macOS High Sierra

Hotspots gebruiken

Wanneer je een hotspot aan een onderdeel toewijst, kun je via de hotspot rechtstreeks naar het onderdeel gaan, in plaats van ernaartoe te navigeren. Stel bijvoorbeeld een hotspot in voor de knop 'Nieuw bericht' in de knoppenbalk van Mail en gebruik de hotspot om rechtstreeks naar de knop te gaan (zolang Mail is geopend).

Als je een hotspot instelt voor een onderdeel waarvan de status of waarde kan veranderen, kun je de hotspot gebruiken om het onderdeel te controleren zonder dat het de focus heeft.

Je kunt maximaal tien hotspots configureren. Als je VoiceOver-activiteiten gebruikt, kun je maximaal tien hotspots per activiteit configureren.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  • Om een hotspot voor een onderdeel in te stellen, druk je op VO + Shift + [hotspotnummer]. Als de hotspot al voor een onderdeel wordt gebruikt, wordt dat onderdeel vervangen door het nieuwe onderdeel.

  • Om naar een hotspot te springen, druk je op VO + [hotspotnummer].

    Je kunt ook de hotspot-kiezer gebruiken. Om deze weer te geven, druk je op VO + Shift + X.

  • Om een beschrijving van een hotspot te horen, druk je op VO + Command + [hotspotnummer].

  • Om te horen wanneer de waarde van een hotspot verandert, druk je op VO + Command + Shift + [hotspotnummer]. Als je niet meer wilt horen wanneer de waarde van het onderdeel verandert, druk je nogmaals op het commando.

  • Om een hotspot te verwijderen, druk je op VO + [hotspotnummer] om naar de hotspot te springen en druk je vervolgens op VO + Shift + [hotspotnummer].

Met VoiceOver-programma kun je hotspotcommando's toewijzen aan toetsen of bewegingen.

Wanneer je naar hotspots in tabellen, lijsten of webgebieden springt, kun je direct met deze onderdelen werken (zonder een commando in te voeren).

Op bepaalde niet-Engelse toetsenborden kun je hotspots gebruiken.