Een andere opstartschijf selecteren

Als u een andere opstartschijf met een compatibel besturingssysteem hebt, kan de Mac vanaf die schijf worden opgestart in plaats van de huidige opstartschijf.

Doorgaans wordt de Mac opgestart vanaf de ingebouwde harde schijf. Elk opslagapparaat kan echter fungeren als opstartschijf, zolang er maar een besturingssysteem op staat dat compatibel is met de gebruikte Mac. Als u bijvoorbeeld macOS installeert op een interne of externe schijf, herkent de Mac die schijf als opstartschijf. U kunt vervolgens de stappen in dit artikel volgen om vanaf die schijf op te starten.

Systeemvoorkeuren voor Opstartschijf gebruiken

Als u in de Systeemvoorkeuren een opstartschijf selecteert, wordt de Mac vanaf die schijf opgestart, totdat u een andere opstartschijf selecteert.

  1. Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Opstartschijf'.
  2. Klik op het hangslot hangslotsymbool en geef uw beheerderswachtwoord op.
  3. Selecteer de opstartschijf en start de Mac opnieuw op.

Systeemvoorkeuren voor Opstartschijf

Als u een bericht ziet dat de beveiligingsinstellingen niet toestaan dat deze Mac een externe opstartschijf gebruikt, controleert u de instellingen van 'Extern opstarten' in Opstartbeveiligingshulpprogramma.

 


Opstartbeheer gebruiken

Als u Opstartbeheer gebruikt om een opstartschijf te selecteren, start de Mac één keer op vanaf die schijf, en gebruikt daarna weer de schijf die is geselecteerd in de Systeemvoorkeuren voor Opstartschijf.

  1. Houd meteen na het inschakelen of herstarten van de Mac de Option-toets (Alt-toets) ingedrukt.
  2. Laat de Option-toets los wanneer u het venster 'Opstartbeheer' ziet.
    Als de Mac is beveiligd met een firmwarewachtwoord, kunt u de toets loslaten wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren.
  3. Selecteer de gewenste opstartschijf en klik op de pijl onder het symbool ervan of druk op Return. 
    Als u tijdens deze stap de Control-toets ingedrukt houdt, wordt uw keuze bewaard in de voorkeuren voor Opstartschijf zodat deze blijft gelden totdat u wijzigingen aanbrengt.

Opstartbeheer met de beschikbare opstartschijven

Als de Mac OS X Lion 10.7.3 of hoger gebruikt, kunt u deze methode ook gebruiken om op te starten vanaf een Time Machine-reservekopieschijf. In Opstartbeheer wordt de Time Machine-reservekopie aangeduid als 'EFI Boot'.

 


Als u de opstartschijf niet kunt selecteren of als u er niet van kunt opstarten

Controleer op deze mogelijkheden als u uw schijf niet ziet in de voorkeuren voor Opstartschijf of Opstartbeheer, of als uw Mac niet opstart vanaf de schijf.

Controleren of de opstartschijf een geldig besturingssysteem bevat

Zorg ervoor dat de opstartschijf een versie van macOS gebruikt die compatibel is met uw Mac-model. Wellicht moet u macOS opnieuw installeren op die schijf.

De beveiligingsinstellingen voor opstarten controleren

Als u een Mac met Apple T2 Security-chip gebruikt, controleert u de instellingen in Opstarthulprogramma. Deze instellingen bepalen of uw Mac al dan niet vanaf een andere schijf kan opstarten.

Controleren op Option ROM-firmware

Als u Opstartbeheer hebt gestart en geen opstartschijf van een andere fabrikant ziet, maakt de opstartschijf mogelijk gebruik van Option ROM-firmware. Voor een betere beveiliging van het systeem tonen Mac-computers met up-to-date software geen apparaten met Option ROM-firmware totdat u de firmware zelf laadt. Dit doet u door in Opstartbeheer op Option-Shift-Command-punt te drukken. Als de opstartschijf dan wordt weergegeven, moet u dit elke keer doen wanneer u ervan wilt opstarten, of van een andere schijf die erop is aangesloten.

Als u een firmwarewachtwoord gebruikt, is de mogelijkheid om Option ROM-firmware te laden om veiligheidsredenen uitgeschakeld. 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: