macOS High Sierra

Voorkeuren exporteren, importeren en opnieuw instellen

Je kunt je VoiceOver-voorkeuren exporteren, importeren en opnieuw instellen.

Tip: Gebruik overdraagbare voorkeuren als je je instellingen eenvoudig op andere Mac-computers wilt gebruiken en altijd over je actuele instellingen wilt beschikken. Zie Overdraagbare voorkeuren gebruiken voor meer informatie.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Voorkeuren exporteren

  1. Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld) en kies 'Archief' > 'Exporteer voorkeuren'.

  2. Geef aan waar je het bestand wilt bewaren, kies uit het venstermenu het type voorkeuren dat je wilt exporteren en klik vervolgens op 'Bewaar'.

    De standaardbestandsnaam geeft het type voorkeuren aan dat wordt geëxporteerd en heeft de extensie '.voprefs'. Als je na het exporteren wijzigingen aanbrengt in de voorkeuren, worden deze wijzigingen niet in dit bestand doorgevoerd.

Voorkeuren importeren

  1. Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld) en kies 'Archief' > 'Importeer voorkeuren'.

  2. Selecteer het voorkeurenbestand dat je wilt importeren en klik op 'Open'.

    De huidige voorkeuren met het desbetreffende type worden door VoiceOver vervangen door de voorkeuren met het type in het bestand. Als je webspots of labels importeert, voegt VoiceOver deze samen met de bestaande webspots of labels.

Wanneer je een voorkeurenbestand importeert, worden voorkeuren die niet meer beschikbaar zijn in VoiceOver niet geïmporteerd.

Voorkeuren opnieuw instellen

Je kunt de basisvoorkeuren, de aangepaste voorkeuren (zoals toewijzingen van hotspots of toetsenbordcommando's) of alle voorkeuren voor VoiceOver terugzetten op de standaardwaarden.

Belangrijk: Exporteer eerst je voorkeuren, zodat je een reservekopie hebt.

  • Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld), kies 'Bestand' en kies het gewenste commando voor opnieuw instellen.

Als je overdraagbare voorkeuren op een externe schijf staan en je de VoiceOver-basisvoorkeuren of alle VoiceOver-voorkeuren op je Mac opnieuw instelt, herkent VoiceOver die schijf niet meer met als gevolg dat de VoiceOver-voorkeuren op je Mac en op de schijf niet met elkaar worden gesynchroniseerd. Om de VoiceOver-voorkeuren opnieuw te synchroniseren, moet je de schijf met de overdraagbare voorkeuren opnieuw configureren.