macOS High Sierra

Horen wat je typt

Je kunt laten horen wat je typt (ook wel "toetsaanslagherhaling" genoemd).

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  1. Druk op VO + V om de detailniveaurotor te openen.

  2. Druk op de toets Pijl-links of Pijl-rechts totdat je "toetsaanslagherhaling" en de huidige instelling hoort.

  3. Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat je de gewenste instelling hoort.

  4. Druk op de Escape-toets of op Fn + Tab om de rotor te sluiten.

Je kunt ook de toetsaanslagherhaling instellen in het paneel 'Tekst' van de categorie 'Detailniveau' in VoiceOver-programma. Om VoiceOver-programma te openen, druk je op VO + F8 terwijl VoiceOver is ingeschakeld.

Als je een VoiceOver-melding wilt krijgen als je op de Caps Lock-toets of een speciale toets drukt, open je VoiceOver-programma en klik je vervolgens op 'Aankondigingen'.

Als je overdraagbare voorkeuren op een gastcomputer gebruikt wanneer je de instellingen voor toetsaanslagen wijzigt, worden de instellingen bewaard op de schijf met overdraagbare voorkeuren en niet op de gastcomputer.