Een schijf wissen voor Mac

Gebruik Schijfhulpprogramma om een harde schijf, SSD, USB-stick of ander opslagapparaat te wissen (formatteren).

Een schijf wissenin de meeste scenario's om te wissen, bijvoorbeeld wanneer u een schijf opnieuw wilt formatteren of uw Mac wilt verkopen, weggeven of inruilen, moet u de gehele schijf wissen.

Een volume op een schijf wissenals uw schijf meerdere volumes (of partities) bevat die u niet allemaal wilt wissen, kunt u specifieke volumes op de schijf wissen.

Als u een schijf of volume wist, worden alle bestanden permanent verwijderd. Controleer voordat u verdergaat of u een reservekopie hebt van alle bestanden die u wilt bewaren.

Een schijf wissen

 1. Start op met macOS Recovery. Selecteer vervolgens 'Schijfhulpprogramma' in het venster 'Hulpprogramma's' en klik op 'Ga door'.
  Als de schijf die u wilt wissen niet de schijf is waarvan de Mac is opgestart, hoeft u niet op te starten via macOS Recovery: in dat geval opent u Schijfhulpprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. 
  Het venster 'macOS-hulpprogramma's' in Recovery
 2. Kies 'Weergave' > 'Toon alle apparaten' in de menubalk van Schijfhulpprogramma. De navigatiekolom bevat nu al uw schijven (apparaten) en alle containers en volumes op die schijven. De schijf waarmee de Mac is opgestart, staat bovenaan de lijst. In dit voorbeeld is 'Apple SSD' de opstartschijf:
  Een schijf wissen en een schema kiezen in Schijfhulpprogramma
 3. Selecteer de schijf die u wilt wissen. Klik hier als u de schijf niet ziet. 
 4. Klik op 'Wis' en geef de volgende informatie op:
  • Naam: typ de naam die u de schijf wilt geven nadat u deze hebt gewist.
  • Structuur: kies 'APFS' of 'Mac OS Uitgebreid (journaled)'. In Schijfhulpprogramma wordt standaard een compatibele structuur weergegeven.
  • Indeling: kies 'GUID-partitie-indeling'.
 5. Klik op 'Wis' om de schijf en alle containers en volumes op die schijf te wissen. U wordt mogelijk gevraagd om uw Apple ID in te voeren. Klik hier als u uw Apple ID bent vergeten.
 6. Sluit Schijfhulpprogramma af als u klaar bent.
 7. Als u wilt dat de Mac kan opstarten vanaf de schijf die u hebt gewist, installeert u macOS opnieuw op de schijf.


Een volume op een schijf wissen

 1. Start op met macOS Recovery. Selecteer vervolgens 'Schijfhulpprogramma' in het venster 'Hulpprogramma's' en klik op 'Ga door'.
  Als het volume dat u wilt wissen niet het volume is waarvan de Mac is opgestart, hoeft u niet op te starten via macOS Recovery: in dat geval opent u Schijfhulpprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'.  Het venster 'macOS-hulpprogramma's' in Recovery
 2. Selecteer in de navigatiekolom van Schijfhulpprogramma het volume dat u wilt wissen. Het volume waarvan de Mac is opgestart heet 'Macintosh HD', tenzij u de naam hebt gewijzigd. Klik hier als u de schijf niet ziet.
 3. Klik op 'Wis' en geef de volgende informatie op:
  • Naam: typ de naam die u het volume wilt geven nadat u het hebt gewist.
  • Structuur: kies 'APFS' of 'Mac OS Uitgebreid (journaled)'. In Schijfhulpprogramma wordt standaard een compatibele structuur weergegeven.
 4. Als u de knop 'Wis volumegroep' ziet, maakt het geselecteerde volume deel uit van een volumegroep. In dat geval moet u de volumegroep wissen. Anders klikt u op 'Wis' om alleen het geselecteerde volume te wissen. U wordt mogelijk gevraagd om uw Apple ID in te voeren. Klik hier als u uw Apple ID bent vergeten.
 5. Sluit Schijfhulpprogramma af als u klaar bent.
 6. Als u wilt dat de Mac kan opstarten vanaf het volume dat u hebt gewist, installeert u macOS opnieuw op dat volume.


Scenario's om te wissen

U kunt op elk moment wissen, onder andere in de volgende omstandigheden:

 • U wilt al het materiaal op uw Mac permanent wissen en de Mac herstellen naar de fabrieksinstellingen. Dit is een van de laatste stappen voordat u een Mac verkoopt, weggeeft of inruilt.
 • U wijzigt de structuur van een schijf, bijvoorbeeld van een pc-structuur (FAT, ExFAT of NTFS) naar een Mac-structuur (APFS of Mac OS Uitgebreid).
 • U hebt een bericht ontvangen waarin staat dat uw schijf niet gelezen kan worden door deze computer.
 • U probeert een schijfprobleem op te lossen dat Schijfhulpprogramma niet kan repareren.
 • Het macOS-installatieprogramma ziet uw schijf niet of kan er niet op installeren. Het installatieprogramma meldt bijvoorbeeld dat uw schijf niet goed is geformatteerd, geen GUID-partitie-indeling gebruikt, al een nieuwere versie van het besturingssysteem bevat of niet kan worden gebruikt om uw computer op te starten.
 • Het macOS-installatieprogramma meldt dat u geen installatie op dit volume mag uitvoeren, omdat het deel uitmaakt van een Apple RAID.


Over APFS en Mac OS Uitgebreid

Schijfhulpprogramma in macOS High Sierra of hoger kan apparaten wissen met de nieuwere APFS-structuur (Apple File System) of de oudere Mac OS Uitgebreid-structuur en het kiest automatisch een compatibele structuur voor u.

Kiezen tussen APFS en Mac OS Uitgebreid

Schijfhulpprogramma probeert het type opslag te detecteren en toont de gepaste structuur in het menu 'Structuur'. Als dit niet lukt, wordt er voor Mac OS Uitgebreid gekozen, dat werkt met alle versies van macOS. Als u de structuur wilt wijzigen, beantwoordt u deze vragen:

 • Formatteert u de schijf die in uw Mac is ingebouwd?
  Als de ingebouwde schijf geformatteerd was als APFS, stelt Schijfhulpprogramma APFS voor. Wijzig dit niet in Mac OS Uitgebreid.
 • Staat u op het punt macOS High Sierra of nieuwer voor de eerste keer op de schijf te installeren?
  Als u uw schijf wilt wissen voordat u High Sierra of hoger voor de eerste keer op die schijf installeert, kiest u 'Mac OS Uitgebreid (journaled)'. Tijdens de installatie bepaalt het macOS-installatieprogramma of het automatisch naar APFS moet converteren, zonder uw bestanden te wissen.
 • Bereidt u een reservekopieschijf van Time Machine of een opstartbaar installatiemedium voor?
  Kies Mac OS Uitgebreid (journaled) voor elke schijf die u wilt gebruiken als een Time Machine-reservekopieschijf of als een opstartbaar installatieprogramma.
 • Gebruikt u de schijf met een andere Mac?
  Als op de andere Mac niet macOS High Sierra of nieuwer wordt gebruikt, kiest u 'Mac OS Uitgebreid (journaled)'. Oudere versies van macOS werken niet met volumes die met APFS zijn geformatteerd.

Bepalen welke structuur momenteel wordt gebruikt

Als u wilt weten welke structuur momenteel wordt gebruikt, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:

 • Selecteer het volume in de navigatiekolom van Schijfhulpprogramma en controleer de informatie rechts. Kies voor meer informatie 'Archief' > 'Toon info' in de menubalk van Schijfhulpprogramma.
 • Open Systeeminformatie en selecteer 'Opslag' in de navigatiekolom. De kolom 'Bestandssysteem' aan de rechterkant toont de structuur van elk volume.
 • Selecteer het volume in de Finder en kies vervolgens 'Archief' > 'Toon info' in de menubalk. Het venster 'Toon info' toont de structuur van dat volume.


Als uw schijf of volume niet wordt weergegeven of als het wissen mislukt

 1. Schakel de Mac uit en koppel alle niet-essentiële apparaten los van de Mac.
 2. Als u een externe schijf wist, zorgt u ervoor dat deze rechtstreeks op de Mac is aangesloten met een kabel waarvan u weet dat deze goed werkt. Schakel vervolgens de schijf uit en weer in.
 3. Als uw schijf of volume nog steeds niet wordt weergegeven in Schijfhulpprogramma of Schijfhulpprogramma meldt dat het wissen is mislukt, moet de schijf of Mac mogelijk worden gerepareerd. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Apple Support.


Meer informatie

 • Als u niet kunt opstarten via macOS Recovery, kunt u in plaats daarvan een andere opstartschijf gebruiken.
 • Als Schijfhulpprogramma een knop 'Beveiligingsopties' toont in het venster 'Wis', kunt u op die knop klikken om te kiezen tussen sneller (maar minder veilig) wissen en langzamer (maar veiliger) wissen. Sommige oudere versies van Schijfhulpprogramma bieden de optie 'Zero all data' (Verwijder alle gegevens). Deze opties voor veilig wissen zijn niet beschikbaar of vereist voor solid-state drives (SSD's) en flashopslag.
 • Uw iPhone, iPad of iPod touch wissen
Publicatiedatum: