Een externe Mac-opstartschijf configureren en gebruiken

Als u het Mac-besturingssysteem installeert op een externe harde schijf, USB-stick of ander opslagapparaat, kan de Mac vanaf dat apparaat worden opgestart, in plaats van vanaf de ingebouwde opstartschijf.

Controleren of het opslagapparaat correct geformatteerd is

Voor het beste resultaat formatteert u de externe harde schijf, de USB-stick, de SDHC- of SDXC-kaart of het andere opslagapparaat als Mac OS Uitgebreid, en niet als FAT, ExFAT of NTFS. Om als opstartschijf te kunnen functioneren, moet het apparaat tevens een GUID-partitietabel hebben. Dit controleert u als volgt:

 1. Sluit het externe opslagapparaat aan op de Mac.
 2. Kies het Apple-menu () > 'Over deze Mac' en klik vervolgens op de knop 'Systeemoverzicht'. U kunt ook de Option-toets ingedrukt houden en het Apple-menu > Systeeminformatie kiezen.
 3. Selecteer 'Opslag' in de navigatiekolom en selecteer vervolgens het opslagapparaat uit de lijst van volumes. Controleer of bij 'Type partitie-indeling' voor het opslagapparaat 'GPT (GUID-partitietabel)' wordt vermeld:

Als op het opslagapparaat geen GUID-partitietabel aanwezig is, kunt u deze stappen volgen om er een aan te maken met behulp van Schijfhulpprogramma.Hierbij worden alle gegevens op het opslagapparaat gewist.

 • Als u OS X El Capitan of hoger gebruikt, selecteert u het externe opslagapparaat in Schijfhulpprogramma. (Selecteer de naam van de schijf zelf, niet de volumenaam op de ingesprongen regel daaronder.) Klik vervolgens op 'Wis' en selecteer de indeling 'GUID-partitie-indeling' en een van de 'Mac OS Uitgebreid'-structuren voordat u de schijf wist.
 • Als u OS X Yosemite of lager gebruikt, selecteert u het externe opslagapparaat in Schijfhulpprogramma. (Selecteer de naam van de schijf zelf, niet de volumenaam op de ingesprongen regel daaronder.) Klik op de tab 'Partitioneer', selecteer de partitie en klik op de knop 'Opties'. Selecteer 'GUID-partitietabel' voordat u de schijf laat partitioneren.

macOS installeren op het opslagapparaat

Volg de stappen voor het opnieuw installeren van macOS, maar selecteer nu het externe opslagapparaat wanneer het installatieprogramma vraagt om een doelschijf te kiezen. Het installatieprogramma heeft ten minste 8 GB opslagruimte nodig.

Er wordt nu een versie van MacOS geïnstalleerd waarmee de Mac kan worden opgestart. Hiermee kan ook een andere Mac worden opgestart, als dit dezelfde versie van macOS is als waarmee die Mac is geleverd, of een nieuwere, compatibele versie.

Uw opstartschijf selecteren en de Mac vanaf deze schijf opstarten

Nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd op een correct geformatteerd opslagapparaat, kiest u een van de volgende methoden om dit apparaat te gebruiken als opstartschijf van de Mac. 

Systeemvoorkeuren voor Opstartschijf gebruiken

Als u in de Systeemvoorkeuren een opstartschijf selecteert, wordt de Mac vanaf die schijf opgestart, totdat u een andere opstartschijf selecteert.

 1. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Opstartschijf'.
 2. Selecteer de opstartschijf en start de Mac opnieuw op.

Opstartbeheer gebruiken

Als u Opstartbeheer gebruikt om een opstartschijf te selecteren, start de Mac één keer op vanaf die schijf, en gebruikt daarna weer de schijf die is geselecteerd in de Systeemvoorkeuren voor Opstartschijf.

 1. Houd de Option-toets ingedrukt meteen nadat u de Mac inschakelt of opnieuw opstart.
 2. Laat de Option-toets los wanneer u het venster 'Opstartbeheer' ziet.
 3. Selecteer de gewenste opstartschijf en klik op de pijl of druk op Return. 


Als u de opstartschijf niet kunt selecteren of als u er niet van kunt opstarten

Sommige externe apparaten van andere fabrikanten maken gebruik van Option ROM-firmware. Om veiligheidsredenen wordt deze Option ROM-firmware niet automatisch geladen op Mac-computers waarvan de software up-to-date is. Deze apparaten met Option ROM-firmware worden dan ook pas op de Mac herkend wanneer u de firmware laadt door op Option-Shift-Command-punt te drukken in het scherm Opstartbeheer. Dit moet u elke keer doen wanneer u van zo'n apparaat wilt opstarten, of van een opstartschijf die erop is aangesloten.

Als u een Mac uit begin 2015 of eerder gebruikt, kunt u deze beveiligingsfunctie uitschakelen, zodat de Mac de Option ROM-firmware automatisch laadt. U passeert dan wel een belangrijke beveiliging tegen ongeoorloofde toegang tot uw Mac door iemand die er fysieke toegang toe heeft.

 1. Open het programma Terminal in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. 
 2. Typ sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 en druk vervolgens op Return.
  Om dit commando weer op te heffen, typt u sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Meer informatie

 • Als uw externe opslagapparaat langzamer is dan de ingebouwde opstartschijf, kan het langer duren voordat de Mac is opgestart en kan deze daarna ook minder snel werken.
 • Als u niet kunt opstarten van uw ingebouwde opstartschijf, kunt u misschien wel opstarten via macOS Recovery en daarna de hulpprogramma's van macOS Recovery gebruiken om een opstartschijf in te stellen.
 • Als u een externe USB-schijf als opstartschijf wilt gebruiken, moet Mac OS X Tiger v10.4.5 of hoger op de schijf geïnstalleerd zijn, en moet de Mac een Intel-processor hebben. 
 • Als de Mac OS X Lion v10.7.3 of hoger heeft, kunt u Opstartbeheer gebruiken om op te starten vanaf een Time Machine-reservekopieschijf. In Opstartbeheer wordt de Time Machine-reservekopie aangeduid als 'EFI Boot'.
 • U kunt ook een opstartbaar installatieprogramma voor macOS aanmaken.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: