Een Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue-leesregel gebruiken met VoiceOver

Wanneer u de Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue-leesregel gebruikt in combinatie met VoiceOver op uw iPhone, iPad of iPod touch, kunt u deze apparaatspecifieke toetsen gebruiken.

De volgende commando's zijn alleen van toepassing voor de Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue-leesregel. Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel Right Nav Rocker Up
Ga naar het volgende onderdeel Right Nav Rocker Down
Scrol één pagina naar links Right Rocker Up
Scrol één pagina naar rechts Right Rocker Down
Scrol één pagina omhoog Left Rocker Up
Scrol één pagina omlaag Left Rocker Down
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig Left Selector 

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel met rotorinstelling Left Nav Rocker Up
Ga naar het volgende onderdeel met rotorinstelling Left Nav Rocker Down

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel RouterRow of Router Row 2
Selecteer het onderdeel onder uw vinger Left Mode Button of Right Mode Button
Start of stop de huidige actie Right Selector

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status RouterRow of Status Router Row 2
Verschuif braille naar links Left Panning
Verschuif braille naar rechts Right Panning

Meer informatie

Raadpleeg Freedom Scientific Focus Blue: toetsen voor navigatie met VoiceOver op het apparaat voor een lijst van commando's voor de nieuwere modellen Focus Blue leesregels. Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met algemene commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: