De veilige modus gebruiken om problemen met de Mac op te sporen

Met de veilige modus kunt u problemen oplossen die verhinderen dat de Mac volledig opstart, of andere problemen met de opstartschijf opsporen.

Wat is de veilige modus?

De veilige modus (ook wel veilig opstarten genoemd) is een manier om een Mac op te starten waarbij bepaalde controles worden uitgevoerd en bepaalde software niet automatisch wordt geladen of geopend. Als u de Mac in de veilige modus opstart, gebeurt het volgende:

 • De opstartschijf wordt geverifieerd en indien nodig wordt geprobeerd problemen met directory's op te lossen.
 • Alleen de vereiste kernelextensies worden geladen.
 • Het automatisch openen van opstart-en inlogonderdelen wordt voorkomen.
 • Door de gebruiker geïnstalleerde lettertypen worden uitgeschakeld. 
 • Lettertypecaches, de kernelcache en andere cachebestanden van het systeem worden verwijderd.

Als uw Mac een probleem heeft dat verdwijnt als u deze opstart in de veilige modus, kunt u misschien de oorzaak isoleren.

Opstarten in de veilige modus

Opstarten in de veilige modus:

 1. Start of herstart de Mac en houd hierbij onmiddellijk de Shift-toets ingedrukt. Het Apple logo verschijnt op uw beeldscherm. Als u het Apple logo niet ziet, leest u hier wat u moet doen.
 2. Laat de Shift-toets los zodra het inlogvenster verschijnt. Als de opstartschijf is gecodeerd met FileVault, wordt u mogelijk twee keer gevraagd om in te loggen: één keer om de opstartschijf te ontgrendelen en nog een keer om in te loggen bij de Finder.

Start de Mac opnieuw op zonder hierbij toetsen ingedrukt te houden om de veilige modus te verlaten.

Als een probleem niet optreedt in de veilige modus

Als een probleem niet optreedt wanneer de Mac in de veilige modus is opgestart, start u de computer opnieuw op zonder hierbij een toets in te drukken.

 • Als het probleem opnieuw optreedt, hebt u mogelijk incompatibele inlogitems.
 • Als het probleem niet opnieuw optreedt, werd het mogelijk veroorzaakt door een cache- of directoryprobleem met de opstartschijf, dat door de veilige modus is opgelost.

Als de Mac opnieuw wordt opgestart of uitgeschakeld in de veilige modus

De Mac controleert de directory van de opstartschijf automatisch als u opstart in de veilige modus. Dit komt overeen met wat er gebeurt wanneer u Schijfhulpprogramma gebruikt om de schijf te verifiëren of te repareren. Als de directory is gerepareerd, wordt de Mac automatisch opnieuw opgestart.

Als de Mac wordt uitgeschakeld, controleert u de stroomaansluiting van de Mac en het stopcontact. Als u een MagSafe-lichtnetadapter gebruikt, controleert u of het ledlampje van de lichtnetadapter geel of groen oplicht. Vervolgens start u opnieuw op in de veilige modus.

Als uw Mac meerdere keren opnieuw opstart of afsluit in veilige modus, neemt u contact op met Apple Support of raadpleeg een erkende Apple serviceprovider of Apple Store voor hulp.

Hoe kunt u zien of een Mac in de veilige modus is opgestart?

Als u niet zeker weet of de Mac is opgestart in de veilige modus, kunt u dit controleren met behulp van Systeeminformatie. Als de computer in de veilige modus is opgestart, verschijnt in Systeeminformatie onder 'Software' bij 'Opstartmodus' de aanduiding 'Veilig' in plaats van 'Normaal'.

In het inlogvenster wordt ook 'Veilig opstarten' weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm als de Mac in de veilige modus staat.

Sommige functies zijn in de veilige modus niet beschikbaar

Sommige functies van de Mac zijn niet beschikbaar als deze in de veilige modus is opgestart:

 • U kunt geen films afspelen met Dvd-speler.
 • U kunt geen video opnemen in iMovie en bepaalde andere videoprogramma's.
 • Sommige apparaten voor audio-invoer of -uitvoer werken mogelijk niet.
 • Sommige USB-, FireWire- en Thunderbolt-apparaten zijn mogelijk niet beschikbaar.
 • Wifinetwerken zijn mogelijk beperkt of niet beschikbaar, afhankelijk van de Mac en de gebruikte macOS-versie.
 • Toegankelijkheidsfuncties zoals VoiceOver werken mogelijk niet zoals verwacht.
 • Bestandsdeling is uitgeschakeld.

In de veilige modus van OS X Leopard v10.5 of later wordt ook de grafische weergave met hardwareversnelling uitgeschakeld. Hierdoor wordt de menubalk effen en ondoorzichtig weergegeven, zelfs als 'Doorzichtige menubalk' of 'Verminder doorzichtigheid' is geselecteerd in Systeemvoorkeuren. Wanneer de veilige modus is ingeschakeld, kan het scherm tijdens het inloggen ook knipperen of vervormd worden.

Als uw Mac geen toetsenbord heeft om op te starten in de veilige modus of als u de Shift-toets niet kunt gebruiken

Als uw Mac geen toetsenbord beschikbaar heeft om op te starten in de veilige modus, maar u wel externe toegang hebt tot uw Mac, kunt u de Mac configureren om op te starten in de veilige modus met behulp van de commandoregel.

 1. Open de commandoregel door Terminal op afstand te openen of door in te loggen bij de computer via SSH.
 2. Gebruik het volgende Terminal-commando:
  sudo nvram boot-args="-x"

  Als u ook in de gedetailleerde modus wilt opstarten, gebruikt u in plaats daarvan het commando:
  sudo nvram boot-args="-x -v"

 3. Gebruik dit commando in Terminal om na het gebruik van de veilige modus weer normaal op te starten:
  sudo nvram boot-args=""
Publicatiedatum: