Wi-Fi-basisstation: een goed begrip en oplossing van een knipperend oranje statuslampje

Het statuslampje van een Wi-Fi-basisstation knippert oranje.

Hier vindt u enkele van de algemene oorzaken waarom het statuslampje oranje kan knipperen:

 • Het basisstation is nog niet geconfigureerd omdat het nieuw is.
 • Het Wi-Fi-basisstation is opnieuw ingesteld.
 • Er is een nieuwe firmware-update beschikbaar voor het Wi-Fi-basisstation.
 • Er is geen IP-adres beschikbaar voor het Wi-Fi-basisstation.
 • Een Wi-Fi-basisstation in de modus Uitgebreid bevindt zich buiten het netwerk van het Wi-Fi-bereik van een primair Wi-Fi-basisstation.
 • De WAN-Ethernet-kabel is losgekoppeld van het Wi-Fi-basisstation.
 • Het Wi-Fi-basisstation heeft geen pad naar het internet (of de lokale router).
 • De internetaanbieder kan de toegang tot het internet tijdelijk onbeschikbaar stellen.
 • De AirPort Time Capsule heeft gedetecteerd dat de interne harde schijf een SMART-fout heeft gemeld en niet goed werkt (hiervoor is firmware 7.5.2 en AirPort-configuratieprogramma 5.5.2 vereist).

Een oranje statuslampje dat constant knippert, geeft aan dat het Wi-Fi-basisstation mogelijk aandacht vereist.

Een probleem aangegeven door een knipperend oranje statuslampje oplossen

Open AirPort-configuratieprogramma om te bepalen waarom het statuslampje van het Wi-Fi-basisstation oranje knippert. Apple raadt u aan AirPort-configuratieprogramma 5.5.2 voor Mac, AirPort-configuratieprogramma 5.5.2 voor Windows of een nieuwere versie van AirPort-configuratieprogramma te gebruiken indien er één beschikbaar is.

 1. AirPort-configuratieprogramma 5.2 of hoger wordt automatisch geopend als het Wi-Fi-basisstation aandacht vereist. U kunt ook AirPort-configuratieprogramma op elk ogenblik openen.  Gebruik geen versie van AirPort-configuratieprogramma lager dan versie 5.0. 
  In Mac OS X vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map Programma's > Hulpprogramma's.
  In Microsoft Windows vindt u AirPort-configuratieprogramma door te klikken op Start > Alle programma’s > AirPort.
  Opmerking: u kunt ook de nieuwste firmware en software voor Wi-Fi-basisstations hier zoeken en downloaden.
 2. In het venster AirPort-configuratieprogramma zoekt u het Wi-Fi-basisstation en dubbelklikt u erop om het venster Overzicht te openen. Opmerking: als u meer dan één Wi-Fi-basisstation hebt, dubbelklikt u op het symbool van het Wi-Fi-basisstation met een oranje cirkel ernaast.
 3. Wanneer het venster Overzicht verschijnt, dubbelklikt u op de oranje cirkel rechts van de status van het Wi-Fi-basisstation om het statusvenster te openen.
 4. In het statusvenster worden toestanden vermeld die aandacht vereisen. Reageer op elk item tot u geen items meer ziet.
  Belangrijk
  : u moet het Wi-Fi-basisstation opnieuw instellen met de resetknop om de controle voor genegeerde toestanden opnieuw in te schakelen.

 5. 

Als u het knipperende oranje statuslampje wilt oplossen, moet u wellicht wijzigingen aanbrengen aan een specifieke instelling of het aankruisvak ‘Negeer’ inschakelen naast elke optie die u niet wilt wijzigen. Met het vinkje geeft u aan Airport aan dat u zich bewust bent van het probleem, maar ervoor hebt gekozen om het te negeren. Zo wilt u mogelijk AirPort toegankelijk maken zonder wachtwoord, zodat iedereen toegang krijgt tot het draadloze netwerk.
 6. Klik op ‘Werk bij’ om de wijzigingen toe te passen (het Wi-Fi-basisstation wordt opnieuw opgestart).
 7. Als het Wi-Fi-basisstation opnieuw is opgestart, is het statuslampje groen en knippert het niet. Als de kleur van het statuslampje oranje blijft en knippert nadat het Wi-Fi-basisstation opnieuw is opgestart, kunt u de bovenstaande stappen herhalen.

Meer informatie

Raadpleeg de meegeleverde AirPort Installatiehandleiding voor meer informatie over het Wi-Fi-basisstation. U vindt ook meer informatie en ondersteuning op http://www.apple.com/nl/support/airport/.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: