AirPort-basisstations: over de statuslampjes (LED) van AirPort-basisstations

Lees hier meer over de statuslampjes (LED) van AirPort-basisstations.

De statuslampjes van een AirPort-basisstation bieden informatie over de huidige status van het AirPort-basisstation aan de hand van een aantal patronen van gekleurde en/of knipperende lampjes. Het statuslampje wordt ook wel eens LED genoemd.

Alle nieuwere AirPort Extreme- en AirPort Time Capsule-basisstations hebben één enkel statuslampje dat oranje, groen of blauw kan oplichten.

Wanneer u een AirPort-basisstation aansluit op een stroomvoorziening, knippert het statuslampje één seconde groen en dan oranje tijdens de opstart van het AirPort-basisstation. Als het AirPort-basisstation volledig is opgestart, knippert het statuslampje oranje totdat het AirPort-basisstation is bijgewerkt met de juiste instellingen. Het statuslampje licht vast groen op als het AirPort-basisstation juist is ingesteld en is verbonden met het internet of een netwerk. Wanneer u Ethernet-kabels aansluit op de Ethernet-poorten, lichten de lampjes erboven vast groen op.

AirPort Extreme, AirPort Time Capsule (802.11 a/b/g/n)

5.png

Statuslampje Beschrijving

Uit

Geen stroom.

Vast oranje

De opstartsequentie is voltooid.

Vast groen

Werkt normaal.

Vast blauw

Een draadloze client heeft toegang tot het netwerk via een beveiligde Wi-Fi-configuratie. AirPort-configuratieprogramma geeft aan dat het statuslampje vast groen oplicht.

Knipperend groen

Als u in het venstermenu Statuslampje de optie ‘Knipper bij activiteit’ kiest (in het paneel Basisstation van de AirPort-instellingen in AirPort-configuratieprogramma), knippert het statuslampje groen om normale activiteit aan te geven.

Knipperend oranje

Het opstarten is voltooid maar het Wi-Fi-basisstation heeft een toestand gedetecteerd die aandacht vereist. Klik hier om problemen aangegeven door knipperende oranje statuslampjes op te lossen. Open het AirPort-configuratieprogramma om na te gaan welke toestanden worden gemeld.

Afwisselend oranje/groen

Als meerdere Wi-Fi-basisstations beschikbaar zijn tijdens de configuratie, kunt u dit gedrag vermijden door de functie ‘Identificeer’ in AirPort-configuratieprogramma te gebruiken.

AirPort Express 802.11n (2e generatie)

6.png

Er is één enkel statuslampje dat oranje of groen kan oplichten.

Wanneer u een AirPort Express-basisstation aansluit op een stroomvoorziening, knippert het statuslampje één seconde groen en dan oranje tijdens de opstart van het AirPort-basisstation. Als het AirPort-basisstation volledig is opgestart, knippert het statuslampje oranje totdat het AirPort-basisstation is bijgewerkt met de juiste instellingen. Het statuslampje licht vast groen op als het AirPort-basisstation juist is ingesteld en is verbonden met het internet of een netwerk. Wanneer u Ethernet-kabels aansluit op de Ethernet-poorten, lichten de lampjes erboven vast groen op.

Statuslampje Beschrijving

Uit

Geen stroom.

Vast oranje

De opstartsequentie is voltooid.

Vast groen

Werkt normaal.

Knipperend groen

Als u in het venstermenu Statuslampje de optie ‘Knipper bij activiteit’ kiest (in het paneel Basisstation van de AirPort-instellingen in AirPort-configuratieprogramma), knippert het statuslampje groen om normale activiteit aan te geven.

Knipperend oranje

Het opstarten is voltooid maar het Wi-Fi-basisstation heeft een toestand gedetecteerd die aandacht vereist. Klik hier om problemen aangegeven door knipperende oranje statuslampjes op te lossen. Open het AirPort-configuratieprogramma om na te gaan welke toestanden worden gemeld.

 

AirPort Express (802.11 a/b/g)

HT4600-2.png 

Het oorspronkelijke AirPort Express (802.11 a/b/g) Wi-Fi-basisstation heeft één enkel statuslampje dat oranje, geel of groen kan oplichten.

Wanneer u een AirPort Express aansluit op een stroomvoorziening, knippert het statuslampje één seconde groen en dan oranje tijdens de opstart. Als de AirPort Express volledig is opgestart, knippert het statuslampje oranje totdat de AirPort Express is bijgewerkt met de juiste instellingen. Het statuslampje licht vast groen op als de AirPort Express juist is ingesteld en is verbonden met het internet of een netwerk.

Statuslampje Beschrijving

Uit

Geen stroom.

Vast oranje

De opstartsequentie is voltooid.

Vast groen

Werkt normaal.

Knipperend groen

Als u in het venstermenu Statuslampje de optie ‘Knipper bij activiteit’ kiest (in het paneel Basisstation van de AirPort-instellingen in AirPort-configuratieprogramma), knippert het statuslampje groen om normale activiteit aan te geven.

Knipperend oranje

Het opstarten is voltooid maar de AirPort Express heeft een toestand ontdekt die aandacht vereist. Klik hier om problemen aangegeven door knipperende oranje statuslampjes op te lossen. Open het AirPort-configuratieprogramma om na te gaan welke toestanden worden gemeld.

Afwisselend oranje/groen

Als meerdere Wi-Fi-basisstations beschikbaar zijn tijdens de configuratie, kunt u dit gedrag vermijden door de functie ‘Identificeer’ in AirPort-configuratieprogramma te gebruiken.

 

AirPort-basisstation (802.11 b/g)

HT4600-1.png

Het AirPort Extreme-basisstation (802.11 b/g) heeft drie witte ledlampjes die niet van kleur wijzigen. 

Wanneer u een AirPort-basisstation (802.11 b/g) aansluit op een stroomvoorziening, knipperen de drie statuslampjes afwisselend van rechts naar links. Dit geeft aan dat het basisstation wordt opgestart.

 

Links

Midden

Rechts

Status/Beschrijving

Uit

Uit

Uit

Geen stroom.

Aan

Uit

Aan

Het basisstation bevindt zich in de modus voor zelfcontrole.

Knippert

Knippert

Knippert

De zelftest bij inschakeling is mislukt. Neem contact op met de erkende Apple-serviceprovider.

Uit

Knippert traag

Uit

Zachte resetmodus1.

Uit

Knippert drie keer

Uit

Harde resetmodus1.

Uit/Knippert

Aan

Uit/Knippert

Als de linkse en rechtse lampjes knipperen, geeft dit een normale werking van het netwerk aan. Als het linkse ledlampje knippert, geeft dit draadloze AirPort-activiteit aan en als het rechtse ledlampje knippert, geeft dit Ethernet- of modemactiviteit aan.

Meer informatie

1Klik hier voor meer informatie over het opnieuw instellen van het basisstation.

Publicatiedatum: