macOS High Sierra

De speciale VoiceOver-toets gebruiken

Je voert de VoiceOver-commando's in door op de speciale VoiceOver-toets en een of meer andere toetsen te drukken. Je kunt de Caps Lock-toets of de Control-toets en de Option-toets samen als speciale VoiceOver-toets instellen. Om bijvoorbeeld het Help-menu van VoiceOver te openen, kun je op Caps Lock + H of op Control + Option + H drukken.

VoiceOver-commando's worden in de Help weergegeven als "VO + toets", waarbij "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets die in de categorie 'Algemeen' in VoiceOver-programma is opgegeven. Het VoiceOver-commando VO + Shift + M betekent bijvoorbeeld dat je de speciale VoiceOver-toets, de Shift-toets en de toets M tegelijk moet indrukken. Afhankelijk van de speciale VoiceOver-toets die is ingesteld, druk je op Caps Lock + Shift + M of op Control + Option + Shift + M.

Je kunt de speciale VoiceOver-toets vergrendelen, zodat je er niet op hoeft te drukken en je gemakkelijker commando's kunt invoeren. Wanneer de speciale VoiceOver-toets is vergrendeld, voer je bijvoorbeeld het commando VO + Shift + M in door alleen de Shift-toets en de toets M tegelijk in te drukken. Je hoeft dan niet op de Caps Lock-toets of de Control-toets en de Option-toets te drukken.

  • Om de speciale VoiceOver-toets te vergrendelen, druk je op VO + ; (puntkomma). Druk nogmaals op het commando om de speciale VoiceOver-toets weer te ontgrendelen.

  • Om met de Caps Lock-toets hoofdletters te kunnen typen terwijl de speciale VoiceOver-toets ook op Caps Lock is ingesteld, druk je snel tweemaal op de Caps Lock-toets.