Apple ID valsts vai reģiona maiņa

Pirms atrašanās vietas atjaunināšanas ir jāiztērē veikala kredīts, jāatceļ abonementi un jāiegūst maksāšanas veids, kas darbojas jaunajā valstī vai reģionā.

Veicamās darbības pirms valsts vai reģiona maiņas

Reģiona maiņa, izmantojot iPhone vai iPad ierīci

 1. Atveriet lietotni Settings (Iestatījumi). 
 2. Pieskarieties pie sava vārda un pēc tam pie Media & Purchases (Multivide un pirkumi).
 3. Pieskarieties pie View Account (Skatīt kontu). Iespējams, jums vajadzēs pierakstīties.
 4. Pieskarieties pie Country/Region (Valsts/reģions).
  iPhone ierīce, kurā sadaļā Account Settings (Konta iestatījumi) parādīta opcija Country/Region (Valsts/reģions).
 5. Pieskarieties pie Change Country or Region (Mainīt valsti vai reģionu).
 6. Pieskarieties pie savas jaunās valsts vai reģiona un pārskatiet noteikumus un nosacījumus.
 7. Pieskarieties pie Agree (Piekrītu) augšējā labajā stūrī; lai apstiprinātu, vēlreiz pieskarieties pie Agree (Piekrītu).
 8. Atlasiet maksāšanas veidu, ievadiet jauno norēķinu informāciju un norēķinu adresi un pieskarieties pie Next (Tālāk). Jums jāievada maksāšanas veids, kas ir derīgs jūsu jaunajā valstī vai reģionā.*

Reģiona maiņa, izmantojot datoru

 1. Atveriet lietotni Music vai pakalpojumu iTunes.
 2. Izvēļņu joslā ekrāna augšdaļā vai iTunes loga augšdaļā noklikšķiniet uz Account (Konts) un pēc tam uz View My Account (Skatīt manu kontu) vai Account Settings (Konta iestatījumi).
 3. Pierakstieties ar savu Apple ID.
 4. Lapā Account Information (Konta informācija) noklikšķiniet uz Change Country or Region (Mainīt valsti vai reģionu).
  Lapā Account Information (Konta informācija) ir redzama poga Change Country or Region (Mainīt valsti vai reģionu).
 5. Atlasiet jauno valsti vai reģionu.
 6. Pārskatiet noteikumus un nosacījumus un pēc tam noklikšķiniet uz Agree (Piekrītu). Lai apstiprinātu, vēlreiz noklikšķiniet uz Agree (Piekrītu).
 7. Ievadiet jauno norēķinu informāciju* un norēķinu adresi un pēc tam noklikšķiniet uz Continue (Turpināt).

Reģiona maiņa tiešsaistē

 1. Pierakstieties vietnē appleid.apple.com.
 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Personal information (Personiskā informācija).
 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Country/Region (Valsts/reģions).
 4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Jums jāievada maksāšanas veids, kas ir derīgs jūsu jaunajā valstī vai reģionā.*

Rīcība, ja neizdodas mainīt valsti vai reģionu

Papildinformācija

* Ja nevēlaties ievadīt maksāšanas veidu, pagaidiet, līdz nokļūstat savā jaunajā valstī vai reģionā, un izveidojiet jaunu Apple ID.

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: