Veelgestelde vragen over het opnieuw instellen van een AirPort-basisstation

In dit artikel vindt u het antwoord op vragen over het opnieuw instellen van AirPort-basisstations zoals AirPort Express, AirPort Extreme en AirPort Time Capsule. U vindt hier ook de stappen om een AirPort-basisstation opnieuw in te stellen.

Wat betekent opnieuw instellen?

 

Het opnieuw instellen is de eerste stap voor het herstel van een AirPort-basisstation naar een status waarin u het apparaat opnieuw beheert indien u het wachtwoord hebt verloren of indien het apparaat niet reageert zoals verwacht. Afhankelijk van de benodigde reset moet u een resetknop op het apparaat indrukken of de reset via het AirPort-configuratieprogramma uitvoeren.

AirPort-basisstations met 802.11b en 802.11g ondersteunen zachte resets en resets naar de fabrieksinstellingen terwijl AirPort-basisstations met 802.11n en 802.11ac ondersteuning bieden voor zachte en harde resets en resets naar de fabrieksinstellingen.

Geheel volgens de situatie moet u een van de volgende resettypes kiezen:

 • Zachte reset: stelt het wachtwoord van het apparaat opnieuw in en schakelt de beveiliging vijf minuten uit zodat u verbinding kunt maken met het netwerk om wijzigingen aan te brengen.
 • Harde reset: stelt het basisstation opnieuw in naar een niet-geconfigureerde status maar behoudt de laatst bewaarde configuratie en alle profielen zodat u de vorige instellingen kunt terugzetten op het basisstation.
 • Reset naar fabrieksinstellingen: identiek aan een harde reset maar de bewaarde configuraties of profielen worden ook verwijderd.

 

Wanneer moet ik een reset uitvoeren?

 

 • Zachte reset: voer deze reset uit als u het wachtwoord bent vergeten.  Een zachte reset stelt het wachtwoord opnieuw in en schakelt de beveiligingsinstellingen uit (Toegangscontrole en RADIUS-instellingen worden tijdelijk onderbroken). Als u het wachtwoord vergeet, kunt u geen verbinding maken met het apparaat en kunt u deze niet configureren. Als u geen wijzigingen aanbrengt binnen vijf minuten na een zachte reset, neemt het apparaat opnieuw zijn oude status aan. Alle instellingen van het apparaat zijn na het opnieuw opstarten beschikbaar.
 • Harde reset: voer deze reset uit wanneer het apparaat niet langer reageert of wanneer het netwerk problemen met de toegankelijkheid vertoont.
 • Reset naar standaardinstellingen: voer deze reset uit als u het apparaat een nieuw doel wenst te geven en eerst alle persoonlijke profielen en instellingen wenst te verwijderen. Deze reset stelt het apparaat opnieuw in naar de status van toen u het hebt gekocht. Gegevens die worden bewaard op interne of externe harde schijven die zijn aangesloten op het apparaat worden niet gewist. U kunt, indien u dat wenst, de harde schijf handmatig wissen met behulp van AirPort-configuratieprogramma. 

 

Welke standaardinstellingen heeft mijn AirPort-basisstation na een harde reset of reset naar fabrieksinstellingen?

 

 • AirPort-basisstations zijn ingesteld om een IP-adres aan te vragen bij DHCP.
 • De wachtwoorden van het AirPort-basisstation zijn ‘public’.
 • De namen van AirPort-basisstations worden hersteld naar ‘base station xxxxxx’, waarbij xxxxxx staat voor de laatste zes cijfers van het draadloze MAC-adres*.
 • De netwerknamen van het AirPort-basisstation zijn ‘Apple Network xxxxxx’, waarbij xxxxxx staat voor de laatste zes cijfers van het draadloze MAC-adres*.

*Een MAC-adres (Media Access Control), ook gekend als een ‘netwerk-ID’, is een uniek hardware-identificatienummer voor een netwerkpoort.  U vindt de draadloze en Ethernet-netwerk-ID’s op het afgedrukte etiket op de onderkant of zijkant van het apparaat.

 

Welke belangrijke informatie moet ik weten voordat ik een reset uitvoer?

 

 • Het apparaat blijft vijf minuten in de zachte resetmodus. Als u geen wijzigingen aanbrengt binnen vijf minuten na het indrukken van de resetknop, moet u de reset opnieuw uitvoeren.
 • Bij het oplossen van problemen mag u alleen harde resets of resets naar fabrieksinstellingen gebruiken als alle andere methoden om toegang te hebben tot het apparaat mislukken of als u het apparaat een nieuw doel wenst te geven.
 • Als het apparaat helemaal niet meer reageert, kunt u het apparaat opnieuw instellen. Een harde reset of reset naar fabrieksinstellingen kan nuttig zijn voor het oplossen van problemen omdat het apparaat wordt hersteld naar de standaardstatus, waardoor u het opnieuw kunt configureren.
 • Bij AirPort Graphite- of AirPort Snow (Dual Ethernet)-basisstations moet de computer rechtstreeks worden aangesloten op het apparaat met een Ethernet-kabel om zo de draadloze verbinding te configureren.

 

Hoelang duurt een reset?

 

Een zachte reset gebeurt onmiddellijk. Zodra u de resetknop indrukt, bevindt het apparaat zich in de zachte resetmodus.

Na een harde reset of reset naar fabrieksinstellingen is het apparaat even niet zichtbaar in het AirPort-menu of AirPort-configuratieprogramma. Het apparaat heeft ongeveer 45 seconden nodig om opnieuw beschikbaar te worden. U kunt dan het apparaat in de standaardstatus gebruiken en opnieuw configureren met behulp van AirPort-configuratieprogramma.

 

Moet ik AirPort-hulpprogramma of AirPort-configuratieprogramma gebruiken?

 

 • De nieuwste versie van AirPort-configuratieprogramma moet voor basisstations met 802.11n en 802.11ac worden gebruikt. U vindt de nieuwste versie van AirPort-configuratieprogramma op de pagina Support Downloads.
 • Voor AirPort Graphite- en AirPort Snow (Dual Ethernet)-basisstations gebruikt u AirPort-hulpprogramma voor Graphite en Snow 4.2.5.

 

Waar bevindt zich de resetknop op mijn specifiek AirPort-basisstation?

 

Dit is een vergroting van het symbool van de resetknop:  

 

AirPort Extreme en AirPort Time Capsule 802.11ac  - De resetknop bevindt zich aan de rechterkant van de netstroomaansluiting:

AirPort Extreme 802.11n (bovenaan) en AirPort Time Capsule (onderaan) - De resetknop bevindt zich aan de rechterkant van de laatste LAN-poort:

resetknop op achterkant van extreme of AirPort Time Capsule

AirPort Express 802.11n (2e generatie) - De resetknop bevindt zich dicht bij de audiopoort:

AirPort Express 802.11n (1e generatie) - De resetknop bevindt zich dicht bij de audiopoort:

resetknop op achterkant van airport express

Extreme-basisstation (802.11b/g) - De resetknop bevindt zich aan de linkerkant van de Ethernet WAN-poort:

resetknop op achterkant van extreme-basisstation

Snow (Dual Ethernet) (802.11b) - De resetknop bevindt zich aan de rechterkant van de Ethernet LAN-poort:

resetknop op achterkant van snow-basisstation

Graphite (802.11b) - De resetknop bevindt zich aan de onderkant van het apparaat:

resetknop op achterkant van graphite-basisstation

 

 

Hoe stel ik mijn AirPort-basisstation opnieuw in?

Kies hieronder het apparaat en het resettype dat u wenst uit te voeren om de gepaste resetstappen te zien.

AirPort Express, AirPort Extreme en AirPort Time Capsule (802.11n/ac)

   

Zachte reset

 1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en wacht tot het is opgestart. Voor meer informatie over het opstartproces raadpleegt u Over de statuslampjes (LED) van Wi-Fi-basisstations.
 2. Houd de resetknop één volledige seconde ingedrukt met een pen, potlood of rechtgetrokken paperclip en laat de knop dan los. Het lampje (LED) begint oranje te knipperen om zo aan te geven dat het apparaat zich in de zachte resetmodus bevindt.
 3. Kies in de menubalk van AirPort het netwerk dat is aangemaakt door het apparaat (de netwerknaam blijft ongewijzigd).
 4. Open AirPort-configuratieprogramma via Programma’s > Hulpprogramma’s.
 5. Selecteer het basisstation en klik op Wijzig (in het venster Wijzig wordt aangegeven dat het basisstation zich in de zachte resetmodus bevindt).
 6. Navigeer door de tabbladen om wachtwoorden of andere instellingen naar wens te wijzigen en klik zoals wordt gevraagd op Werk bij en Ga door.
 7. Stop AirPort-configuratieprogramma.

Harde reset

 1. Houd de resetknop ingedrukt met een pen, potlood of rechtgetrokken paperclip totdat het statuslampje (LED) na ongeveer vijf seconden snel oranje begint te knipperen.
 2. Laat de knop los en het apparaat wordt opnieuw ingesteld.
 3. Wacht ongeveer een minuut totdat het basisstation opnieuw is opgestart. Open vervolgens AirPort-configuratieprogramma via Programma’s > Hulpprogramma’s.
 4. Selecteer het basisstation onder Andere Wi-Fi-apparaten en klik op Wijzig.
 5. Selecteer de knop Overige opties.
 6. Selecteer Zet vorige instellingen terug en klik op Volgende tot u aan het laatste venster komt.
 7. In AirPort-configuratieprogramma wordt aangegeven dat de configuratie is voltooid. Klik op Gereed.
 8. Stop AirPort-configuratieprogramma.

Reset naar fabrieksinstellingen (met resetknop)

Als het apparaat niet toegankelijk is via AirPort-configuratieprogramma, kan de reset naar de fabrieksinstellingen met de resetknop worden uitgevoerd.

 1. Koppel het netsnoer van het basisstation los.
 2. Houd de resetknop ingedrukt met een pen, potlood of rechtgetrokken paperclip. Sluit het netsnoer opnieuw aan terwijl u de knop ingedrukt houdt. Houd de resetknop ingedrukt totdat het statuslampje (LED) na ongeveer zes seconden snel oranje begint te knipperen.

Belangrijk: de reset naar fabrieksinstellingen wist geen inhoud van de harde schijven die aan het basisstation zijn gekoppeld.

Extreme-basisstation (802.11b/g)

   

Zachte reset

 1. Open AirPort-configuratieprogramma in Programma’s > Hulpprogramma’s.
 2. Selecteer AirPort-configuratieprogramma > Zoek naar updates...
 3. Installeer de nieuwste firmware en versie van AirPort-configuratieprogramma die beschikbaar zijn voor de Mac.
 4. Sluit het basisstation aan op de stroomvoorziening.
 5. Houd de resetknop tien seconden ingedrukt met een pen, potlood of rechtgetrokken paperclip.
 6. Laat de knop los. Het basisstation voert een zachte reset uit.

Harde reset

Een Extreme-basisstation (802.11b/g) kan geen harde reset uitvoeren.  Voer een reset naar de fabrieksinstellingen uit.

Reset naar fabrieksinstellingen

 1. Koppel het basisstation los van de stroomvoorziening.
 2. Houd de resetknop ingedrukt met een pen, potlood of rechtgetrokken paperclip en sluit dan het basisstation opnieuw aan terwijl u de knop ongeveer vijf seconden langer ingedrukt houdt totdat de drie statuslampjes oplichten.
 3. Laat de knop los. Het basisstation voert een reset naar de fabrieksinstellingen uit.

Graphite (802.11b)- en Snow (Dual Ethernet)-basisstation (802.11b)

   

Zachte reset voor Mac OS X v10.5 of ouder

 1. Sluit het basisstation aan op de stroomvoorziening.
 2. Plaats een pen, potlood of rechtgetrokken paperclip in de opening waar de resetknop zich bevindt en houd de clip een volledige seconde ingedrukt.
 3. De LED in het midden knippert elke seconde terwijl het apparaat zich in de zachte resetmodus bevindt.
 4. Het wachtwoord van het basisstation is ingesteld op ‘public’ en het IP-adres is opnieuw ingesteld.
 5. Gebruik AirPort-hulpprogramma voor Graphite en Snow 4.2.5 om het basisstation opnieuw te configureren.
  Opmerking: de locatie van dit hulpprogramma varieert per versie van de verschillende besturingssystemen. U kunt het terugvinden met Sherlock bij versies ouder dan Mac OS X 10.2, of met het dialoogvenster Zoek van de Finder in Mac OS X v10.2 of hoger.

U kunt verbinding maken met het basisstation van de zachte reset met behulp van de volgende handmatige netwerkinstellingen op de computer:

 • IP-adres 192.42.249.15
 • Subnet 255.255.255.0
 • Router 192.42.249.13
 1. Kies in de menubalk van AirPort het netwerk dat is aangemaakt door het basisstation (de netwerknaam blijft ongewijzigd).
 2. Open AirPort-hulpprogramma voor Graphite en Snow.
 3. Selecteer het basisstation en klik op Configureer. Hierdoor kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen:
  • IP-adres: tenzij u een IP-adres hebt gekregen van een internetaanbieder of systeembeheerder, wijzigt u het IP-adres niet.
  • Stel het wachtwoord van het AirPort-basisstation opnieuw in.
  • Zet codering aan om wachtwoordbeveiliging voor het AirPort-netwerk te activeren. Als u codering aanzet, voert u een nieuw wachtwoord voor het AirPort-netwerk in.
 4. Wijzig wachtwoorden en andere instellingen die u nodig hebt en klik dan op Werk bij. Het basisstation gebruikt de nieuwe instellingen nadat het opnieuw is opgestart. 

Harde reset

Graphite- en Snow-basisstations kunnen geen harde reset uitvoeren.  Voer een reset naar de fabrieksinstellingen uit.

Reset naar fabrieksinstellingen voor Mac OS X v10.5 of ouder

 1. Sluit de computer via Ethernet aan op het AirPort-basisstation. U kunt een rechtstreekse verbinding met het basisstation maken met een Ethernet/crossover-kabel of u kunt verbinding maken via een Ethernet-switch met standaard Ethernet-kabels.
 2. Configureer de TCP-instellingen van de Mac via Ethernet en voer een handmatige configuratie uit (IP 192.42.249.15, Subnet 255.255.255.0, Router 192.42.249.13).
  U merkt mogelijk een korte systeemvertraging na het sluiten van het regelpaneel.
 3. Koppel de lichtnetadapter los van het basisstation en sluit deze dan opnieuw aan.
 4. Bij het oplichten van de drie statuslampjes plaatst u een pen, potlood of rechtgetrokken paperclip in de opening van de resetknop aan de onderkant van het basisstation.
 5. Houd de resetknop 30 seconden ingedrukt totdat het middelste statuslampje van het AirPort-basisstation oplicht. Als het middelste lampje groen oplicht bij het Graphite-basisstation, hebt u de resetknop te laat ingedrukt. Ga terug naar stap 3 en probeer het opnieuw.
 6. Open AirPort-hulpprogramma voor Graphite en Snow 4.2.5.
  Opmerking: de locatie van dit hulpprogramma varieert per versie van de verschillende besturingssystemen. U kunt het terugvinden met Sherlock bij versies ouder dan Mac OS X 10.2, of met het dialoogvenster Zoek van de Finder in Mac OS X 10.2 of hoger.
  Opmerking: AirPort-hulpprogramma voor Graphite en Snow 4.2.5 werkt momenteel niet op Mac OS X 10.6 of hoger.
 7. Na een korte vertraging verschijnt een lijst met basisstations. Als het AirPort-hulpprogramma voor Graphite en Snow al open is, klikt u op de knop Zoek opnieuw.
 8. Selecteer het basisstation uit de lijst en klik op Configureer (de naam van het basisstation is ingesteld op de Ethernet-ID van het basisstation, bijv. 00-50-E4-5B-8F-EA).
 9. Volg de instructies op het scherm om de software van het AirPort-basisstation opnieuw te installeren.
  Opmerking: het wachtwoord van het AirPort-basisstation is ingesteld op ‘public’.
 10. Gebruik AirPort-hulpprogramma voor Graphite en Snow om het basisstation opnieuw te configureren.

Een reset naar fabrieksinstellingen controleren

Controleer de naam van het basisstation. Als de naam identiek is aan de door de gebruiker gedefinieerde naam, heeft het apparaat een zachte reset uitgevoerd en geen reset naar de fabrieksinstellingen. Een Graphite-basisstation in de modus met fabrieksinstellingen verschijnt alleen als het apparaat is aangesloten op de computer met een Ethernet-kabel. Het verschijnt niet in het draadloze netwerk totdat het opnieuw is geconfigureerd en opgestart.

Belangrijk: nadat het AirPort-basisstation opnieuw is ingesteld en het draadloze netwerk opnieuw is geconfigureerd met behulp van AirPort-hulpprogramma, koppelt u de Ethernet-kabel los van de computer. Selecteer vervolgens het nieuwe draadloze netwerk in de netwerkinstellingen van de computer.

Laatst gewijzigd op: