Als u op uw Mac niet kunt inloggen bij uw iMessage-account of bij FaceTime

Als u niet kunt inloggen bij uw iMessage-account of bij FaceTime, kunt u een van deze oplossingen proberen.

Wanneer u Berichten configureert op uw Mac, wordt u gevraagd om met uw Apple ID in te loggen bij uw iMessage-account. Berichten probeert vervolgens automatisch in te loggen wanneer het wordt geopend. Inloggen bij FaceTime gaat op dezelfde manier. Als u bij een van deze twee apps niet kunt inloggen, probeert u de volgende oplossingen. 

De internetverbinding controleren

Controleer of de Mac verbonden is met het internet. U moet bijvoorbeeld webpagina's kunnen openen of e-mail kunnen ontvangen.

Verbinding maken met internet via de Mac

Kijk of er een serviceonderbreking is

Controleer op tijdelijke serviceonderbrekingen bij iMessage of FaceTime.

Apple-systeemstatus

Controleer de instellingen voor datum en tijd

Controleer of de datum, tijd en tijdzone correct zijn ingesteld.

De datum en tijd instellen op een Mac

Zorg dat uw software up-to-date is

Software-updates verbeteren de stabiliteit, compatibiliteit en beveiliging van de Mac, en mogelijk wordt het probleem daardoor opgelost.

macOS bijwerken op een Mac

Controleer uw Apple ID

Om te controleren of uw Apple ID en wachtwoord juist zijn, gaat u naar de Apple ID-accountpagina en logt u in met dezelfde Apple ID die u gebruikt voor Berichten en FaceTime. Als u zich kunt aanmelden, opent u de app en volgt u deze stappen:

  • Berichten: kies 'Berichten' > 'Instellingen' (of 'Voorkeuren') en klik daarna op 'Log uit'. Log nu in met dezelfde Apple ID die u op de Apple ID-accountpagina hebt gebruikt.
  • FaceTime: kies 'FaceTime' > 'Voorkeuren' en klik vervolgens op 'Log uit'. Log nu in met dezelfde Apple ID die u op de Apple ID-accountpagina hebt gebruikt.

Stel het NVRAM opnieuw in

Als het probleem te maken heeft met een van de in het NVRAM opgeslagen instellingen:

Het NVRAM van de Mac opnieuw instellen

Controleer op software van andere fabrikanten

Als u firewall-, beveiligings-, VPN- of andere netwerksoftware van andere fabrikanten hebt geïnstalleerd, controleert u of de netwerkpoorten die voor iMessage en FaceTime worden gebruikt, niet worden geblokkeerd in die software. Indien nodig schakelt u de software uit en probeert u vervolgens of u uw iMessage-account of FaceTime kunt gebruiken.

Uw VPN (Virtual Private Network) en software van derden controleren om problemen met de netwerkverbinding op te lossen

Meer informatie

Als FaceTime niet werkt op de Mac


FaceTime is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: