macOS High Sierra

De bewegingenrotor gebruiken

Als je met VoiceOver-bewegingen werkt, kun je de bewegingenrotor gebruiken om te navigeren. De bewegingenrotor fungeert als een virtuele knop waaraan je kunt draaien om de navigatiemethode te wijzigen op basis van de actuele context.

Wanneer je door webpagina's bladert, variëren de instellingen in de bewegingenrotor afhankelijk van de onderdelen die je in het paneel 'Webrotor van de categorie 'Web' in VoiceOver-programma hebt geselecteerd. Standaard omvatten deze instellingen 'Koppelingen', 'Koppen', 'Formulierregelaars', 'Webspots', 'Tabellen' en 'Oriëntatiepunten'.

In andere omgevingen kunnen in de bewegingenrotor instellingen staan zoals 'Tekens', 'Woorden', 'Vensterspots', 'Inhoudkiezer' en 'Navigatie'.

  1. Draai twee vingers ergens op het trackpad totdat je de gewenste instelling hoort, bijvoorbeeld 'Woorden'.

    Terwijl je de rotor steeds een slag 'draait', hoor je elke instelling en een klikgeluid. Als je een instelling hebt gemist, draai je aan de rotor totdat je de instelling opnieuw hoort.

  2. Beweeg je vingers snel omhoog of omlaag om op basis van de huidige rotorinstelling naar het vorige of het volgende exemplaar van een onderdeel te gaan.

    Als de huidige instelling bijvoorbeeld 'Woorden' is en je je vingers snel omlaag beweegt, wordt de VoiceOver-cursor bij het volgende woord geplaatst. Beweeg je vingers opnieuw omlaag om naar het volgende woord te gaan. Als je je vingers bij herhaling omhoog beweegt, gaat de VoiceOver-cursor woord voor woord terug.

Met de instelling 'Navigatie' wordt tekst regel voor regel voorgelezen:

  • In een tekstgebied begint VoiceOver de eerste regel voor te lezen vanaf het punt waar de cursor zich bevond op het moment dat je het eerst je vingers snel omhoog of omlaag hebt bewogen op het trackpad. Alle volgende regels worden helemaal voorgelezen.

  • In een venster of dialoogvenster worden mogelijk niet alle onderdelen op een regel voorgelezen; dit is afhankelijk van de manier waarop de onderdelen zijn geordend. Het is mogelijk dat je pas andere onderdelen hoort nadat je je vingers eerst naar links of naar rechts hebt bewogen en vervolgens weer omhoog of omlaag.

Je webnavigatiemodus bepaalt hoe je met de bewegingenrotor op webpagina's navigeert. Als je in de DOM-modus met je vingers omhoog of omlaag beweegt, ga je naar het vorige of het volgende exemplaar van het onderdeel dat overeenkomt met de huidige rotorinstelling. Als de rotor bijvoorbeeld is ingesteld op 'Koppen' en je omhoog of omlaag beweegt, ga je naar de vorige of de volgende kop. Je kunt het commando 'Schakel bij webnavigatie tussen DOM en groep' aan een beweging toewijzen met behulp van de functie voor trackpadcommando's, zodat je eenvoudiger op een andere modus kunt overschakelen. Zie Navigeren op webpagina's met een DOM of de groepsmodus voor meer informatie over webnavigatiemodi.