Als u een mediabestand niet kunt toevoegen aan een gezamenlijk document in Pages, Numbers of Keynote

Als u een waarschuwing krijgt dat u een afbeelding, film of audiobestand niet kunt toevoegen aan een gezamenlijk document, moet u de grootte van het bestand of de grootte van het hele document verkleinen. 

Vanwege de grootte van het mediabestand dat u probeert toe te voegen, is het document mogelijk te groot geworden om aan samen te werken. De maximale grootte voor gezamenlijke documenten is 2 GB voor een document dat wordt gedeeld met iWork-apps en iCloud, en 1 GB voor een document dat wordt gedeeld met Box.

Het mediabestand verkleinen

U kunt deze Mac-apps gebruiken om afbeeldings-, film- of audiobestanden te verkleinen:

Nadat u het mediabestand hebt verkleind, probeert u het toe te voegen aan het gezamenlijke document. Als u het mediabestand nog steeds niet kunt toevoegen, verkleint u het hele document.


Het document verkleinen

Op een Mac kunt u het hele Pages-, Numbers- of Keynote-document verkleinen, zodat u er met anderen aan kunt samenwerken. Met de app worden automatisch afbeeldingen verkleind, films en audiobestanden ingekort of de filmstructuur of -kwaliteit gewijzigd.

  1. Als u de eigenaar van het document bent en het hebt gedeeld, stopt u met het delen van het document, de spreadsheet of de presentatie.
  2. Kies terwijl het document open is 'Archief' > 'Maak bestand kleiner'.
  3. Selecteer de aanpassingen die u wilt doen. Bovenaan het venster wordt informatie weergegeven over de huidige grootte van het document en hoeveel kleiner het wordt, afhankelijk van de aanpassingen die u kiest.
  4. Het bestand verkleinen:
    • Kies 'Maak dit bestand kleiner' om de instellingen op het originele document toe te passen.
    • Kies 'Maak een kopie kleiner' om de instellingen toe te passen op een kopie van het document en het originele document te behouden. Voer een naam in voor de kopie van het document, kies waar u de kopie wilt bewaren en klik op 'Bewaar'.
  5. Nodig anderen uit om samen te werken aan het document.


Als u nog steeds geen mediabestand kunt toevoegen aan een gezamenlijk document


Als een gezamenlijk document een beschadigd mediabestand bevat

Als uw gezamenlijk document een beschadigd mediabestand bevat, moet u stoppen met het delen van het document, het bestand vervangen en het document opnieuw delen. Als het beschadigde mediabestand zich in een gedeelde map bevindt, sleept u het document uit de map, vervangt u het bestand en sleept u het document terug naar de gedeelde map.

Publicatiedatum: