Een voorbeeldweergave van de wiskundeklas toont vier opdrachten en drie leerlingen. Naast deze klasweergave bevat de Schoolwerk-navigatiekolom drie andere klassen (literatuur, natuurwetenschappen en technologie), evenals de weergaven 'Recente activiteit', 'Concepten', 'Favorieten' en 'Geïmporteerd', plus de klasarchiefweergave.

Snel al je klassen, opdrachten en leerlingen bekijken

Gebruik de Schoolwerk-navigatiekolom om alle klassen en opdrachten ('Recente activiteit', 'Concepten', 'Favorieten' en 'Geïmporteerd') te bekijken of tik op 'Zoek' om op opdrachtnaam, appactiviteit, bestandsnaam of leerlingnaam te zoeken. In een klasweergave kun je snel de opdrachten en leerlingen zien die aan de klas zijn gekoppeld.

Over klassen, opdrachten en leerlingen in Schoolwerk

Een voorbeeldweergave met details van de opdracht 'Integers' (Gehele getallen) voor een wiskundeklas toont gedetailleerde voortgangsgegevens voor de geselecteerde activiteit, inclusief percentage voltooid, de gemiddelde bestede tijd en het gemiddelde totale aantal woorden voor de klas. 'Alle activiteiten' geeft aan dat vijf leerlingen de activiteiten niet hebben voltooid, dat je 43 activiteiten moet beoordelen en dat je zeven leerlingen hebt gevraagd om het werk opnieuw te doen. Gebruik 'Leerlinggegevens' om te bepalen welke leerlingen mogelijk achterlopen.

Voortgangs­gegevens van de klas en leerlingen bekijken

Geef opdrachtactiviteiten op die leerlingvoortgang bijhouden en gebruik vervolgens de weergaven voor de voortgang van een klas, opdrachtdetails en voortgang van leerlingen om te zien hoe de leerlingen het doen.

Voortgang van klas, opdrachten en leerlingen bekijken in Schoolwerk

Een voorbeeld van het samenwerkbestand van een leerling met de samenwerkgegevens uit de iWork Pages-app.

Bestanden delen en samenwerken met leerlingen

Deel bestanden met individuele leerlingen of een hele klas en werk vervolgens samen met leerlingen aan activiteiten.

Met leerlingen samenwerken in Schoolwerk

Een Schoolwerk-exit-ticket. Je kunt je eigen vragen maken met behulp van vier verschillende vraagtypen (meerkeuze, schuifbalk, open antwoord, beoordeling) of bestaande voorbeeldvragen gebruiken.

Exit-tickets maken om de leerresultaten van leerlingen te onderzoeken

Gebruik exit-tickets om tijdens of na de les te kijken hoe de leerlingen het doen en je te helpen het begrip, de reacties of de betrokkenheid van leerlingen bij een opdracht of activiteiten te meten.

Een exit-ticket toevoegen

Om door de Schoolwerk-gebruikershandleiding te bladeren, tik je op de inhoudsopgave boven in de pagina.

Meer hulp kun je vinden op Support voor het onderwijs.

Nuttig?
Tekenlimiet: 250
De maximale tekenlimiet is 250.
Hartelijk dank voor uw feedback.