macOS High Sierra

Tekst lezen

In VoiceOver kun je op verschillende manieren tekst lezen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Manier van lezen

Werkwijze

Vanaf boven (alles lezen)

Druk op VO + A of veeg omhoog met twee vingers. Je hoeft het document niet te activeren.

Vanaf de VoiceOver-cursor naar de onderkant

Druk op VO + A of veeg omlaag met twee vingers. Je moet het document eerst activeren.

Een alinea

Druk op VO + P. Druk op VO + Shift + Page Down of Page Up om de volgende of vorige alinea te horen.

Een regel

Druk op VO + L. Druk op VO + Pijl-omlaag of Pijl-omhoog om de volgende of vorige regel te horen.

Een zin

Druk op VO + S. Druk op VO + Command + Page Down of Page Up om de volgende of vorige zin te horen.

Een woord

Druk op VO + W. Druk nogmaals op VO + W om de spelling van het woord te horen. Om het woord volgens het telefoonalfabet te laten spellen, druk je nogmaals op VO + W. Druk op VO + Pijl-rechts of Pijl-links om het volgende of vorige woord te horen.

Een alinea, regel, zin of woord met behulp van bewegingen

Druk op de Command-toets terwijl je een vinger op het trackpad plaatst. Herhaal deze actie totdat je de gewenste instelling hoort.

Een teken

Druk op VO + C. Om het teken volgens het spellingsalfabet te laten voorlezen, druk je nogmaals op VO + C. Druk op Pijl-rechts of Pijl-links om het volgende of vorige woord te horen.

Als 'Spellingsalfabet' is geselecteerd in VoiceOver-programma, worden tekens gelezen volgens het spellingsalfabet, zoals in "a alpha n november t tango".

Als je de toets Pijl-omlaag gebruikt om van de ene naar de andere tekstregel te gaan, wordt de regel voorgelezen waar het invoegpunt is geplaatst. Als je op de eerste regel van een document op de toets Pijl-omlaag drukt, wordt de regel niet voorgelezen, omdat het invoegpunt naar de volgende regel is verplaatst. Om de eerste regel met tekst in een document te horen, druk je op VO + Pijl-omlaag.

De richtingcommando's VO + F4 + F4 en VO + F5 + F5 + F5 zijn handig om de locatie van het invoegpunt in een document te bepalen.

Om commando's toe te wijzen waarmee je binnen tekst snel vooruit en achteruit kunt gaan wanneer je de modus voor alles lezen gebruikt, open je VoiceOver-programma (druk op VO + F8 als VoiceOver is ingeschakeld) en klik je op 'Commando's'.