Een Freedom Scientific Focus Blue-leesregel gebruiken met VoiceOver

Wanneer u de Freedom Scientific Focus Blue-brailleleesregel gebruikt in combinatie met VoiceOver op een iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende apparaatspecifieke toetsen gebruiken.

U kunt de volgende commando's gebruiken op deze Freedom Scientific Focus Blue-leesregels:

  • Focus 14 Blue
  • Focus 80 Blue
  • Focus 40 Blue

Om er zeker van te zijn dat uw brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel Right Nav Rocker Up
Ga naar volgend onderdeel Right Nav Rocker Down
Scrol één pagina naar links Right Rocker Up
Scrol één pagina naar rechts Right Rocker Down
Scrol één pagina omhoog Left Rocker Up
Scrol één pagina omlaag Left Rocker Down
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig Left Selector

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel met rotorinstelling Left Nav Rocker Up
Ga naar volgend onderdeel met rotorinstelling Left Nav Rocker Down

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router Row
Selecteer onderdeel onder uw vinger Left Mode Button of Right Mode Button
De huidige locatie starten of onderbreken Right Selector

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status Router Row
Verschuif brailleleesregel naar links Left Panning
Verschuif brailleleesregel naar rechts Right Panning

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor de universele lijst met algemene commando's. Lees wat u moet doen als u de Classic Focus 40 Blue-leesregel hebt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: