Als uw Mac plotseling opnieuw opstart of een bericht wordt weergegeven dat de Mac opnieuw is opgestart of uitgeschakeld vanwege een probleem

In zeldzame gevallen kan de Mac plotseling opnieuw opstarten, niet meer reageren, uitschakelen of een bericht weergegeven dat de computer opnieuw is opgestart of uitgeschakeld vanwege een probleem.

Over het onverwacht opnieuw opstarten

In zeldzame gevallen kan de Mac een onherstelbaar probleem ondervinden dat van invloed is op alle geopend programma's. In dit geval moet de Mac opnieuw worden opgestart. Dit is soms te wijten aan wat gekend is als een 'kernel panic' omdat een onderliggend onderdeel van het besturingssysteem (de 'kernel') heeft vastgesteld dat er een probleem is opgetreden waardoor de computer opnieuw moet worden opgestart.

Als een computer een kernel panic ondervindt, verschijnt mogelijk een bericht gedurende enkele seconden waarin wordt uitgelegd dat de computer opnieuw is opgestart: 'Uw computer is opnieuw opgestart vanwege een probleem. Druk op een toets of wacht enkele seconden om de computer verder op te starten'. Na enkele ogenblikken wordt de computer verder opgestart. 

Vermijden dat de computer onverwacht opnieuw wordt opgestart

In de meeste gevallen worden kernel panics niet veroorzaakt door een probleem met de Mac zelf. Deze worden doorgaans veroorzaakt door geïnstalleerde software of een probleem met aangesloten hardware. 

Als u kernel panics wilt helpen vermijden, installeert u alle beschikbare updates totdat Software-update meldt dat de software up-to-date is. OS X-updates helpen een Mac problemen op te lossen die een kernel panic kunnen veroorzaken, zoals problemen met misvormde netwerkpakketten of software van andere fabrikanten. Voor de meeste kernel panics hoeft u slechts de software bij te werken.

Nadat de computer opnieuw is opgestart

Nadat de Mac opnieuw is opgestart, verschijnt het waarschuwingsbericht 'Je hebt de computer uitgezet vanwege een probleem'.


Klik op 'Open' om alle programma's te openen die voor het opnieuw opstarten van de computer actief waren. Als u denkt dat het probleem mogelijk is veroorzaakt door één van de programma's die u gebruikte, klikt u op 'Annuleer'. Als u gedurende 60 seconden op geen enkele optie klikt, gaat OS X automatisch verder alsof u op 'Open' had geklikt.

Opmerking: als de computer het probleem niet kan herstellen, kan deze herhaaldelijk opnieuw worden opgestart en vervolgens worden uitgeschakeld. Als dit gebeurt of als u het bericht 'Je computer is opnieuw opgestart vanwege een probleem' vaak ziet, raadpleegt u het gedeelte 'Aanvullende informatie' van dit artikel voor hulp.

Een probleem aan Apple rapporteren

Zodra u inlogt, verschijnt in OS X de melding 'Je computer is opnieuw opgestart vanwege een probleem'.

Klik op 'Rapport…' als u details over het probleem wilt zien. U kunt deze details ook naar Apple sturen. Door het versturen van deze rapporten, helpt u Apple bij het onderzoeken van het soort problemen die leiden tot kernel panics. In het rapport vindt u wellicht ook welke activiteiten het probleem hebben veroorzaakt. 

Opmerking: als u 'controle door computer' in het veld 'Details van het probleem en de systeemconfiguratie' van dit rapport ziet, kan dit wijzen op een probleem met de hardware. Raadpleeg het gedeelte 'Aanvullende informatie' van dit artikel voor hulp.

Klik op 'OK' om het rapport naar Apple te sturen of sluit het venster om het rapport te sluiten. Als het probleem de volgende weken niet opnieuw optreedt, is het wellicht opgelost.

Software die kernel panics veroorzaakt

OS X Mavericks helpt u kernel panics te corrigeren die door geïnstalleerde software worden veroorzaakt. Als de oorzaak van de kernel panic bekend is, wordt u in Mavericks aangeboden de bijbehorende software uit te schakelen:

 • Als 'Meer info…' verschijnt, klikt u erop om meer informatie over het probleem te zien, inclusief mogelijke manieren om het probleem te omzeilen of op te lossen.
 • Als u de optie 'Negeer' selecteert, wordt de software die het probleem veroorzaakt, niet gewijzigd.
 • 'Verplaats naar prullenmand' verplaatst software die het probleem mogelijk veroorzaakt naar de prullenmand, maar de prullenmand wordt niet automatisch leeggemaakt. Als u deze optie selecteert, verschijnt een extra venster:

 1. Klik op 'Herstart' om de software uit te schakelen die het probleem kan veroorzaken.
 2. Voer de naam en het wachtwoord van een beheerder in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 3. Klik op 'Verplaats naar prullenmand'.
 4. Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, bevindt de bijbehorende software zich in de prullenmand.
  Klik op de prullenmand in het Dock om te zien welke software is verwijderd. 
  Neem contact op met de ontwikkelaar van de software om te controleren of er een update of meer informatie beschikbaar is.
 5. Maak de prullenmand leeg als u de software van de andere fabrikant definitief wilt verwijderen.

Aanvullende informatie

Lees de volgende informatie om meer te leren over het vaststellen en oplossen van een terugkerende kernel panic.

Een terugkerende kernel panic oplossen

Een terugkerende kernel panic vaststellen, kan moeilijk zijn. Als u hulp nodig hebt bij deze procedure, kunt u overwegen de Mac naar een Genius in een Apple Store of een erkende Apple serviceprovider te brengen voor hulp. Als u naar een Apple Store wilt gaan, kunt u een afspraak maken (alleen beschikbaar in sommige landen en regio's).

Tip: als hulp bij de diagnose van terugkerende kernel panics noteert u de datum en tijd waarop deze optreden en alle informatie die in het kernel panic-bericht verschijnt.

 • Was de computer aan het opstarten, uitschakelen of een bepaalde taak aan het uitvoeren toen de terugkerende kernel panic optrad? 
 • Is de kernel panic afwisselend of treedt deze altijd op wanneer u een bepaalde handeling uitvoert? Wanneer u bijvoorbeeld een bepaalde game speelt of bij het afdrukken?
 • Treedt de kernel panic alleen op wanneer u een bepaald extern apparaat aansluit of wanneer een apparaat is aangesloten op een bepaalde poort?

Hardware of software isoleren als de oorzaak van het probleem

Als u wilt nagaan of het probleem te wijten is aan software of hardware, gebruikt u de computer met een nieuwe installatie van OS X op een externe schijf.

 1. Start de Mac op vanaf OS X Recovery
  Als de kernel panic nog steeds optreedt wanneer de computer vanaf Recovery wordt opgestart, is er wellicht een probleem met de hardware. Raadpleeg het gedeelte 'Hardwareproblemen oplossen' hieronder voor meer informatie.
 2. Open Schijfhulpprogramma en gebruik 'Herstel schijf' op de interne harde schijf van de Mac (standaard Macintosh HD genaamd).

  Belangrijk: als Schijfhulpprogramma de interne schijf niet kan herstellen, maakt u onmiddellijk een reservekopie van de belangrijke gegevens en formatteert u indien nodig de schijf opnieuw. Overweeg de Mac naar een Genius in een Apple Store of een erkende Apple serviceprovider te brengen voor verdere controle. Vraag ze contact met u op te nemen als de schijf opnieuw moet worden geformatteerd of vervangen, om het incident te escaleren naar een speciale service voor gegevensherstel. Als u naar een Apple Store wilt gaan, kunt u een afspraak maken (alleen beschikbaar in sommige landen en regio's).
   
 3. Sluit een externe schijf met minstens 10 GB vrije ruimte aan. Opmerking: zorg ervoor dat de externe schijf geen kernel panics veroorzaakt en dat dit het enige apparaat is dat is aangesloten op de USB-, FireWire- of Thunderbolt-poort. De externe schijf en bijbehorende kabels aansluiten op een andere Mac kan ervoor helpen zorgen dat de schijf geen kernel panics veroorzaakt. 
 4. Installeer OS X op de externe schijf.
 5. Start op vanaf de externe schijf.
 6. Gebruik Software-update om alle updates te installeren totdat Software-update meldt dat de software up-to-date is.
 7. Installeer geen extra software op de externe schijf. Gebruik in plaats daarvan de Apple programma's om op het internet te surfen, QuickTime-films af te spelen, e-mail te gebruiken, af te drukken, te scannen en/of andere handelingen uit te voeren. Gebruik de Mac totdat het probleem normaal gezien zou moeten optreden.
 8. Als een kernel panic optreedt, gebruikt u het gedeelte 'Hardwareproblemen oplossen' hieronder om het probleem verder vast te stellen.
  Als geen kernel panic optreedt, gebruikt u het gedeelte 'Softwareproblemen oplossen' hieronder om het probleem verder vast te stellen.

Hardwareproblemen oplossen

Koppel de externe schijf, die in de bovenstaande stappen is gebruikt, los om vast te stellen of de kernel panic te wijten is aan een hardwareprobleem.

Eerst de randapparaten controleren

Ga naar het volgende onderdeel als geen apparaten zijn aangesloten op de Mac.

 1. Schakel de Mac uit.
 2. Koppel alle randapparaten los. Als u een desktop-Mac hebt, zorgt u ervoor dat alleen een beeldscherm en een Apple toetsenbord met een muis of trackpad van Apple zijn aangesloten.
 3. Schakel de Mac in.
 4. Gebruik de Mac totdat de kernel panic normaal gesproken zou moeten optreden.
 5. Als een kernel panic optreedt: ga verder met het volgende onderdeel om het interne RAM en de hardware van andere fabrikanten te controleren.
  Als geen kernel panic optreedt: schakel de Mac uit, sluit de randapparaat een voor een aan en test totdat een kernel panic optreedt.
  • Opmerking: de oorzaak van een kernel panic kan een combinatie van randapparaten zijn. Koppel de randapparaten een voor een los om te zien of het apparaat zelf een kernel panic veroorzaakt. Als geen kernel panic optreedt, blijft u randapparaten toevoegen totdat u het randapparaat vindt dat de kernel panic veroorzaakt. 

Interne RAM en hardware van andere fabrikanten controleren

 1. Schakel de Mac uit.
 2. Plaats het Apple RAM opnieuw en verwijder het RAM en de interne hardware van andere fabrikanten. Als u het Apple RAM dat bij het systeem is meegeleverd niet hebt, plaatst u het RAM van de andere fabrikant.
 3. Schakel de Mac in.
 4. Gebruik de Mac totdat de kernel panic normaal gesproken zou moeten optreden.
 5. Als geen kernel panic optreedt: het RAM en de interne hardware van andere fabrikanten moeten wellicht opnieuw worden geplaatst.
  Als wel een kernel panic optreedt: breng de Mac naar een Apple Store of een erkende Apple serviceprovider voor service en support. Vraag ze contact met u op te nemen als de schijf opnieuw moet worden geformatteerd of vervangen, om het incident te escaleren naar een speciale service voor gegevensherstel. Als u naar een Apple Store wilt gaan, kunt u een afspraak maken (alleen beschikbaar in sommige landen en regio's).

Softwareproblemen oplossen

Koppel de externe schijf, die u in de bovenstaande test hebt gebruikt, los om vast te stellen of de kernel panic te wijten is aan een softwareprobleem.

 1. Start de Mac op vanaf OS X Recovery en installeer OS X opnieuw op de Mac.
 2. Start op vanaf de installatie van OS X die u net hebt aangemaakt.
 3. Gebruik Software-update om alle updates te installeren totdat Software-update meldt dat de software up-to-date is.
 4. Download en installeer alle software-updates van andere fabrikanten voordat u software van andere fabrikanten opnieuw installeert, in het bijzonder besturingsbestanden en kernelextensies.
   Enkele voorbeelden zijn:
  • Virtualisatiesoftware 
  • Besturingsbestanden voor toegevoegde beeldkaarten van andere fabrikanten
  • Antivirussoftware
  • Netwerksoftware (in het bijzonder software die netwerkapparaten van andere fabrikanten inschakelt) 
  • Aanvullende ondersteuningssoftware voor het bestandssysteem; bijvoorbeeld software die u laat schrijven naar media met de NTFS-structuur.

Als het probleem aanhoudt, moet u OS X als volgt verwijderen en installeren:

 1. Start de Mac op vanaf OS X Recovery.
 2. Maak van de interne schijf een reservekopie in de vorm van een schijfkopie via Schijfhulpprogramma. Doe dit op een externe schijf met voldoende vrije ruimte.
 3. Wis de interne schijf met behulp van Schijfhulpprogramma.
 4. Installeer OS X.
 5. Start op vanaf de interne schijf.
 6. Gebruik Software-update om alle updates te installeren totdat Software-update meldt dat de software up-to-date is.
 7. Installeer de programma's van andere fabrikanten opnieuw en kopieer de gebruikersgegevens van de reservekopie in de vorm van een schijfkopie die u in stap 2 hebt gemaakt. 
  Opmerking: kopieer geen gegevens van de mappen /Bibliotheek en /Systeem naar de reserveschijfkopie.

Geavanceerde informatie over kernel panics en logbestanden van panics

U kunt de logbestanden van kernel panics bekijken voor meer informatie. De tekst van de kernel panic wordt aan het logbestand toegevoegd wanneer u de computer opnieuw opstart, tenminste als u het PRAM niet opnieuw hebt ingesteld (de tekst van de kernel panic wordt in het PRAM bewaard tot u de computer opnieuw opstart). In Mac OS X v10.6 of hoger vindt u de logbestanden in /Bibliotheek/Logs/DiagnosticReports.

Het logbestand kan informatie bevatten die ontwikkelaars kan helpen om een softwareprobleem te onderzoeken. De informatie kan ook helpen uitmaken wat de kernel panic heeft veroorzaakt. 

Understanding and Debugging Kernel Panics: deze technische opmerking bespreekt kernel panics: wat zijn ze, hoe leest u panic-logbestanden en hoe gaat u over tot de foutopsporing van de code die de panic heeft veroorzaakt.

Kernel Core Dumps: deze technische opmerking legt uit hoe u externe kernel core dumps inschakelt die worden gebruikt voor de verzameling van gegevens over de kernel panic.

Opmerking: als u een softwareontwikkelaar bent, kunnen booter-instellingen en foutopsporingsvlaggen verschillende symptomen voor kernel panics veroorzaken.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: