Een Freedom Scientific Focus 40 Blue-leesregel gebruiken met VoiceOver

Wanneer u de brailleleesregel Freedom Scientific Focus 40 Blue (Classic-model) gebruikt in combinatie met VoiceOver op een iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende apparaatspecifieke toetsen gebruiken.

De volgende commando's zijn alleen van toepassing op de Focus 40 Blue (Classic-model). Om er zeker van te zijn dat uw brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel Right Nav Rocker Up
Ga naar volgend onderdeel Right Nav Rocker Down
Scrol één pagina naar links Right Rocker Up
Scrol één pagina naar rechts Right Rocker Down
Scrol één pagina omhoog Left Rocker Up
Scrol één pagina omlaag Left Rocker Down
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig Left Selector 

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel met rotorinstelling Left Nav Rocker Up
Ga naar volgend onderdeel met rotorinstelling Left Nav Rocker Down

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router Row of Router Row 2
Selecteer onderdeel onder uw vinger Left Mode Button of Right Mode Button
Start of stop de huidige actie Right Selector

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status Router Row of Status Router Row 2
Verschuif brailleleesregel naar links Left Panning
Verschuif brailleleesregel naar rechts Right Panning

Meer informatie

Raadpleeg Freedom Scientific Focus Blue: toetsen voor navigatie met VoiceOver op het apparaat voor een lijst van commando's voor de nieuwere modellen Focus Blue leesregels. Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor de universele lijst met algemene commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: