macOS High Sierra

Er komt geen geluid uit de luidsprekers

Controleer eerst of het volume is ingeschakeld in het programma dat je gebruikt. Probeer ook een ander audiobestand of een andere cd of dvd af te spelen, of probeer het bestand of de schijf af te spelen op een andere computer of in een andere mediaspeler. Zo kun je mogelijk het probleem isoleren. Probeer vervolgens deze oplossingen.

Als je geluid wilt beluisteren via de ingebouwde luidsprekers van je computer

 • Koppel de koptelefoon of de externe luidsprekers (indien aanwezig) los van de computer.

 • Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Geluid' en klik op 'Uitvoer'. Zorg ervoor dat 'Interne luidsprekers' is geselecteerd, dat de schuifknop voor het uitgangsvolume niet helemaal links staat en dat het aankruisvak 'Uit' niet is ingeschakeld.

  Open het paneel 'Uitvoer'

  Het aankruisvak 'Uit' onder in het paneel 'Geluid' in Systeemvoorkeuren.

Als je geluid wilt beluisteren via externe luidsprekers

 • Zorg ervoor dat de luidsprekers zijn aangesloten op de audio-uitvoerpoort van je computer of beeldscherm (of op de audiopoort Audiopoortsymbool als je computer slechts één audiopoort heeft). Controleer indien nodig ook of de luidsprekers zijn aangesloten op een stopcontact. Kijk of de externe luidsprekers een aan/uit-knop en een volumeknop hebben. Schakel indien nodig de luidsprekers in en pas het volume van de luidsprekers aan.

 • Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Geluid' en klik op 'Uitvoer'. Als je computer slechts één audiopoort heeft, klik je op het venstermenu 'Gebruik audiopoort voor' en kies je 'Geluidsuitvoer'. Vervolgens controleer je of de externe luidsprekers zijn geselecteerd.

  Open het paneel 'Uitvoer'

 • Als je geluid wilt beluisteren via luidsprekers of een koptelefoon die alleen zijn of is aangesloten op de USB-poort op de computer of het beeldscherm, kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik je op 'Geluid' en klik je vervolgens op 'Uitvoer'. Zorg ervoor dat de externe USB-luidsprekers zijn geselecteerd. Open Systeeminformatie, klik op 'USB' in het gedeelte 'Hardware' van de navigatiekolom en controleer of de luidsprekers worden vermeld. Zo niet, koppel je de luidsprekers los en sluit je ze vervolgens weer aan.

  Open Systeeminformatie

Als de externe luidsprekers nog steeds geen geluid geven, raadpleeg je de instructies die bij de luidsprekers zijn geleverd.

Als je geluid wilt beluisteren via de ingebouwde luidsprekers van het beeldscherm

 • Koppel de koptelefoon of de externe luidsprekers (indien aanwezig) los van de computer.

 • Controleer of de kabels van het beeldscherm zijn aangesloten op de poorten van de Mac.

 • Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Geluid' en klik op 'Uitvoer'. Zorg dat 'Beeldschermaudio' is geselecteerd in de lijst met uitvoerapparaten.

  Open het paneel 'Uitvoer'

Als je geluid wilt beluisteren via een digitale ontvanger

 • Als je de poort voor digitale uitvoer gebruikt (niet op alle computers aanwezig), kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik je op 'Geluid' en klik je vervolgens op 'Uitvoer'. Zorg dat 'Digitale uitvoer' is geselecteerd in de lijst met uitvoerapparaten.

  Open het paneel 'Uitvoer'

 • Zorg ervoor dat de computer via een optische digitale kabel is aangesloten op een ontvanger die is geconfigureerd voor digitale invoer (raadpleeg de informatie bij de ontvanger).

 • Pas het volume van de ontvanger aan. Als je de digitale uitvoer gebruikt, kun je het volume niet regelen met de volumeknoppen van de computer.

Zie De waarschuwingssignalen wijzigen als je voor bepaalde waarschuwingen geen geluid hoort. Zie Audiopoorten voor informatie over de audiopoorten van het beeldscherm of van de computer zelf.