Notities gebruiken op uw iPhone, iPad en iPod touch

U gebruikt Notities om gedachten vast te leggen, checklists te maken, ideeën uit te tekenen enzovoort. En met iCloud kunt u uw notities op al uw apparaten up-to-date houden.

Aan de slag

 • Controleer of de nieuwste versie van iOSop uw iPhone, iPad of iPod touch staat.
 • Om de nieuwste functies van Notities te gebruiken, controleert u of u Notities hebt geconfigureerd met iCloud of dat u notities hebt bewaard op uw apparaat. Veel functies van Notities werken niet met andere e-mailaanbieders.

Een nieuwe notitie aanmaken

U kunt in de app Notities direct een nieuwe notitie aanmaken. U kunt ook Siri vragen er een voor u te maken.

Handmatig een notitie aanmaken

Open Notities. Tik op symbool Nieuwe notitie en voer uw notitie in. Als u klaar bent, tikt u op 'Gereed'. De eerste regel van de notitie wordt gebruikt als titel.

Siri vragen om een notitie te maken

Moet u snel een notitie maken? Dan zegt u tegen Siri "Maak een nieuwe notitie." Vervolgens vertelt u Siri wat er in de notitie moet komen te staan.

 

Een notitie verwijderen of vastzetten

U verwijdert een notitie door op symbool Verwijder te tikken of door naar links te vegen over de notitie in de lijst. Tik vervolgens op 'Verwijder'.

Als u een verwijderde notitie wilt terugzetten, gaat u naar de mappenlijst en tikt u op 'Recent verwijderd'. Tik op de notitie die u wilt behouden, tik ergens in de notitie en tik vervolgens op 'Zet terug'.

Om een notitie vast te zetten, veegt u naar rechts over de notitie en laat u los. Als dit de eerste notitie is die u hebt vastgezet, wordt een symbool van een speld weergegeven boven aan de lijst van notities. Om een notitie los te maken, veegt u weer naar rechts over de notitie.

Meer doen met Notities

Met Notities kunt u documenten scannen en ondertekenen, checklists maken, bijlagen toevoegen, foto's of video's invoegen en tekeningen.

Een checklist maken

Tik in een notitie en tik vervolgens op . Voer uw lijst in en tik op de lege cirkel om een taak te voltooien.

Een notitie opmaken

Om een tabel, titel, kop of opsommingslijst te maken, tikt u in een notitie en tikt u op  of . Tik op een iPhone of iPod touch op 'Gereed' wanneer u klaar bent. Op een iPad hoeft u niet op 'Gereed' te tikken.

 

Een bijlage toevoegen

Om iets uit een andere app toe te voegen, zoals een locatie in Kaarten of een website in Safari, tikt u op symbool Deel in de app waarvandaan u iets wilt delen. Tik vervolgens op 'Zet in Notities' > 'Kies notitie' en selecteer de notitie waaraan u een bijlage wilt toevoegen. Tik dan op 'Bewaar'. U kunt de bijlage toevoegen aan een nieuwe notitie of een bestaande.

Een foto of video toevoegen

Om een foto of video toe te voegen, tikt u in een notitie en tikt u vervolgens op . Tik op 'Fotobibliotheek' om een bestaande foto of video toe te voegen. U kunt ook tikken op 'Maak foto of video' om een nieuwe toe te voegen. Wanneer u klaar bent, tikt u op 'Gereed' of 'Gebruik foto' of 'Gebruik video'.

 

Een notitie of bijlage zoeken

Om een specifieke notitie te zoeken, scrolt u naar de bovenkant van de lijst in Notities, tikt u op het veld 'Zoek' en voert u in wat u zoekt.

Als u in een specifieke notitie wilt zoeken, selecteert u de notitie waarin u wilt zoeken, tikt u op symbool 'Deel' en tikt u vervolgens op 'Zoek in notitie'.

U kunt ook zoeken naar bijlagen. Tik op symbool Bijlagenoverzicht links onder in de hoek om foto's, video's, tekeningen, scans, websites en documenten te zien die u hebt toegevoegd aan uw notities. U gaat naar de notitie met die bijlage door uw vinger op de miniatuur van de bijlage te houden en vervolgens te tikken op 'Toon in notitie'.

