macOS High Sierra

Navigeren in tabellen op webpagina's

Je kunt navigeren op webpagina's door onderdelen in tabellen te groeperen. Als je op die manier navigeert binnen tabellen, hoor je een overzicht van een tabel en de bijbehorende cellen wanneer je op de pijltoetsen drukt om te navigeren. Je hoeft de tabel niet te activeren, tenzij je iets hoort dat je beter wilt bekijken. Je kunt een VoiceOver-commando gebruiken om het groeperen in of uit te schakelen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Groepering inschakelen voor alle tabellen

  • Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld), klik op de categorie 'Web', klik op 'Navigatie' en selecteer 'Groepeer ingesloten onderdelen'.

Groepering in- of uitschakelen voor de huidige tabel

  • Druk op VO + Command + =.

    Dit commando geldt alleen voor de tabel waarin je je op dit moment bevindt. Voor alle andere tabellen wordt de navigatiemethode gebruikt die je hebt ingesteld in VoiceOver-programma. De instelling wordt voor de huidige tabel bewaard en automatisch gebruikt wanneer je terugkeert naar de tabel. Als je groepering uitschakelt voor een tabel, moet je de tabel activeren.

Navigeren in tabellen met gegroepeerde onderdelen

  • Om naar de eerste cel in de tabel te gaan, druk je op VO + Home. Om naar de laatste cel te gaan, druk je op VO + End.

  • Om vanuit de tabel naar het eerste onderdeel op de webpagina te gaan, druk je op VO + Shift + Home. Om naar het laatste onderdeel op de webpagina te gaan, druk je op VO + Shift + End.

Als je door tabellen navigeert zonder onderdelen te groeperen, kun je sneller naar de volgende kolom gaan door op VO + Command + Y te drukken of sneller naar de vorige kolom gaan door op VO + Command + Shift + Y te drukken.