macOS High Sierra

De standaardwerking van functietoetsen wijzigen

Je moet standaard ook op de Fn-toets drukken om een functietoets te gebruiken in een VoiceOver-commando. Je kunt deze standaardinstelling wijzigen, zodat je de Fn-toets niet hoeft te gebruiken voor VoiceOver-commando's.

  1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toetsenbord' en klik vervolgens op 'Toetsenbord'.

  2. Schakel het aankruisvak 'Gebruik de toetsen 'F1', 'F2', enzovoort, als standaardfunctietoetsen' in.

Sommige toetsenborden beschikken over speciale toetsen voor de toetsen Home, End, Page Up en Page Down. Dit zijn belangrijke navigatietoetsen in VoiceOver. Als deze toetsen niet aanwezig zijn op je toetsenbord, gebruik je voor deze acties de pijltoetsen in combinatie met de Fn-toets.