Een andere opstartschijf selecteren

Als u een andere opstartschijf met een compatibel besturingssysteem hebt, kan de Mac vanaf die schijf worden opgestart in plaats van de huidige opstartschijf.

Doorgaans wordt de Mac opgestart vanaf de ingebouwde harde schijf maar een opstartschijf kan eender welk opslagapparaat zijn met een besturingssysteem dat compatibel is met de Mac. Als u bijvoorbeeld macOS of Microsoft Windows op een interne of externe schijf installeert, herkent de Mac die schijf als opstartschijf. U kunt vervolgens de stappen in dit artikel volgen om vanaf die schijf op te starten.

Systeemvoorkeuren voor Opstartschijf gebruiken

Als u in de Systeemvoorkeuren een opstartschijf selecteert, wordt de Mac vanaf die schijf opgestart, totdat u een andere opstartschijf selecteert.

 1. Kies het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Opstartschijf'.
 2. Klik op  en voer het beheerderswachtwoord in.
 3. Selecteer de opstartschijf en start de Mac opnieuw op.

Als u een bericht ziet met de melding dat de beveiligingsinstellingen niet toestaan dat deze Mac een externe opstartschijf gebruikt, controleert u de instellingen van Extern opstarten in Opstartbeveiliginghulpprogramma.

Opstartbeheer gebruiken

Als u Opstartbeheer gebruikt om een opstartschijf te selecteren, start de Mac één keer op vanaf die schijf, en gebruikt daarna weer de schijf die is geselecteerd in de Systeemvoorkeuren voor Opstartschijf.

 1. Houd de Option-toets ingedrukt meteen nadat u de Mac inschakelt of opnieuw opstart.
 2. Laat de Option-toets los wanneer u het venster 'Opstartbeheer' ziet.
  Als de Mac is beveiligd met een firmwarewachtwoord, kunt u de toets loslaten wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren.
 3. Selecteer de gewenste opstartschijf en klik op de pijl onder het symbool ervan of druk op Return. 
  Als u tijdens deze stap de Control-toets ingedrukt houdt, wordt uw keuze bewaard in de voorkeuren voor Opstartschijf zodat deze blijft gelden totdat u wijzigingen aanbrengt.

Als de Mac OS X Lion v10.7.3 of hoger heeft, kunt u deze methode ook gebruiken om op te starten vanaf een Time Machine-reservekopieschijf. In Opstartbeheer wordt de Time Machine-reservekopie aangeduid als 'EFI Boot'.

Als u de opstartschijf niet kunt selecteren of als u er niet van kunt opstarten

Zorg ervoor dat de opstartschijf een versie van macOS of Windows gebruikt die compatibel is met het model van de Mac. 

Als u een iMac Pro gebruikt, controleert u de instellingen in Opstartbeveiliginghulpprogramma. Deze instellingen bepalen of u al dan niet vanaf een andere schijf kunt opstarten.

Als u Opstartbeheer hebt gestart en de gewenste opstartschijf niet ziet, drukt u op Option-Shift-Command-punt. Voor een betere beveiliging van het systeem tonen Mac-computers met up-to-date software geen apparaten met Option ROM-firmware totdat u in Opstartbeheer op deze toetsen drukt om de firmware te laden. Dit moet u elke keer doen wanneer u vanaf zo'n apparaat wilt opstarten, of vanaf een opstartschijf die erop is aangesloten.

Op Mac-modellen van 2015 of eerder kunt u deze beveiligingsfunctie uitschakelen zodat de Option ROM-firmware automatisch wordt geladen. U passeert dan wel een belangrijke beveiliging tegen ongeoorloofde toegang tot uw Mac door iemand die er fysieke toegang toe heeft.

 1. Open het programma Terminal in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. 
 2. Typ sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 en druk vervolgens op Return.
  Om dit commando weer op te heffen, typt u sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: