Een tijd instellen waarop de Mac moet opstarten, uit de sluimerstand komen, in de sluimerstand gaan, herstarten of afsluiten

Met de functie 'Schema' in de voorkeuren voor 'Energiestand' kunt u een tijd instellen waarop de Mac automatisch opstart, uit de sluimerstand komt, in de sluimerstand gaat, herstart of wordt uitgezet. 

  1. Ga naar het Apple-menu (), kies 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Energiestand'. 
  2. Klik op de knop 'Schema' en gebruik de aankruisvakjes en venstermenu's om aan te geven wanneer de Mac moet opstarten, uit de sluimerstand komen, in de sluimerstand gaan, herstarten of afsluiten.

De computer mag zich op het geplande tijdstip van uitschakeling niet in de sluimerstand bevinden en mag gedurende minstens 10 minuten na het geplande tijdstip niet overschakelen naar de sluimerstand. Als de computer zich op het geplande tijdstip van uitschakeling in de sluimerstand bevindt, blijft de computer in de sluimerstand en wordt deze niet uitgeschakeld. Als de computer is ingesteld om na minder dan 15 minuten inactiviteit in de sluimerstand te gaan, kan de computer opnieuw in de sluimerstand gaan voordat deze kan worden uitgeschakeld. Als u er zeker van wilt zijn dat de Mac wordt uitgeschakeld, ook als deze in de sluimerstand staat, stelt u de Mac zo in dat hij vijf minuten vóór de geplande uitschakeltijd opstart of uit de sluimerstand komt.

 

 

Publicatiedatum: