macOS High Sierra

Scrollen naar inhoud

Je kunt door inhoud scrollen met behulp van een VoiceOver-commando of VoiceOver-bewegingen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Een VoiceOver-commando gebruiken

 1. Werk met een scrolgebied.

 2. Druk op VO + Shift + S om te beginnen met scrollen.

  Je kunt tijdens het scrollen geen andere VoiceOver-commando's gebruiken.

 3. Scrol door de inhoud. Als je een geluidssignaal hoort, kun je niet verder scrollen.

  • Omhoog en omlaag scrollen of naar links en rechts: Druk op de pijltoetsen.

  • Met één pagina tegelijk scrollen: Druk op de toets Page Up of Page Down om verticaal te scrollen. Druk op de toets Shift + Page Up of Shift + Page Down om horizontaal te scrollen.

 4. Om te stoppen met scrollen, druk je op de Escape-toets of op Fn + Tab.

VoiceOver-bewegingen gebruiken

 • Om één pagina tegelijk te scrollen, beweeg je met drie vingers snel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

 • Om te horen hoeveel pagina's of rijen op de huidige pagina zichtbaar zijn, tik je met drie vingers. Je hoort bijvoorbeeld de tekst: 'Pagina 4 van 15 en horizontale pagina 1 van 2'.

 • In het paneel 'Trackpadcommando's' van VoiceOver-programma kun je een aankruisvak inschakelen, zodat je omlaag of omhoog door de inhoud kunt scrollen (niet met de schuifbalk). Als je de schuifbalk omlaag of omhoog verplaatst, wordt de inhoud normaal gesproken in tegengestelde richting verplaatst. Met deze optie wordt de inhoud in dezelfde richting verplaatst als de richting waarin je scrolt.

Wanneer je met de inhoud werkt, scrolt de VoiceOver-cursor automatisch tijdens het navigeren door de inhoud.