Draagbare Apple-computers: de batterij van een computer kalibreren voor de beste prestaties

U kunt de lithium-ion-batterij van een iBook, PowerBook, MacBook of MacBook Pro kalibreren voor de beste prestaties.

De batterij heeft een interne microprocessor die een schatting maakt van de resterende energie van de batterij wanneer deze wordt opgeladen en gebruikt. De batterij moet af en toe opnieuw worden gekalibreerd zodat de resterende tijd en het resterende percentage nauwkeurig op het scherm worden weergegeven en de batterij zo efficiënt mogelijk werkt. U voert deze procedure uit de eerste keer dat u de computer gebruikt en vervolgens om de paar maanden. Als de draagbare Apple-computer voortdurend op de lichtnetadapter is aangesloten en slechts zelden de batterijvoeding gebruikt, voert u deze procedure best één keer per maand uit. Op de website http://www.apple.com/nl/batteries/ vindt u nuttige informatie over batterijen, alsook een iCal-agenda die u helpt herinneren wanneer u de batterij moet kalibreren. 

Opmerking: als u het model van uw draagbare computer niet met zekerheid kent, gebruikt u deze koppelingen om een iBook, PowerBook, MacBook, MacBook Air of MacBook Pro te identificeren.

 

Draagbare computers met een ingebouwde batterij

De batterij van de huidige draagbare Apple-computers is op voorhand gekalibreerd. U moet dus de kalibratie, zoals wordt uitgelegd in dit artikel, niet uitvoeren. Deze computers gebruiken een batterij die alleen door een erkende Apple-serviceprovider mag worden vervangen.

MacBook  

 • MacBook (13-inch, eind 2009) en nieuwer

MacBook Air

 • MacBook Air (alle modellen)

MacBook Pro

 • MacBook Pro met Retina-display (alle modellen)
 • MacBook Pro (13-inch, medio 2009) en nieuwer
 • MacBook Pro (15-inch, medio 2009) en nieuwer
 • MacBook Pro (17-inch, begin 2009) en nieuwer

 

Draagbare computers met een verwijderbare batterij

iBooks en PowerBook G4s-computers behalve de PowerBook G4 (15-inch, Double-Layer SD)

 1. Sluit de lichtnetadapter aan en laad de batterij van de computer volledig op. Als het lampje van de batterij dooft en het lampje van de adapterstekker van oranje naar groen verandert, is de batterij volledig opgeladen.
 2. Verwijder de lichtnetadapter en gebruik de iBook of PowerBook. Wanneer de batterij bijna leeg is, verschijnt een dialoogvenster op het scherm om u hiervan op de hoogte te brengen. Blijf de computer gebruiken totdat de sluimerstand wordt ingeschakeld. De batterij is dan leeg genoeg om te worden gekalibreerd.
 3. Sluit de lichtnetadapter aan en laad de batterij weer volledig op.

U moet de batterij één keer volledig opladen en opgebruiken om deze te kalibreren. Daarna kunt u de lichtnetadapter aansluiten en verwijderen op elk gewenst moment, het maakt dan niet uit hoever de batterij is opgeladen.

Tip: wanneer de batterij ‘leeg’ raakt, wordt de computer in de sluimerstand gezet. De batterij behoudt echter een kleine reserve zodat de computer enige tijd in de sluimerstand kan blijven. Wanneer de batterij echt helemaal leeg is, wordt de computer uitgeschakeld. Bestanden die nog geopend zijn, kunnen dan verloren gaan. Het is daarom van belang dat u een stopcontact opzoekt en de adapter aansluit voordat de computer wordt uitgeschakeld.

PowerBook G4 (15-inch, Double-Layer SD), MacBook (alle modellen) en MacBook Pro (alle modellen) 

De kalibratie van de batterij van de PowerBook G4 (15-inch, Double-Layer SD) en alle MacBook- of MacBook Pro-modellen is bijgewerkt omdat er bij deze computers een nieuwe batterij wordt geleverd. Volg bij deze computers de volgende stappen om de batterij te kalibreren:

 1. Sluit de lichtnetadapter aan en laad de batterij van de PowerBook volledig op totdat de lichtring van of het lampje op de adapterstekker groen wordt en op het scherm de indicator in de menubalk aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen.
 2. Laat de batterij minstens twee uur volledig opgeladen rusten. Zolang de adapter is aangesloten, kunt u de computer gedurende deze tijd blijven gebruiken.
 3. Koppel de lichtnetadapter los wanneer de computer is ingeschakeld en gebruik de computer op batterijvoeding. U kunt de computer gewoon verder gebruiken. Wanneer de batterij bijna leeg is, verschijnt het dialoogvenster Batterij vrijwel leeg op het scherm.
 4. Bewaar nu uw werk. Blijf de computer verder gebruiken. Wanneer de batterij zo goed als leeg is, wordt de computer automatisch in de sluimerstand geplaatst.
 5. Schakel de computer uit of laat deze vijf uur of langer in de sluimerstand staan.
 6. Sluit de lichtnetadapter aan en laad de batterij weer volledig op.

Tip: wanneer de batterij ‘leeg’ raakt, wordt de computer in de sluimerstand gezet. Er blijft echter een kleine reserve in de batterij behouden zodat de computer een tijd in de sluimerstand kan blijven. Wanneer de batterij echt helemaal leeg is, wordt de computer uitgeschakeld. Op dat moment is de inhoud van het computergeheugen opgeslagen op de harde schijf door de functie voor een veilige sluimerstand. Deze functie is geïntroduceerd op de PowerBook G4 (15-inch, Double-Layer SD). Wanneer de computer weer stroom krijgt, worden de opgeslagen gegevens van de functie voor de veilige sluimerstand gebruikt om de computer te herstellen naar de staat waarin deze zich bevond vóór de inschakeling van de sluimerstand.

Publicatiedatum: