macOS High Sierra

Statusinformatie op een brailleleesregel weergeven

In de cellen van een brailleleesregel wordt de inhoud weergegeven van de regel waarop de VoiceOver-cursor zich bevindt. Als je brailleleesregel eigen statuscellen heeft, kan VoiceOver in deze cellen aanvullende informatie over de regel weergeven.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  1. Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld), klik op de categorie 'Braille' en klik vervolgens op 'Lay-out'.

  2. Schakel een of meer aankruisvakken naast 'Statuscellen' in.

    Als je geen aankruisvakken inschakelt, wordt er geen statusinformatie weergegeven en worden de leescellen gebruikt om de inhoud van de huidige regel weer te geven.

Om een uitgebreide braillebeschrijving weer te geven van elke punt in de cel, druk je op de routertoets boven een statuscel. Om de beschrijving te verwijderen, druk je op een andere routertoets.

Als je brailleleesregel geen statuscellen heeft, worden de eerste drie cellen links of rechts gebruikt om de status aan te geven. VoiceOver laat een cel leeg om een scheiding aan te brengen tussen de statuscellen en de andere cellen.