macOS High Sierra

Onderdelen slepen en neerzetten

Je kunt onderdelen slepen van de ene locatie naar de andere. Zowel de oorspronkelijke locatie als de nieuwe locatie moet zich op het scherm bevinden wanneer je de onderdelen gaat slepen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Commando's gebruiken

 1. Verplaats de VoiceOver-cursor naar een onderdeel en druk vervolgens op VO + , om het onderdeel te markeren.

  Als je een speciale toets voor het commando wilt gebruiken, houd je VO + , ingedrukt totdat het menu voor slepen en neerzetten verschijnt en kies je vervolgens een speciale toets.

 2. Verplaats de VoiceOver-cursor naar de locatie waar je het gemarkeerde onderdeel wilt neerzetten en gebruik vervolgens een van de volgende commando's om het gemarkeerde onderdeel neer te zetten:

  • Op de locatie van de cursor: VO + .

  • Vóór de locatie van de cursor: VO + <

  • Achter de locatie van de cursor: VO + >

Als je aan het begin van de bewerking een speciale toets hebt gebruikt, wordt deze toets bij het neerzetten van het onderdeel door VoiceOver gebruikt voor het uitvoeren van een speciale werking. Als je bijvoorbeeld een gemarkeerd bestand met de speciale Option-toets neerzet in de Finder, wordt het bestand door VoiceOver gedupliceerd.

De muis gebruiken

Het volgen van de muiscursor kan in- of uitgeschakeld zijn.

 1. Verplaats de VoiceOver-cursor naar het onderdeel dat je wilt verplaatsen.

  Als het volgen van de muiscursor is uitgeschakeld, druk je op VO + Command + F5 om de VoiceOver-cursor naar de nieuwe locatie te verplaatsen.

 2. Controleer of de muiscursor op het onderdeel staat door op VO + F5 te drukken.

 3. Vergrendel de muisknop door op VO + Command + Shift + spatiebalk te drukken.

 4. Verplaats de VoiceOver-cursor naar de nieuwe locatie.

  Als het volgen van de muiscursor is uitgeschakeld, druk je op VO + Command + F5 om de muiscursor naar de nieuwe locatie te verplaatsen.

 5. Controleer of de muiscursor op de nieuwe locatie staat door op VO + F5 te drukken.

 6. Ontgrendel de muisknop door op VO + Command + Shift + spatiebalk te drukken.

Onderdelen naar een hotspot slepen

Als je in de categorie 'Commando's' in VoiceOver-programma hotspotcommando's voor 'Plaats gemarkeerde onderdeel' hebt toegewezen aan een toets of beweging, kun je onderdelen naar dezelfde hotspot slepen.

 1. Markeer het onderdeel dat je wilt slepen en gebruik vervolgens een van de commando's die je aan een toets of beweging hebt toegewezen.

  Je wordt gevraagd de cijfertoets in te drukken voor de hotspot die je voor het neerzetten wilt gebruiken. Vervolgens wordt het gemarkeerde onderdeel achter, vóór of op de hotspot neergezet.

 2. Nadat het onderdeel is neergezet, keert de VoiceOver-cursor terug naar de oorspronkelijke locatie. Herhaal deze stappen voor elk onderdeel dat je op de hotspot wilt neerzetten.

Een gemarkeerd onderdeel kan steeds opnieuw worden neergezet tenzij het niet meer op het scherm staat of totdat je een nieuw onderdeel markeert.