macOS High Sierra

Leestekens horen

Je kunt kiezen hoeveel leestekens je wilt horen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  1. Druk op VO + V om de detailniveaurotor te openen.

  2. Druk op de toets Pijl-links of Pijl-rechts totdat je "interpunctie" en de huidige instelling hoort.

  3. Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat je de gewenste instelling hoort, bijvoorbeeld 'Alles' of 'Geen'.

  4. Druk op de Escape-toets of op Fn + Tab om de rotor te sluiten.

Je kunt ook opties voor de interpunctie instellen in het paneel 'Tekst' van de categorie 'Detailniveau' in VoiceOver-programma. Om VoiceOver-programma te openen, druk je op VO + F8 terwijl VoiceOver is ingeschakeld.

Als je overdraagbare voorkeuren op een gastcomputer gebruikt wanneer je de instellingen voor interpunctie wijzigt, worden de instellingen bewaard op de schijf met overdraagbare voorkeuren en niet op de gastcomputer.