Een opstartschijf op een Mac kiezen

Als u meer dan een schijf met een compatibel besturingssysteem hebt, kunt u de Mac zo instellen dat deze opstart vanaf die schijf in plaats van uw gewoonlijke opstartschijf.

Systeemvoorkeuren voor Opstartschijf gebruiken

Als u in Systeemvoorkeuren 'Opstartschijf' gebruikt om een opstartschijf te selecteren, start de Mac op vanaf die schijf totdat u een andere schijf kiest.

  1. Kies het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Opstartschijf'.
  2. Selecteer de opstartschijf en start de Mac opnieuw op.

Opstartbeheer gebruiken

Als u Opstartbeheer gebruikt om een opstartschijf te selecteren, start de Mac één keer op vanaf die schijf, en gebruikt daarna weer de schijf die is geselecteerd in de Systeemvoorkeuren voor Opstartschijf.

  1. Houd de Option-toets ingedrukt meteen nadat u de Mac inschakelt of opnieuw opstart.
  2. Laat de Option-toets los wanneer u het venster 'Opstartbeheer' ziet.
  3. Selecteer de gewenste opstartschijf en klik op de pijl of druk op Return. 

Als de Mac OS X Lion v10.7.3 of hoger heeft, kunt u deze methode ook gebruiken om op te starten vanaf een Time Machine-reservekopieschijf. In Opstartbeheer wordt de Time Machine-reservekopie aangeduid als 'EFI Boot'.

Als u de opstartschijf niet kunt selecteren of als u er niet van kunt opstarten

Sommige externe apparaten van andere fabrikanten maken gebruik van Option ROM-firmware. Om veiligheidsredenen wordt deze Option ROM-firmware niet automatisch geladen op Mac-computers waarvan de software up-to-date is. Deze apparaten met Option ROM-firmware worden dan ook pas op de Mac herkend wanneer u de firmware laadt door op Option-Shift-Command-punt te drukken in het scherm Opstartbeheer. Dit moet u elke keer doen wanneer u van zo'n apparaat wilt opstarten, of van een opstartschijf die erop is aangesloten.

Als u een Mac uit begin 2015 of eerder gebruikt, kunt u deze beveiligingsfunctie uitschakelen, zodat de Mac de Option ROM-firmware automatisch laadt. U passeert dan wel een belangrijke beveiliging tegen ongeoorloofde toegang tot uw Mac door iemand die er fysieke toegang toe heeft.

  1. Open het programma Terminal in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. 
  2. Typ sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 en druk vervolgens op Return.
    Om dit commando weer op te heffen, typt u sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Als u niet kunt opstarten vanaf uw opstartschijf, kunt u misschien wel opstarten via macOS Recovery en daarna de hulpprogramma's van macOS Recovery gebruiken om een nieuwe opstartschijf in te stellen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: