macOS High Sierra

Het Help-menu in VoiceOver gebruiken

Via het Help-menu van VoiceOver kun je snel informatie opvragen over het gebruik van VoiceOver, zoals informatie over het toetsenbord en geluiden. Je kunt ook een lijst met VoiceOver-commando's weergeven die kunnen worden gebruikt voor het onderdeel in de VoiceOver-cursor, en je kunt een commando kiezen.

Het Help-menu van VoiceOver is een paneel waarop je van boven naar beneden ziet staan: 'Online Help', 'Commando's Help', 'Toetsenbord Help', 'Geluiden Help', 'Snel aan de slag - oefeningen', 'Aan de slag-handleiding'. Achter elk onderdeel staat het VoiceOver-commando waarmee je het onderdeel kunt weergeven of een pijl waarmee je een submenu kunt openen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

 1. Wanneer VoiceOver is ingeschakeld, druk je op VO + H om het Help-menu van VoiceOver te openen.

  Om de letters in de menu's te vergroten of te verkleinen, druk je op de toets } of {.

 2. Gebruik de pijltoetsen om door het menu en de submenu's te navigeren.

  • Als je de naam weet van het gewenste menuonderdeel, typ je enkele letters van de naam om in het menu alleen de onderdelen weer te geven die deze letters bevatten. Om alle onderdelen opnieuw weer te geven, druk je op de Delete-toets.

  • Wanneer je een submenu opent, hoor je hoeveel onderdelen het submenu bevat.

  • Als een menuonderdeel is gekoppeld aan een toetscombinatie, wordt eerst de naam van het onderdeel uitgesproken en vervolgens de toetscombinatie. Het commando om het Commando's-menu te openen, is bijvoorbeeld VO + H + H.

 3. Om een menuonderdeel te selecteren, druk je op de spatiebalk of de Return-toets.

  Als je het Help-menu in VoiceOver wilt sluiten zonder een onderdeel te selecteren, druk je op de Escape-toets of op Fn + Tab.