Uw Mac-notebook gebruiken in de gesloten beeldschermmodus in combinatie met een extern beeldscherm

Lees hier hoe u een extern beeldscherm gebruikt met een Mac-notebook terwijl de klep van het ingebouwde beeldscherm is gesloten.

U kunt een extern beeldscherm of een projector gebruiken in combinatie met uw Mac-notebook wanneer de klep van het ingebouwde beeldscherm is gesloten. Dit wordt ook wel de 'closed clamshell'-modus of gesloten beeldschermmodus genoemd.

Vereisten controleren

Om de gesloten beeldschermmodus te kunnen gebruiken op uw Mac-notebook, hebt u het volgende nodig:

  • Een lichtnetadapter of een extern beeldscherm dat voeding levert via USB-C of Thunderbolt 3 (USB-C)
  • Een extern toetsenbord en een muis of trackpad, verbonden via USB of draadloos verbonden
  • Een USB-C-naar-USB-adapter of -kabel als u een USB-muis of -toetsenbord gebruikt bij een Mac met USB-C-poorten
  • Een extern beeldscherm of een projector

De gesloten beeldschermmodus inschakelen

  1. Sluit uw USB-toetsenbord of -muis aan op de Mac of op het externe beeldscherm, of koppel uw Bluetooth-toetsenbord of -muis met de Mac. Als u een Bluetooth-toetsenbord of -muis gebruikt, kiest u het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren', klikt u op 'Bluetooth' en controleert u of Bluetooth is ingeschakeld.
  2. Sluit de Mac aan op een voedingsbron (de lichtnetadapter). Sommige externe beeldschermen, zoals de LG UltraFine 5K, kunnen de Mac ook van stroom voorzien.
  3. Sluit het externe beeldscherm of de projector aan op de juiste poort van de Mac. Gebruik een Apple videoadapter als dat nodig is. Sommige externe beeldschermen hebben een USB-kabel die op de Mac moet worden aangesloten.
  4. Klap de computer dicht wanneer het bureaublad van de Mac-notebook op het externe beeldscherm verschijnt. U moet mogelijk een toets indrukken of klikken met de muis om het externe beeldscherm uit de sluimerstand te halen.

Als het externe beeldscherm of de projector niet wordt ingeschakeld na aansluiting op de Mac, verbindt u het beeldscherm terwijl de Mac sluimert of uitgeschakeld is. Vervolgens haalt u de Mac uit de sluimerstand of zet u de Mac aan.

Het beeldscherm of de projector loskoppelen

Zet de Mac in de sluimerstand voordat u het beeldscherm of de projector loskoppelt.

Kies het Apple-menu () > 'Sluimer' en koppel dan pas het beeldscherm of de projector los.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: