macOS High Sierra

Navigeren in menu's

In de menubalk boven in het scherm staan diverse menu's, zoals het Apple-menu, het programmamenu en de statusmenu's.

Als trackpadcommando's zijn ingeschakeld, kun je bewegingen gebruiken bij het navigeren in menu's.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Navigeren naar de menubalk

  • Druk op VO + M of tik met twee vingers dubbel aan de bovenrand van het trackpad.

Navigeren in de menubalk

  • Naar een bepaald menu gaan: Typ de eerste letter van het menu. Je kunt bijvoorbeeld "H" typen om naar het Help-menu te springen.

  • Naar de statusmenu's gaan: Druk op VO + M + M.

  • Schakelen tussen de menu's in een menubalk: Druk op VO + Pijl-rechts of VO + Pijl-links. Een geluidssignaal geeft aan wanneer je het einde van een gebied hebt bereikt.

  • Spotlight openen: Druk op Command + spatiebalk.

  • Siri vragen: Druk op de toetscombinatie die is ingesteld in het paneel 'Siri' in Systeemvoorkeuren. Als Siri niet in de menubalk wordt weergegeven, kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik je op 'Siri' en selecteer je vervolgens 'Toon Siri in menubalk'.

Als je gebruikmaakt van VoiceOver-bewegingen, sleep je met een vinger over het trackpad om door de gebieden en menu's in de menubalk te navigeren. Er klinkt een geluidssignaal wanneer je over een lege ruimte navigeert. Je kunt ook met je vinger snel naar links of rechts bewegen om tussen menu's te schakelen.

Navigeren in een menu

  • Om een menu te openen, druk je op VO + spatiebalk.

  • Om naar beneden of naar boven te gaan in het menu, druk je op VO + Pijl-omlaag of VO + Pijl-omhoog of sleep je een vinger omlaag of omhoog op het trackpad.

  • Om naar een submenu te gaan, druk je op VO + Pijl-rechts of beweeg je je vinger snel naar rechts op het trackpad. Om terug te gaan naar het hoofdmenu, druk je op VO + Pijl-links of beweeg je je vinger snel naar links op het trackpad.

Een menu sluiten

  • Als je een menu wilt sluiten zonder een onderdeel te selecteren, druk je op de Escape-toets of zigzag je met twee vingers heen en weer op het trackpad.

Om een contextueel menu voor een onderdeel te openen, druk je op VO + Shift + M. Je kunt ook de aangepaste beweging Control + klikken met trackpad gebruiken. (Je kunt deze standaardtoewijzing ook wijzigen en het commando aan een andere beweging toewijzen.)