 

Een document scannen in Notities

Met iOS 11 en hoger kunt u documenten scannen in Notities. U kunt ook een handtekening toevoegen of een document handmatig ondertekenen. Met Apple Pencil en een compatibele iPad kunt u ook een handtekening toevoegen of een document ondertekenen.

Een document scannen:

 1. Open een notitie of maak een nieuwe notitie aan.
 2. Tik op  en tik op 'Scan documenten'.
 3. Plaats uw document in het zicht van de camera op uw apparaat.
 4. Als het apparaat in de automatische modus staat, wordt het document automatisch gescand. Als u handmatig een scan moet vastleggen, tikt u op  of op een van de Volume-knoppen.
 5. Sleep de hoeken om de scan aan te passen aan de pagina en tik op 'Behoud scan'.
 6. U kunt extra scans toevoegen aan het document of op 'Bewaar' tikken wanneer u klaar bent.

Een document ondertekenen:

 1. Tik op het document in de notitie.
 2. Tik op symbool Deel en tik op 'Markeringen'.
 3. Om uw handtekening toe te voegen, tikt u op en vervolgens op . Om uw document handmatig te ondertekenen, selecteert u een hulpmiddel dat u wilt gebruiken en ondertekent u het met uw vinger of met Apple Pencil op een compatibele iPad.

Een instant notitie maken vanaf het toegangsscherm

Met Apple Pencil op een compatibele iPad kunt u direct een notitie maken vanaf het toegangsscherm of verdergaan waar u was gebleven met uw laatste notitie. Om deze instellingen te wijzigen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Notities'. Tik op 'Open Notities in toegangsscherm' en kies een optie.

Tik op het toegangsscherm met uw Apple Pencil en maak uw notitie. Alles wat u maakt, wordt automatisch bewaard in Notities.


Notities ordenen

Om uw notities georganiseerd te houden, kunt u uw notities alfabetisch of op aanmaak- of bewerkingsdatum sorteren. U kunt uw notities ook in verschillende mappen bewaren.

De lijst in Notities sorteren:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Notities'.
 2. Tik op 'Sorteer notities op'.
 3. Geef aan hoe u uw notities gesorteerd wilt hebben.

Een nieuwe map aanmaken:

 1. Tik in de lijst van notities op Pijl terug om de mappenlijst weer te geven.
 2. Tik in de mappenlijst op 'Nieuwe map'.
 3. Selecteer waar u de nieuwe map wilt toevoegen.
 4. Geef de map een naam en tik op 'Bewaar'.

Een notitie verplaatsen naar een andere map:

 1. Als u zich in een notitie bevindt, tikt u op Pijl terug om de lijst van notities weer te geven.
 2. Tik in de lijst van notities op 'Wijzig'.
 3. Tik op de notities die u wilt verplaatsen. 
 4. Tik op 'Verplaats naar' en selecteer de map waarnaartoe u ze wilt verplaatsen.

Notities delen

Om een notitie met iemand te delen, tikt u op symbool Deel boven aan de notitie en kiest u hoe u deze wilt verzenden.

U kunt ook anderen uitnodigen om deel te nemen aan een notitie, zodat u kunt samenwerken aan dingen als boodschappenlijstjes, projectnotities en reisplannen. Lees meer over samenwerken met anderen aan een notitie.

Notities beveiligen

Met de Notities-app kunt u een notitie vergrendelen, zodat de notitie niet zichtbaar is voor iemand anders die uw apparaat gebruikt. Notities gebruikt één wachtwoord voor alle notities die u wilt beveiligen, op al uw apparaten. En als u een iPhone of iPad met Touch ID hebt, kunt u de vergrendelde notities openen met uw vingerafdruk. Meer informatie over hoe u uw notities kunt beschermen met wachtwoordbeveiliging.

iCloud configureren voor Notities

U kunt iCloud gebruiken om uw notities op al uw apparaten bij te werken. Als u iCloud wilt configureren voor Notities, gaat u naar 'Instellingen' > [uw naam] > 'iCloud' en schakelt u 'Notities' in. U ziet uw notities nu op alle Apple apparaten waarop u bent ingelogd met dezelfde Apple ID.

Publicatiedatum: