Verbinding maken met Bestandsdeling op een Mac

Lees hier hoe u met Bestandsdeling verbinding maakt met andere Macs, Windows-computers en bestandsservers.

Bestanden delen

Als u bestandsdeling wilt inschakelen op de Mac, opent u het venster 'Delen' van Systeemvoorkeuren en selecteert u de optie 'Bestandsdeling'. Windows-computers en Macs zien dan de computer in het lokale netwerk. 

Wanneer u een Mac met OS X Mavericks of OS X Yosemite verbindt met een andere computer via bestandsdeling, probeert de Mac automatisch het protocol SMB (Service Message Block) te gebruiken voor de communicatie. Als SMB niet beschikbaar is, probeert de Mac verbinding te maken via AFP (Apple File Protocol).

Als u verbinding wilt maken met een Mac of Windows-computer die bestanden deelt in het lokale netwerk, kijkt u onder Gedeeld in een willekeurig Finder-venster.

U hebt ook toegang tot lokaal gedeelde bestanden via de vensters en panelen voor het openen of bewaren van bestanden.

Als u rechtstreeks verbinding wilt maken met een bestandsserver, gebruikt u de functie 'Verbind met server' in de Finder. Selecteer 'Ga' > 'Verbind met' en voer een URL, IP-adres of DNS-naam in.

U kunt een specifiek verbindingsprotocol proberen forceren (zoals SMB of AFP) door een geldige URL te gebruiken. Zolang de server waarmee u verbinding maakt het opgegeven protocol toestaat, werkt de URL.

    smb://ServerName/ShareName
    afp://DOMAIN;User@ServerName/ShareName

 

Geavanceerde opties

Als u de protocollen voor het verbinden met een computer via Bestandsdeling wilt beperken, klikt u op de knop 'Geavanceerde opties' in het paneel Delen. U kunt dan selecteren welke protocollen de Mac kan gebruiken. OS X Mavericks en hoger schakelen automatisch SMB en AFP in voor compatibiliteit met Windows-computers, Macs met Mavericks en Yosemite en Macs met oudere OS X-versies. 

Tips

  • Bij het invoeren van een URL moet de naam van de gedeelde schijf, het volume of de thuismap waarmee u probeert te verbinden (sharenaam) worden opgegeven. U wordt hierom niet specifiek gevraagd.
  • Wanneer u verbinding wilt maken met een share, mag u geen spaties gebruiken bij het typen van de naam. In plaats van een spatie in de sharenaam gebruikt u %20 .
  • Als u verbindingsproblemen probeert op te lossen, kunt u het IP-adres van de andere computer proberen te pingen vanuit het Netwerkhulpporgramma. Als u de ander computer kunt pingen, weet u zeker dat er een TCP/IP-verbinding is tussen de twee computers. Dit is een belangrijke eerste stap voor probleemoplossing wanneer er geen verbinding kan worden gemaakt of een time-out optreedt, omdat SMB-verbindingen met een Mac TCP/IP vereisen. Een geslaagde ping betekent echter niet dat de SMB-service ook beschikbaar is of werkt op de andere computer.
  • Raadpleeg de ondersteuningsbronnen van Microsoft voor informatie over het instellen van bestandsdeling op een Microsoft Windows-computer. Dat zijn onder andere de Help-bestanden op de pc of de online Knowledge Base van Microsoft.
  • Bij het oplossen van problemen met een SMB-verbinding gebruikt u Console (in de map Hulpprogramma's). Consolelogbestanden kunnen geavanceerde gebruikers helpen bij het identificeren van een probleem. Sommige logbestanden worden alleen weergegeven wanneer u als beheerder bent ingelogd.
  • Als u verbinding maakt met een Windows SMB-bron, controleert u of de firewall de TCP-poorten 137, 138, 139 en 445 blokkeert. Nadat u de bovenstaande stappen hebt geprobeerd, kunt u geavanceerde probleemoplossing uitvoeren door logboekgegevens in het Gebeurtenislogboek van de Windows SMB-bron (als u er toegang toe hebt) of de relevante logbestanden in Console op de Mac te controleren.
  • Als u verbinding wilt maken met Windows XP, zorgt u ervoor dat de firewall-instellingen voor de internetverbinding op de Windows-computer de verbinding niet verhinderen. SMB gebruikt de poorten 137, 138, 139 en 445. Deze poorten moeten op de computer met Windows XP zijn geopend. Mogelijk is er een 'Geavanceerde' configuratie van de XP-firewall nodig.
  • De Mac maakt alleen gebruik van SMB via het TCP/IP-protocol, niet het NetBEUI-protocol.
  • In bepaalde gevallen moet u wellicht contact opnemen met de netwerkbeheerder om toegang tot de Mac te verlenen vanaf de SMB-bron of de netwerkconfiguratie van de host ervan.
  • Meer informatie over verbindingen met verouderde AFP-services

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: