaan maken: Een automatisch gecorrigeerd woord wordt kort blauw onderstreept. Om naar de oorspronkelijke spelling terug te gaan, plaats je het invoegpunt na het woord om je oorspronkelijke spelling weer te geven en kies je vervolgens je spelling. Je kunt ook met de Control-toets ingedrukt op het woord klikken om je spelling weer te geven en vervolgens deze spelling kiezen.

Opmerking: Om het eerste woord van een zin en eigennamen zoals Californië of Tim automatisch met een hoofdletter te laten beginnen, schakel je in het paneel 'Tekst' van het paneel 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren het aankruisvak 'Voorzie woorden automatisch van hoofdletters' in.

Automatische correctie uitschakelen

 • Voor een specifiek programma: Kies in het programma 'Wijzig' > 'Spelling en grammatica' > 'Corrigeer spelling automatisch' (dit is uitgeschakeld als er geen vinkje bij staat).

 • Voor alle programma's: Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toetsenbord', klik op 'Tekst' en schakel vervolgens het aankruisvak 'Corrigeer spelling automatisch' uit.

  Open het paneel 'Tekst'

Spelling en grammatica controleren

 • Spelling controleren: Kies 'Wijzig' > 'Spelling en grammatica' > 'Controleer document nu'. De eerste fout wordt gemarkeerd. Druk op Command + puntkomma (;) om de volgende fout te zien. Als je suggesties wilt zien voor een fout gespeld woord, klik je op het woord terwijl je de Control-toets ingedrukt houdt.

 • Grammatica controleren: Kies 'Wijzig' > 'Spelling en grammatica' > 'Controleer grammatica tegelijk met spelling' (een vinkje geeft aan dat de functie is ingeschakeld). Grammaticafouten worden groen onderstreept. Plaats de aanwijzer op een onderstreept woord om een beschrijving van het probleem weer te geven.

 • Verkeerde spelling negeren: Klik met de Control-toets ingedrukt op het woord en kies vervolgens 'Negeer spelling'. Het woord wordt genegeerd als het nogmaals voorkomt in het document (maar wordt in andere documenten wel weer gemarkeerd).

 • Woorden toevoegen aan het spellingwoordenboek: Klik met de Control-toets ingedrukt op het woord en kies vervolgens 'Voeg spelling toe'. Het woord wordt dan in geen enkel document meer als spelfout gemarkeerd. Om het woord weer als verkeerd gespeld woord te markeren, klik je in een document met de Control-toets ingedrukt op dat woord en kies je vervolgens 'Maak toevoeging van spelling ongedaan'.

Als je een groot document controleert, is het wellicht gemakkelijker om het venster 'Spelling en grammatica' te gebruiken. Kies 'Wijzig' > 'Spelling en grammatica' > 'Toon spelling en grammatica'.

Als het Wijzig-menu van een programma geen commando bevat voor het controleren van de spelling en/of grammatica, kijk je in de voorkeuren of menu's om te zien of het programma een eigen spellingcontrolefunctie heeft.